Διοικητική Επιτροπή

presidentΠρόεδρος: Κωνσταντίνος Μίχαλος
02Α' Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Παπαδόπουλος
09B' Αντιπρόεδρος: Ιορδάνης Τσώτσος
03Γ' Αντιπρόεδρος: 'Αγγελος Τσατσούλης
04Δ' Αντιπρόεδρος: Παύλος Τονικίδης
08Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Αγνιάδης
zorΑναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Μιχάλης Ζορπίδης
06Οικονομικός Επόπτης: Γεώργιος Χονδρογιάννης
05Αναπληρωτής Οικονομικός Επόπτης: Ηλίας Χατζηχριστοδούλου