english-flag
Search

Νέα εποχή στα Επιχειρηματικά Πάρκα για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική

mixalos_30032018

Την πλήρη ανάπτυξη των Επιχειρηματικών Πάρκων που θα βάλει σε μια νέα εποχή τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική επιτυγχάνουν οι νέες σημαντικές διατάξεις βελτίωσης της νομοθεσίας για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, που κατατέθηκαν στη Βουλή προς ψήφιση από τον αν. υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιο Πιτσιόρλα. Ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για τη βελτίωση της νομοθεσίας, υπενθυμίζοντας ότι τα ίδια θέματα έχουν διατυπωθεί και διαβιβαστεί σε πλειάδα υπευθύνων και υπουργών, για σειρά ετών, με δεκάδες υπομνήματα και έγγραφα της ΚΕΕ, χωρίς αποτέλεσμα.

Όπως τόνισε ο κ. Μίχαλος, τόσο τα στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης όσο και οι επιστημονικοί συνεργάτες της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων εργάστηκαν σκληρά για την κατάρτιση των μέτρων για τη βελτίωση της νομοθεσίας των επιχειρηματικών πάρκων και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι εφόσον ψηφιστούν θα υπάρξουν άμεσες ωφέλειες στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του υπό ψήφιση νομοσχεδίου:

– Απελευθερώνονται πλήρως τα Επιμελητήρια για να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και να επενδύσουν διαθέσιμους πόρους σε φορείς υλοποίησης Επιχειρηματικών Πάρκων.
– Γίνεται επιτέλους αποδεκτό το αίτημα της ΚΕΕ για καθεστώς «αυτοδιαχείρισης» εντός των Πάρκων από τους φορείς των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, εφόσον το αποφασίσουν, με αποτέλεσμα να αναμένεται δραστική μείωση των δημοτικών τελών και απόδοση σημαντικού τέλους «φιλοξενίας» στους ΟΤΑ των περιοχών των Πάρκων και για όλες τις μορφές των Πάρκων, συμπεριλαμβανομένων και των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων που έχουν αναγνωριστεί θεσμικά και έχουν συγκροτήσει φορείς με σκοπό την μετατροπή τους σε Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης.
– Αποσαφηνίζεται πλήρως η διαδικασία συγκέντρωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους φορείς υλοποίησης των Επιχειρηματικών Πάρκων και συνεπεία αυτού, εκτός από τη γενικότερη ωφέλεια που προκύπτει, απελευθερώνεται πλήρως και αναμένεται να αδειοδοτηθεί επιτέλους το Επιχειρηματικό Πάρκο Ασπροπύργου, για το οποίο είχαν δημιουργηθεί διοικητικές εμπλοκές από νομικές ερμηνείες της υφιστάμενης νομοθεσίας.
– Παρέχεται η δυνατότητα έγκρισης επένδυσης Επιχειρηματικού Πάρκου σε φορείς υπό σύσταση, χωρίς να είναι απαραίτητο να έχουν λάβει τα θεσμικά χαρακτηριστικά της ΑΕ. Με τον τρόπο αυτό, λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση της χώρας, καθώς μειώνεται το κόστος ωρίμανσης και το επενδυτικό ρίσκο για την έγκριση επενδύσεων Πάρκων, απλοποιείται η διοικητική διαδικασία και απελευθερώνονται «παγιδευμένες» επενδύσεις που διαθέτουν όλες τις λοιπές προϋποθέσεις αδειοδότησης.
– Δημιουργούνται σημαντικά κίνητρα για την ανάπτυξη κοινόχρηστων χώρων στάθμευσης εντός των Επιχειρηματικών Πάρκων και ταυτόχρονα μειώνονται σημαντικά οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων εντός αυτών, όσον αφορά στη διάθεση και δημιουργία ιδιωτικών χώρων στάθμευσης, σύμφωνα με τα κτηριακά τους μεγέθη και τις δραστηριότητες τους.
– Εναρμονίζονται όλες οι διατάξεις κινήτρων και πλεονεκτημάτων των βιομηχανικών επιχειρήσεων εντός Πάρκων και επεκτείνονται και για τις επιχειρήσεις της εφοδιαστικής. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις εφοδιαστικής εντός Πάρκων (α) δεν υποχρεούνται στην διαδικασία προκαταρκτικής και περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης, ούτε στην έκδοση άδειας εγκατάστασης, (β) απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου εισοδήματος για την υπεραξία ακινήτων και εγκαταστάσεων λόγω μετεγκατάστασης και (γ) συνυπολογίζονται για τον χαρακτηρισμό μιας άτυπης συγκέντρωσης, ως περιοχής χρήζουσας περιβαλλοντικής και λειτουργικής εξυγίανσης, με σκοπό την μετατροπή της σε Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης.
– Δημιουργούνται οι κατάλληλες θεσμικές προϋποθέσεις αναψηλάφησης και επανεξέτασης διατάξεων των Κανονισμών Λειτουργίας των Πάρκων, όταν και εφόσον διαπιστώνεται η ανάγκη εκσυγχρονισμού τους ή διατυπώνονται απαιτήσεις για αλλαγές και προσαρμογές από μερίδα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, με δικαίωμα της Πολιτείας να αποφασίζει, αντικειμενικά και αιτιολογημένα, επ’ αυτών. Ταυτόχρονα, ανοίγει η διαδικασία για τον καθορισμό πλαισίου κοινών κανόνων και κατευθύνσεων, όσον αφορά στη δομή και στα περιεχόμενα των Κανονισμών Λειτουργίας για το σύνολο των υποδοχέων της Ελληνικής Επικράτειας, στις υποχρεώσεις και στα δικαιώματα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και στη διοικητική αποτελεσματικότητα των φορέων διαχείρισης σε συνδυασμό με τον ανταποδοτικό χαρακτήρα των επενδύσεων των Επιχειρηματικών Πάρκων.
– Τέλος, δημιουργείται ειδικό θεσμικό πλαίσιο κινήτρων και πλεονεκτημάτων και αίρονται σημαντικές γραφειοκρατικές και διοικητικές δυσχέρειες, διευκολύνοντας με καταλυτικό τρόπο την πολεοδομική οργάνωση της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων. Με τον τρόπο αυτό, το μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα του Ασωπού και η ασφυξία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την χωροταξική και αδειοδοτική τους αβεβαιότητα, μπαίνουν σε τροχιά επίλυσης και αντιμετώπισης. Με την υπόδειξη και την ελπίδα ότι κατά την ψήφιση της σχετικής διάταξης, το Επιμελητήριο Βοιωτίας θα συμπεριληφθεί στο σχήμα διοίκησης του Φορέα Υλοποίησης, τόσο για την ουσία όσο και για τον συμβολισμό, η ΚΕΕ θα υποστηρίξει κάθε προσπάθεια των τοπικών φορέων που ανέλαβαν να υλοποιήσουν αυτήν την πρωτοβουλία, έχοντας πάντοτε σκοπό της την προστασία των μελών της και την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η υλοποίηση του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων πρέπει να αποτελέσει την αρχή για την πολεοδομική οργάνωση των 55 άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων στην Ελληνική Επικράτεια, που κατεγράφησαν σε πρόσφατη έρευνα που διενήργησε η ΚΕΕ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο