Ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ στη Βουλή για ζητήματα επιμελητηριακής νομοθεσίας

Σε θέματα που αφορούν στον επιμελητηριακό θεσμό και τη λειτουργία των Επιμελητηρίων και που εφόσον υλοποιηθούν θα διευκολύνουν το έργο τους και θα βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου σε τοποθέτησή του στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής (19/10/2021).

Μεταξύ των ζητημάτων που έθιξε ο κ. Χατζηθεοδοσίου είναι η δυνατότητα απευθείας επιχορηγήσεων από τα Επιμελητήρια προς επιχειρήσεις μετά από θεομηνίες, φυσικές καταστροφές και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ο στόχος λειτουργίας διοικήσεων με ευρωστία, αποτελεσματικότητα και ισχυρή πλειοψηφία, η διαδικασία κάλυψης των μετακίνησης μελών και στελεχών των Επιμελητηρίων, θέματα που αφορούν στους υπαλλήλους των Επιμελητηρίων, την ανάγκη το ανταποδοτικό τέλος του Γενικού Εμπορικού Μητρώου να εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο βάσει του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων κ.ά.

Ακολουθεί το βίντεο: