ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το έργο «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Μαθημάτων σε Ειδικότητες για την Εστίαση για την ΚΕΕΕ»