Οικονομική Έρευνα του Ευρωεπιμελητηρίου για το έτος 2008

Προλογίζει ο κος Πρόεδρος της ΚΕΕ: «Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το Ευρωεπιμελητήριο συνέταξε την ετήσια οικονομική έρευνα, η σύνθεση της οποίας κατέστη δυνατή με τη συνδρομή των μελών του Ευρωεπιμελητηρίου σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Για τη χώρα μας, τη μελέτη με τα σχετικά στοιχεία κατέθεσε η ΚΕΕΕ, έπειτα από συνεργασία με την εταιρεία TNS-ICAP Α.Ε., η οποία διεξήγαγε την ανάλογη έρευνα... . Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια μιας γενικότερης ευρωπαϊκής οικονομικής επιβράδυνσης, γεγονός που κάνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει προς το δυσμενέστερο τις προβλέψεις της για την οικονομική ανάπτυξη των ετών 2008 και 2009. Ωστόσο, κάποιοι δείκτες σημειώνουν άνοδο σε σύγκριση με τους περσινούς, γεγονός που δικαιολογεί τα υψηλά επίπεδα επιχειρηματικής εμπιστοσύνης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Πρέπει να τονισθεί ιδιαιτέρως ότι το Ευρωεπιμελητήριο χρησιμοποιεί αυτή την έρευνα ως βάση στις εισηγήσεις του στα διάφορα ευρωπαϊκά όργανα. Ελπίζουμε και στη χώρα μας όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς να κάνουν ανάλογη χρήση της έρευνας, εξάγοντας τα συμπεράσματα εκείνα που θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός καλύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.».
Χρήσιμο Υλικό: