Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ DISASTER RECOVERY ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΕΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΟΡΤΟΥ (LOAD BALANCING)»

Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20 Δεκεμβρίου 2016, 10:00
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: 20 Δεκεμβρίου 2016, 10:30

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος,
Ακαδημίας 6, ΤΚ 10671, ΑΘήνα