english-flag
Search

Πρόταση ΚΕΕ για την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού με πρόγραμμα επιδότησης διακοπών Ελλήνων πολιτών

Ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, απέστειλε στους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και Τουρισμού κ.κ. Σταϊκούρα, Γεωργιάδη, Βρούτση και Θεοχάρη, επιστολή και ολοκληρωμένη πρόταση για τη στήριξη του ελληνικού τουρισμού, λόγω των οξυμένων προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί εξ αιτίας των συνεπειών της πανδημίας του νέου κορονοϊού Covid-19.

Όπως επισημαίνει ο κ. Κ. Μίχαλος:

«Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας, η ελληνική πολιτεία και οι φορείς της είναι υποχρεωμένοι να σχεδιάσουν και την επόμενη ημέρα για την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας, μετριάζοντας αρχικά τις επιπτώσεις της πρωτοφανούς κρίσης.

Ειδικότερα στον τουρισμό, η διαμόρφωση της δραστηριότητας για το υπόλοιπο του έτους συνδέεται άρρηκτα με την εξέλιξη της επιδημίας και τις αλλαγές που αυτή θα επιφέρει στη μακροχρόνια συμπεριφορά των δυνητικών ταξιδιωτών. Βασικές αγορές-τροφοδότριες του ελληνικού τουρισμού, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ιταλία και η Γαλλία έχουν πληγεί σημαντικά και ακόμη και αν τα σύνορα ανοίξουν και τα αεροπορικά δρομολόγια αποκατασταθούν, είναι μεγάλο ερωτηματικό το κατά πόσο οι τουρίστες θα προχωρήσουν σε κράτηση κάποια στιγμή μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Το πιο αισιόδοξο σενάριο αναφέρει ότι τα ξενοδοχεία θα ανοίξουν από τον Ιούλιο, καθώς η κατάσταση θα έχει εξομαλυνθεί νωρίτερα, θα αρθούν τα προληπτικά μέτρα και θα δοθεί το πράσινο φως για τη λειτουργία τους.
Στην βάση του αισιόδοξου αυτού σεναρίου, ο εγχώριος τουρισμός είναι αυτός που θα «κινήσει» την αγορά, καθώς οι διεθνείς αφίξεις αναμένεται να καθυστερήσουν λόγω της μεγάλης έξαρσης των κρουσμάτων του covid -19 διεθνώς. Ακόμα και με λιγότερες από τις προγραμματισμένες διανυκτερεύσεις ή με μικρότερο διαθέσιμο εισόδημα οι Έλληνες, εφόσον ομαλοποιηθεί η κατάσταση στη χώρα, θα μπορούν να μετακινηθούν.
Συνεπώς, απαιτούνται ουσιαστικά και στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού μέσω της υλοποίησης ενός προγράμματος επιδότησης διακοπών Ελλήνων πολιτών συνολικής δαπάνης περίπου 1 δισ. €, ποσό που αντιστοιχεί στο 5% των συνολικών τουριστικών εσόδων του έτους 2019.

Αντικείμενο του προγράμματος θα πρέπει να είναι η επιδότηση δικαιούχων και των ωφελούμενων μελών τους, για την πραγματοποίηση διακοπών σε όλα τα Τουριστικά Καταλύματα της επιλογής στους στην Ελλάδα. Η επιδότηση θα γίνεται με τη χορήγηση ειδικού voucher (επιταγής) διακοπών.

Το πρόγραμμα θα μπορεί να υλοποιηθεί από 01.07.2020 έως 31.12.2020 και οι δικαιούχοι θα μπορούν να πραγματοποιήσουν έως πέντε (5) διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα που επιλέγουν ελεύθερα καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.

Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής θα είναι ανάλογο με τον τύπο και την κατηγορία του τουριστικού καταλύματος. Η επιταγή συμψηφίζεται με τις τιμές χρέωσης του καταλύματος ενώ η διαφορά επιβαρύνει αποκλειστικά τον δικαιούχο και αποτελεί υποχρεωτικά την ιδία συμμετοχή του.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής θα εξειδικευτούν σε σχετική πρόσκληση.

