ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Γλώσσα Ελληνικά Διακήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για το έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ» Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/01/2016 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016, 10:00 π.μ. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Ακαδημίας 6, ΤΚ 10671, ΑΘήνα

Σελίδες