ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Γλώσσα Ελληνικά «Αυτές τις μέρες, η κυβέρνηση έχει αλλεπάλληλες συναντήσεις με τους επικεφαλείς των θεσμών με θέμα την προώθηση του εξωδικαστικού συμβιβασμού στο ζήτημα της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων χρεών.

Γλώσσα Ελληνικά Η ψηφιακή υπογραφή εξασφαλίζει την εγκυρότητα ενός ηλεκτρονικού εγγράφου, δηλαδή προστατεύει την αυθεντικότητα και την ακεραιότητά του. Επίσης, σε συνδυασμό με τη χρονοσήμανση εξασφαλίζει επιπλέον τη μη αποποίηση ευθύνης του υπογράφοντα. Η ψηφιακή υπογραφή επιτρέπει στον παραλήπτη ενός εγγράφου να επαληθεύσει την ταυτότητα του υπογράφοντος (αυθεντικοποίηση) και να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενό του δεν έχει παραποιηθεί (ακεραιότητα). Οποιαδήποτε αλλαγή στο ηλεκτρονικό έγγραφο μετά την υπογραφή, την ακυρώνει, προστατεύοντάς το από αλλοίωση ή και πλαστογραφία.

Γλώσσα Ελληνικά WORKSHOP "Καινοτομώ - Επιχειρώ - Πετυχαίνω"

Γλώσσα Ελληνικά Συνέδριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας "Καινοτομώ - Επιχειρώ - Πετυχαίνω"

Σελίδες