english-flag
Search

Βάση αναφοράς για την μελέτη της διαΝΕΟσις το εκπονηθέν από την ΚΕΕΕ Εθνικό Σχέδιο Δράσης  για τα Επιχειρηματικά Πάρκα και την εξυγίανση δεκάδων Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων

Βάση αναφοράς για την μελέτη της διαΝΕΟσις το εκπονηθέν από την ΚΕΕΕ Εθνικό Σχέδιο Δράσης  για τα Επιχειρηματικά Πάρκα και την εξυγίανση δεκάδων Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων

 

Με τη δημοσιοποίηση της Μελέτης «Επιχειρηματικά Πάρκα ως εργαλεία ανταγωνιστικότητας και περιβαλλοντικής προστασίας: Θεσμικό και ιστορικό περιβάλλον, δυσκολίες και προβλήματα, πλεονεκτήματα και ευκαιρίες», η οποία εκπονήθηκε από τη Re.De-Plan AE Consultants για λογαριασμό του έγκριτου Οργανισμού  ΔιαΝΕΟσις, έκλεισε ένας σημαντικός κύκλος ερευνών και μελετών που εκπονηθήκαν τα τελευταία χρόνια από την Επιμελητηριακή Κοινότητα με αντικείμενο την οργανωμένη χωροθέτηση των επιχειρήσεων. Με την ολοκλήρωση της εν λόγω Μελέτης και με προβολή-ορίζοντα ισχύος 20 χρόνια, ήτοι έως το 2042, τη θέση των ερευνών και μελετών πρέπει πλέον να καταλάβουν τα έργα. Και είναι έργο των Κυβερνήσεων που θα ακολουθήσουν να εκπέμψουν ένα ισχυρό, διαρκές και αποφασιστικό μήνυμα στην αγορά και τις τοπικές οικονομίες και θεσμούς. Να διαθέσουν τους απαραίτητους πόρους και να βελτιώνουν σταθερά το θεσμικό (νομοθετικό και οργανωτικό) περιβάλλον, εις τρόπον ώστε να αναληφθούν οι κατάλληλες επενδυτικές πρωτοβουλίες και να καμφθούν και οι τελευταίες αντιστάσεις και επιφυλάξεις των επιχειρήσεων (δικαιολογημένες άλλωστε έως τώρα), για τα Επιχειρηματικά Πάρκα. Για να τολμήσουν (οι επιχειρήσεις) το αναγκαίο βήμα της εγκατάστασης και μετεγκατάστασής τους σ’ αυτά, με τα κατάλληλα οικονομικά κίνητρα συγχρηματοδότησής τους γι’ αυτό το σκοπό.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σημαντικότερο στοιχείο – συμπέρασμα της ως άνω Μελέτης αφορά σε πρόταση Εθνικού Σχέδιου Δράσης για την ανάπτυξη Οργανωμένων Υποδοχέων, ήτοι ενός ολοκληρωμένου χρονικού και οικονομικού προγράμματος ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων, χωρικά και μετρικά προσδιορισμένων στην ελληνική επικράτεια και τιμώντας την ιστορία της ΚΕΕ, έχουμε την υποχρέωση να υπενθυμίσουμε ότι η πρώτη προσπάθεια εκπόνησης Εθνικού Σχεδίου Δράσης με αυτό το περιεχόμενο, ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε από την Επιμελητηριακή Κοινότητα. Ήταν το 2010 όταν η προσπάθεια της ΚΕΕ, με την ενεργό συμμετοχή όλων των Επιμελητηρίων της χώρας και με τη συνδρομή και καθοδήγηση της Re.De-Plan AE, σταθερού επιστημονικού συνεργάτη της Ένωσης, κατέληξε στο 1ο Εθνικό Σχέδιο, αξιοποιώντας κανόνες και κατευθύνσεις του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία, πολύ πριν τη νομοθέτηση του ν.3982/2011 για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, ο οποίος και  θεσμοθέτησε αυτή την υποχρέωση (της πολιτείας) για πρώτη φορά. Πρόκειται για μια σημαντική θεσμική πρωτοβουλία καινοτομίας της ΚΕΕ που εκτός των άλλων ανέδειξε την αξία του χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού ανάπτυξης ΕΠ (άρθ. 32, Ν.3982/211) και την ανάγκη της πολεοδομικής οργάνωσης και εξυγίανσης των δεκάδων Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων, που οδήγησε στη θεσμοθέτηση ειδικών διατάξεων για τα Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης.

