english-flag
Search

Χαιρετισμός Κ. Μίχαλου, προέδρου ΚΕΕ & ΕΒΕΑ, σε ημερίδα με θέμα: «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ»

mixalos_30032018

«Σας καλωσορίζω στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. Η εκδήλωση που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε, έχει ως αντικείμενο τα δικαιώματα της γυναίκας, στο πλαίσιο του λεγόμενου ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Είναι γεγονός ότι η Ευρώπη υπήρξε και εξακολουθεί να είναι πρωτοπόρος σε θέματα ισότητας των φύλων. Από την ενσωμάτωση της διάταξης για την ισότητα των αμοιβών στη Συνθήκη της Ρώμης, μέχρι τη Στρατηγική Δέσμευση για την Ισότητα των Φύλων που εγκρίθηκε το 2015, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει ψηλά στην ατζέντα της την εξάλειψη κάθε είδους διάκρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών. Επιχειρώντας να διασφαλίσει, νομικά και ουσιαστικά, στις γυναίκες τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις σε όλους τους τομείς: στην εργασία και στην αμοιβή, στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, τη συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων και στην πολιτική διαδικασία.

Παρ’ όλα αυτά, ένας σημαντικός βαθμός ανισότητας παραμένει. Παρ’ όλο που το 60% των πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης και των διδακτόρων στην Ευρώπη είναι γυναίκες, οι Ευρωπαίες εξακολουθούν να αμείβονται κατά μέσο όρο 16% λιγότερο από τους άνδρες. Εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών. Εξακολουθούν να λαμβάνουν χαμηλότερες συντάξεις. Εξακολουθούν να αναλαμβάνουν τα περισσότερα καθήκοντα φροντίδας εντός των οικογενειών. Εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην πολιτική: η Ελλάδα, μάλιστα, είναι από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι γυναίκες αποτελούν λιγότερο από το 20% των βουλευτών.

Επίσης, κάτι που οφείλει να μας προβληματίσει, είναι το χάσμα που υπάρχει μεταξύ ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την επιχειρηματικότητα και ιδιαίτερα τη συμμετοχή στην ψηφιακή οικονομία. Στην Ευρώπη, μόλις το ένα τέταρτο των γυναικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παίρνουν πτυχία σε τομείς που σχετίζονται με την τεχνολογία και μόλις το 14,8% των ιδρυτών νεοφυών επιχειρήσεων είναι γυναίκες.

Στην Ελλάδα, η γυναικεία επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων υπολείπεται σχεδόν κατά το ήμισυ της ανδρικής. Και πάλι, ένα μεγάλο ποσοστό αφορά την επιχειρηματικότητα ανάγκης. Δηλαδή την ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας λόγω έλλειψης άλλων επιλογών εργασίας, ή με σκοπό απλώς την εξασφάλιση ή τη διατήρηση εισοδήματος. Η επιχειρηματικότητα που έχει ως κίνητρο την αξιοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίες βρίσκεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα.

Όλα αυτά τα στοιχεία οφείλουν να μας προβληματίσουν και να μας κινητοποιήσουν. Γιατί η ισότητα των φύλων δεν αφορά μόνο τις γυναίκες. Αφορά την κοινωνία και την οικονομία μας. Αφορά όλους μας.

Η Ευρώπη παραμένει ευαισθητοποιημένη. Ωστόσο, αυτό φαίνεται ότι δεν αρκεί. Χρειάζεται μεγαλύτερη κινητοποίηση για να απομακρυνθούν, τόσοι οι δομικοί όσο και οι πολιτισμικοί παράγοντες, που ευθύνονται για τη διατήρηση των ανισοτήτων σε βάρος των γυναικών.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν ήδη δρομολογηθεί μια σειρά από νέες πολιτικές και παρεμβάσεις: για την εξισορρόπηση της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος, για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, για την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και την υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Οι πολιτικές αυτές ελπίζουμε ότι θα υλοποιηθούν και θα αποφέρουν αποτελέσματα στην πράξη.

Εξίσου σημαντικό, ωστόσο, είναι να προχωρήσουν οι απαιτούμενες αλλαγές σε επίπεδο κουλτούρας. Να κάνουμε ένα βήμα μπροστά από τις προκατασκευασμένες αντιλήψεις, τα στερεότυπα και τις προδιαγραφές που συνδέονται με τις ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών. Κι αυτή η πρόκληση αφορά όλους μας: την Πολιτεία – σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο – την αγορά και τον επιχειρηματικό κόσμο, την κοινωνία των πολιτών. Είναι χρέος της Πολιτείας να λάβει δεσμευτικά μέτρα για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών και να φροντίσει για την αποτελεσματική εφαρμογή τους. Είναι χρέος της Πολιτείας να αναπτύξει δομές και υπηρεσίες που επιτρέπουν στις γυναίκες να συμμετέχουν ισότιμα στην εργασία, στην κοινωνική ζωή, στην πολιτική. Είναι ταυτόχρονα χρέος όλων μας, να οικοδομήσουμε μια πραγματική κουλτούρα ισότητας. Να προβάλουμε νέα κοινωνικά πρότυπα και ιστορίες επιτυχίας, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά. Να σπάσουμε τις γυάλινες οροφές, όπου υπάρχουν. Να αναγνωρίσουμε και να στηρίξουμε έμπρακτα το δικαίωμα των γυναικών να κάνουν τις δικές τους επιλογές, στη σταδιοδρομία και στην προσωπική τους ζωή.

Προς αυτή την κατεύθυνση, είμαι βέβαιος ότι θα συμβάλει η αποψινή εκδήλωση, αποτελώντας ευκαιρία για ενημέρωση και ουσιαστική συζήτηση».

Μετάβαση στο περιεχόμενο