ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Γλώσσα Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 26 Ιανουαρίου 2017, 10:00 Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: 26 Ιανουαρίου 2017, 10:30 Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού μέχρι την Τρίτη 31/1/2017 και ώρα 10:00 Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Ακαδημίας 6, ΤΚ 10671, ΑΘήνα

Γλώσσα Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19 Δεκεμβρίου 2016, 10:00 Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: 19 Δεκεμβρίου 2016, 10:30 Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Ακαδημίας 6, ΤΚ 10671, ΑΘήνα

Γλώσσα Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20 Δεκεμβρίου 2016, 10:00 Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: 20 Δεκεμβρίου 2016, 10:30 Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Ακαδημίας 6, ΤΚ 10671, ΑΘήνα

Γλώσσα Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 05 Σεπτεμβρίου 2016, 13:00 Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 05 Σεπτεμβρίου 2016, 13:30 Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Ακαδημίας 6, ΤΚ 10671, ΑΘήνα

Γλώσσα Ελληνικά Διακήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για το έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ» Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/01/2016 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016, 10:00 π.μ. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Ακαδημίας 6, ΤΚ 10671, ΑΘήνα

Σελίδες