Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Επιχειρηματικότητας

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακός μετασχηματισμός της Επιχειρηματικότητας»