ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το έργο «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Μαθημάτων σε Ειδικότητες Πληροφορικής για την ΚΕΕΕ»