english-flag
Search

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ:Βαθιές οι «πληγές» από την πανδημία στις επιχειρήσεις

Screenshot 2021-11-04 135234

Μειωμένη απαισιοδοξία εν μέσω της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού, διατήρηση του κακού κλίματος μεταξύ των καταναλωτών, ακρίβεια στην αγορά, αλλά και θετικότερες εκτιμήσεις από τις επιχειρήσεις, αποτυπώνονται στην τελευταία Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Η Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του Νομού Θεσσαλονίκης (“Βαρόμετρο ΕΒΕΘ”) δι­ε­ξά­γε­ται δύο φορές το χρόνο, κατά το 2ο 15νθήμερο των μηνών Μαρ­τίου και Σεπτεμβρίου, σε συ­­νολικό δείγμα 1.500 ερωτώμενων (800 επιχειρή­σε­ων και 700 κατανα­λωτών). Η έρευ­να κα­λύπτει και τους τέσσερις τομείς της οι­κο­νομίας (βιομηχα­νία –μεταποίηση, υπηρεσίες, λι­α­­νι­κό εμπόριο και κατασκευές) και την υλοποιεί για λογαριασμό του ΕΒΕΘ η εταιρεία Palmos Analysis.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι καταναλωτές στο Νομό Θεσσαλονίκης εξακολουθούν να διακατέχονται από προβληματισμό, με αποτέλεσμα ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης να εξακολουθεί να παραμένει σε αρνητικό έδαφος  στο -26, αισθητά βελτιωμένος από τον Σεπτέμβριο 2020 που ήταν στο – 41, αλλά χαμηλότερα από το Σεπτέμβριο 2019 (στο-2) που ήταν και καλύτερη επίδοση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης από την έναρξη των μετρήσεων του Βαρόμετρου ΕΒΕΘ τον Μάρτιο του 2009 σήμερα.

Ταυτόχρονα, το 27% των νοικοκυριών δηλώνουν ότι αποταμιεύουν σε κάποιο βαθμό, το υψηλότερο ποσοστό από την έναρξη των μετρήσεων του “Βαρόμετρου ΕΒΕΘ” τον Μάρτιο του 2009. 

Συνολικά, διαφαίνεται μια ανάκαμψη της οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών σε σχέση με την κατάσταση που επικράτησε κατά τη διάρκεια των συνεχόμενων lockdown, λόγω της έξαρσης της πανδημίας. Ωστόσο διατηρείται σε σημαντικό βαθμό η επιφυλακτικότητα σε σχέση με την περαιτέρω βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης, κυρίως λόγω της ανασφάλειας που δημιουργούν οι ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά/υπηρεσίες, όπως η ενέργεια και οι μεταφορές και η επίδρασή τους, μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας, στις τιμές των περισσότερων καταναλωτικών αγαθών.

Παράλληλα, οι συνεχείς εξάρσεις της πανδημίας, με τα διαδοχικά κύματα να ταλαιπωρούν τη χώρα αλλά και τη διεθνή κοινότητα, έχει οδηγήσει στην αίσθηση ότι η επαναφορά στην κανονικότητα θα αργήσει: η πλειοψηφία (38%) θεωρεί ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί από το 2023 και μετά, ενώ τον Μάρτιο του 2021 η πλειοψηφία «έβλεπε» το τέλος της πανδημίας να έρχεται μέσα στο 2022.

Ειδικότερα, οι Καταναλωτές του Νομού Θεσσαλονίκης αναφέρουν:

 

 • Λιγότερο αρνητική αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών για το διάστημα που προηγήθηκε (σε σχέ­ση με τον “Μάρτιο 2020”), αλλά ενίσχυση της απαισιοδοξίας για την περαι­τέρω εξέλιξή της, καθώς αυξάνεται σημαντικά το ποσοστό όσων αναμένουν επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του νοικοκυριού τους (από 27% τον Μάρτιο του 2021 στο 35% σήμερα), ενώ η πλειοψηφία (43%) αναμένουν σταθεροποίηση της οικονομικής τους κατάστασης κατά το επόμενο 12μηνο.  

 

 • Μειώνεται από το 88% στο 66% το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι η γενική οικονομική κατάσταση της χώρας επιδεινώθηκε πολύ ή αρκετά κατά το προηγούμενο 12μηνο. Παράλληλα, παραμένει σε υψηλό επίπεδο – αν και μειωμένο – το ποσοστό όσων εκτιμούν ότι η γενική οικονομική κατάσταση της χώρας θα επιδεινωθεί κατά το επόμενο δωδεκάμηνο (45% έναντι αντίστοιχου ποσοστού 55% τον περασμένο Μάρτιο 2021).

