ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Γλώσσα Ελληνικά Τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας μετά την έξοδο της χώρας από τα προγράμματα στήριξης και τον ρόλο που διαδραματίζουν τα ελληνικά επιμελητήρια στην οικονομική ζωή της χώρας, ανέλυσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, στη συνέλευση της Ένωσης Βαλκανικών Επιμελητηρίων - ABC που πραγματοποιείται σήμερα στην Κωνσταντινούπολη. Αναλυτικά, η ομιλία του κ. Μίχαλου έχει ως εξής:

Γλώσσα Ελληνικά «Ηγεσία δεν είναι απλώς η συγκέντρωση της εξουσίας. Είναι εκείνο το στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει ένα λαό, μια επιχείρηση, οποιοδήποτε οργανισμό ή ομάδα, είτε στην επιτυχία, είτε στη στασιμότητα, πολλές φορές ακόμα και στην καταστροφή. Ηγέτης είναι αυτός που συσπειρώνει, που εμπνέει ενθουσιασμό για ένα όραμα, για μια κοινή αποστολή. Είναι αυτός που καθοδηγεί με το παράδειγμά του, που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Είναι αυτός που κερδίζει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Που τους παρακινεί να σκέφτονται και να λειτουργούν με γνώμονα το κοινό καλό.

Γλώσσα Ελληνικά «Η εκτίναξη του ιδιωτικού χρέους είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δυσεπίλυτα προβλήματα που δημιούργησε η κρίση. Ένα πρόβλημα που είναι αποκλειστικά σχεδόν, δημιούργημα της ύφεσης και της γενικότερης οικονομικής κατάστασης στη χώρα. Τα χρέη συσσωρεύονται γιατί οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες, στη συντριπτική τους πλειονότητα, πολύ απλά δεν έχουν να πληρώσουν.

Γλώσσα Ελληνικά «Με μεγάλη χαρά συμμετέχω στο ενδιαφέρον αυτό φόρουμ με αντικείμενο το παρόν και κυρίως το μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Το πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε τις συνθήκες εκείνες, που θα αναδείξουν τον τουρισμό σε κινητήρια δύναμη για την συνεκτική, βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια.

Γλώσσα Ελληνικά «Η ανάπτυξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων ήταν από τα ελάχιστα θετικά μηνύματα στη διάρκεια της κρίσης. Απαντώντας θετικά στην ύφεση και στη συρρίκνωση της εσωτερικής αγοράς, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις άρχισαν τα προηγούμενα χρόνια να στρέφονται εκτός συνόρων, για να αναζητήσουν ευκαιρίες ανάπτυξης.

Σελίδες