ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το έργο «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Μαθημάτων σε Ειδικότητες Τουρισμού για την ΚΕΕΕ»