Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ στην Θεσσαλονίκη 07 - 08 Σεπτεμβρίου 2012