Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο: "Προμήθεια κεντρικής web εφαρμογής (πλατφόρμας) για τη διαχείριση της διοργάνωσης, του συντονισμού και της προβολής συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων και δράσεων ΚΕΕ και Επιμελητηρίων "