Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο: "Υπηρεσίες υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας του ΠΣ ΓΕΜΗ και του συστήματος διασύνδεσης του ΓΕΜΗ με το δίκτυο BRIS"