english-flag
Search

Επιμελητήριο Ξάνθης: Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια τροφίμων, γάλακτος προσωπικού & γαλακτοκομικών προϊόντων

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος προσωπικού & γαλακτοκομικών προϊόντων», προϋπολογισμού 722.432,69€ (με το Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 13η Ιουνίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00′ π.μ.

Η ημέρα έναρξης παραλαβής των προσφορών ήταν η 3η Μαΐου 2024.

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 7η Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή και η ώρα λήξης 15:00′.

Μετάβαση στο περιεχόμενο