Η τόνωση της εγχώριας ζήτησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να εξασφαλιστούν οι πληρότητες εκείνες που θα κάνουν την λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων βιώσιμη και την αρχή για την επιστροφή στην κανονικότητα».

*Επισυνάπτεται η αναλυτική πρόταση για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Εσωτερικού Τουρισμού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επιδότηση δικαιούχων και των ωφελουμένων μελών τους, για την πραγματοποίηση διακοπών σε όλα τα Τουριστικά Καταλύματα της Ελλάδας. Η επιδότηση γίνεται με τη χορήγηση ειδικού voucher (επιταγής) διακοπών.
Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της τρέχουσας τουριστικής σεζόν που πλήττεται από τα μέτρα περιορισμού για την καταπολέμηση της πανδημίας, μέσω την τόνωσης της εγχώριας ζήτησης.
Παράλληλα επιδιώκεται η πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών μέσω της επιδότησης του κόστους των διακοπών σε όλα τα καταλύματα της επικράτειας.

Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
1. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 01.07.2020 έως 31.12.2020.
2. Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως πέντε (5) διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα που επιλέγουν ελεύθερα όποτε επιθυμούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος,

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 1δις €.

Δ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Ο αριθμός των δικαιούχων και των ωφελούμενων του Προγράμματος ανέρχεται σε2.000.000 περίπου.
1.Ποιοι είναι Δικαιούχοι του προγράμματος
• Δικαιούχοι του προγράμματος είναι: Έλληνες πολίτες ηλικίας 18 ετών και άνω
2. Ποιοι είναι Ωφελούμενοι του προγράμματος
• Ωφελούμενα μέλη των δικαιούχων του προγράμματος είναι:
α. τα φυσικά, νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα παιδιά και γενικά τα παιδιά των οποίων οι δικαιούχοι έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια, ηλικίας κάτω των 18 ετών
β. οι σύζυγοι των δικαιούχωνυπό την προϋπόθεση να μην ήταν ή γίνουν δικαιούχοι

Ε. ΕΙΔΙΚΟ VOUCHER (ΕΠΙΤΑΓΗΣ) ΔΙΑΚΟΠΩΝ – ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων, είναι ανάλογο με τον τύπο και την κατηγορία του τουριστικού καταλύματος. Η επιταγή τουρισμού γίνεται αποδεκτή και εξαργυρώνεται υποχρεωτικά από όλα τα καταλύματα της επικράτειας κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Η επιταγή συμψηφίζεται με τις τιμές χρέωσης του καταλύματος ενώ η διαφορά επιβαρύνει αποκλειστικά τον δικαιούχο (ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ).
ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
(ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ – ΑΝΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ
– ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)
ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΙΜΕΣΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ)
5 ΑΣΤΕΡΩΝ 150€
4 ΑΣΤΕΡΩΝ 100€
3 ΑΣΤΕΡΩΝ 50€
2 ΑΣΤΕΡΩΝ 30€
1 ΑΣΤΕΡΩΝ 20€
ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
5 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 80€
4 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 50€
3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 30€
2 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 20€
ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 15€
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ –ΕΠΑΥΛΕΙΣ(ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ) 50€
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 15€

ΣΤ.ΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ως «Πάροχοι» νοούνται όλα τα τουριστικά καταλύματα της Ελληνικής Επικράτειας που λειτουργούν νόμιμα.

Ζ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων δικαιούχων υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν στην πρόσκληση.

Η. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Η μοριοδότηση των δικαιούχων στηρίζεται σε ειδικά κριτήρια επιλογής, όπως το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα κατά περίπτωση, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, και ο αριθμός ημερών ασφάλισης της τριετίας που προηγείται του έτους έναρξης του προγράμματος. Τα μοριοδοτούμενα κριτήρια και ο αριθμός μορίων ανά κριτήριο επιλογής προσδιορίζονται με την Πρόσκληση.

Θ. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι πάροχοι (νοούνται όλα τα τουριστικά καταλύματα της Ελληνικής Επικράτειας) δύναται να εξαργυρώνουν τις επιταγές(voucher) καθ’ όλη της διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος μετά την παροχή των υπηρεσιών τους, η οποία αποδεικνύεται με την εξόφληση της ιδίας συμμετοχής του δικαιούχου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο