Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού «Υπηρεσίες υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας και αναβάθμιση εφαρμογών του ΠΣ ΥΜΣ»