Ακολούθησαν δυο (2) επικαιροποιήσεις της εν λόγω Μελέτης, το 2012 και το 2018, με την τελευταία να αποτελεί πλέον κτήμα και αναγνωρισμένο εργαλείο χωρικής αξιολόγησης της επιχειρηματικής κοινότητας και των θεσμών με σημαντικές αναφορές και ανάδειξη της ως εργαλείου τεκμηρίωσης σε πλήθος σημαντικών μελετών και σχεδίων ανάπτυξης (βλέπε «Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία, Τελική Έκθεση, Επιτροπή Πισσαρίδη, 14/11/2020, σελ. 96).

Είναι δε η ίδια Μελέτη (Εθνικού Σχεδίου Δράσης) που αποτέλεσε τη βάση αναφοράς για την εκπόνηση της μελέτης της διαΝΕΟσις, σύμφωνα με ρητή αναφορά που περιλαμβάνεται σ’ αυτήν (τη Μελέτη).

Και όταν ένας σπουδαίος, έγκριτος και ανεξάρτητος Οργανισμός παραγωγής σημαντικών μελετών, σχεδίων και προτάσεων σ’ ένα ευρύτατο φάσμα δημοσίων πολιτικών, υιοθετεί τη Μελέτη της ΚΕΕ για να επιβεβαιώσει, και από άλλους θεσμικούς δρόμους (συμμετοχή των ΟΤΑ), τα αποτελέσματά της αλλά και να την επεκτείνει, να την επικαιροποιήσει και να την καταστήσει εργαλείο δημόσιας πολιτικής και υλικό τεκμηρίωσης για ανάλογες μελέτες (πχ Μελέτη Αναθεώρησης ΕΧΠ-Β), αυτό από μόνο του αποτελεί ύψιστη τιμή και καταξίωση και για την ΚΕΕ, για τον τρόπο που χειρίζεται έναν από τους θεσμικούς σκοπούς του επιμελητηριακού θεσμού, αυτού της ανάθεσης εξειδικευμένων μελετών, κατά το ν.4497/2017.

Τώρα ως προς την ουσία και τα αποτελέσματα αυτής της επίπονης και επίμονης προσπάθειας των Επιμελητήριων, πέρα από την ευνομία στους χώρους εγκατάστασης των επιχειρήσεων και την περιβαλλοντική προστασία στην ευρύτερη περιοχή και την ευρύτερη κοινότητα αυτών (των χώρων εγκατάστασης), παράλληλα με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, τα συμπεράσματα της Μελέτης της ΔιαΝΕΟσις για 140.000 θέσεις εργασίας και 7,7% συμβολή στο ΑΕΠ σε βάθος 20ετιας και με ελάχιστη δημόσια δαπάνη, μιλούν από μόνα τους. Ισχυροποιούν τη σταθερή θέση της ΚΕΕ όπως εκφράστηκε από όλους του Προέδρους της τα τελευταία 15 χρόνια και τον Γιάννη Μασούτη σήμερα, για βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία των φυσικών πόρων. Στόχοι και οράματα στα οποία η συμβολή των  Επιχειρηματικών Πάρκων ως αυθεντικών πόλων υποδοχής της βιομηχανικής συμβίωσης των επιχειρήσεων, καίτοι δεν είναι επαρκή σε μεγέθη, πληρότητα και θέσεις προς το παρόν, είναι αυταπόδεικτη και πασιφανής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο