ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Γλώσσα Ελληνικά Ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, ερωτηθείς από δημοσιογράφο για τα προβλήματα που ενδέχεται να ανακύψουν στις επιχειρήσεις και συγκεκριμένα στα εμπορικά τους σήματα και στην ονομασία τους μετά την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

Γλώσσα Ελληνικά «Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας, αποτελεί πράγματι μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής μας.

Γλώσσα Ελληνικά «Ο τομέας της ενέργειας έχει κρίσιμο ρόλο στην προσπάθεια ανάκαμψης και ανάταξης της ελληνικής οικονομίας. Στην προσπάθεια ανάδειξης ενός βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου, με αιχμή την εξωστρέφεια, τις επενδύσεις, την καινοτομία.

Γλώσσα Ελληνικά «Με μεγάλη χαρά συμμετέχω στις εργασίες του 1ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Πελοποννήσου. Πρόκειται για μια σημαντική διοργάνωση, η οποία αποτελεί σημείο συνάντησης για τις παραγωγικές δυνάμεις της περιοχής. Παρέχει ένα γόνιμο πεδίο για ανταλλαγή απόψεων, για ανάδειξη προβλημάτων, αλλά και ευκαιριών που αφορούν στο σήμερα και το αύριο της ανάπτυξης στην Πελοπόννησο: μια περιφέρεια που μπορεί και αξίζει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια για ανάκαμψη και ανάταξη της εθνικής οικονομίας.

Γλώσσα Ελληνικά «Η σημερινή εκδήλωση, που αφορά στη λειτουργία του ΓΕΜΗ, θα έλεγα ότι αντικατοπτρίζει την πορεία του Επιμελητηριακού Θεσμού όλα αυτά τα χρόνια. Αποτυπώνει την ουσιαστική συμβολή των Επιμελητηρίων μας στην ενδυνάμωση των επιχειρήσεων και στη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πρόκειται για μια προσπάθεια που εξελίσσεται διαχρονικά, σε καλές και σε δύσκολες στιγμές για τη χώρα. Μια προσπάθεια που αποκτά ιδιαίτερη σημασία σήμερα, σε μια περίοδο όπου η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος αποτελεί ζήτημα επιβίωσης για την ελληνική οικονομία.

Γλώσσα Ελληνικά «Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ενημερωτική εκδήλωση, σχετικά με τη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας», που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η δράση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να επενδύσουν στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. Και με αυτό τον τρόπο να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά.

Σελίδες