ΕΡΕΥΝΕΣ

Γλώσσα Ελληνικά Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) επιβραδύνθηκε από το 4% το 2007 στο 2,9% το 2008 & αναμένεται να μειωθεί κατά 4,6% το 2010 & κατά 3,8% για το 2011.

Γλώσσα Ελληνικά Το Επιχειρηματικό Κλίμα στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες κατά το Έτος 2008 Ευρωπαϊκή Ανάλυση - 15η έκδοση

Σελίδες