 

 • Η ακρίβεια και η αύξηση των τιμών καταναλωτή κάνουν ήδη ιδιαιτέρα αισθητή την παρουσία τους. Οι καταναλωτές στο Νομό Θεσσαλονίκης ε­κτι­μούν ότι οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν “Λίγο” (25%), “Αρκετά” (35%) η “Πολύ” (21%) κατά το τελευταίο 12μηνο (αθροιστικά 81% έχουν διαπιστώσει αύξηση των τιμών καταναλωτή). Παράλληλα, η συντριπτική πλειοψηφία (83%) των καταναλωτών στο Νόμο Θεσσαλονίκης εκτιμούν ότι το επόμενο 12μηνο οι τιμές καταναλωτή θα αυξηθούν με μικρότερο (9%), παρόμοιο (26%) ή μεγαλύτερο (48%) ρυθμό, σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

 

 • Απαισιόδοξοι αλλά σε μικρότερο βαθμό εξακολουθούν να εμφανίζονται οι καταναλωτές όσον αφορά την εξέλιξη της ανεργίας, καθώς η πλειοψηφία πιστεύει πως τα επίπεδα της ανεργίας θα αυξηθούν «πολύ» ή «λίγο» (54% συγκριτικά με 71% τον Μάρτιο του 2021).

 

 • Στασιμότητα παρουσιάζει ο δείκτης αξιολόγησης της συγκυρίας για την πραγματο­ποί­ηση σημαντικών αγορών (13% θεωρούν την συγκυρία κατάλληλη για σημαντικές αγορές, όπως έπιπλα, ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές κτλ, έναντι 14% τον Μάρτιο του 2021), παραμένοντας όμως σε πολύ αρνητικό έδαφος. Εικόνα στασιμότητας αλλά παραμονής σε αρνητικό έδαφος καταγράφεται και στο δείκτη πρόθεσης για την πραγ­μα­τοποίηση τέτοιων αγορών στο μέλλον.

 

 • Σταθεροποιείται η πρόθεση για αποταμίευση (σε σχέση με τον Μάρτιο 2021), ενώ μειώνεται περαιτέρω μετά την μείωση που είχε παρατηρηθεί τον Μάρτιο 2021 το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι “τρώνε από τα έτοιμα” αναλώνοντας τις αποταμιεύσεις τους ή χρεώνονται όλο και περισσότερο (18% από 23%), αυξάνεται περισσότερο στο 54% το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι τα φέρ­νουν ίσα – ίσα με τα εισοδήματά τους (52% το αντίστοιχο ποσοστό για τον Μάρτιο 2021) και ενισχύεται στο υψηλότερο επίπεδο από την καθιέρωση των μετρήσεων του “Βαρόμετρου ΕΒΕΘ” τον Μάρτιο του 2009, το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι αποταμιεύουν σε κάποιο βαθμό (27%).

 

 • Σταθεροποιείται η πρόθεση αγοράς αυτοκινήτου στο Νομό Θεσσαλονίκης, με το 7% των καταναλωτών να δηλώνουν ότι είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να πραγματοποιήσουν κάποια αγορά αυτοκινήτου (όσο και τον Μάρτιο 2021).

 

 • Ελαφρά μείωση καταγράφεται στην πρόθεση αγοράς ή ανέγερσης σπιτιού για το επόμενο 12μηνο (από το 5% τον Μάρτιο 2021 στο 3% σήμερα) και αντίστοιχα ελαφριά μείωση της πρόθεσης ανακαίνισης ή επισκευής-βελτίωσης σπιτιού για το επόμενο 12μηνο (από 16% τον Μάρτιο 2021 στο 13% σήμερα).

 

Έρευνα Βιομηχανίας

Ο “Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών για τη Βιομηχα­νία” στο Νομό Θεσσαλονίκης περνάει σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά μετά το εμφάνιση της πανδημίας τον Μάρτιο του 2020, συνεχίζοντας την αλματώδη  βελτίωση σε σχέση με τον “Μάρτιο 2021”, για τρίτο συνεχόμενο εξάμηνο.

Έτσι, το ισο­ζύγιο θετικών – αρνητικών εκτι­μήσε­ων του “Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδο­κι­­­ών της Βιομηχανίας” βρίσκεται πλέον στις +6 μο­νάδες στο Νομό Θεσσα­λο­νίκης. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος δείκτης βρέθηκε στο χειρότερο επίπεδο τον Μάρτιο του 2020 από την καθιέρωση των μετρήσεων του Βαρόμετρου ΕΒΕΘ τον Μάρτιο του 2009ενώ βρίσκεται σήμερα στο καλύτερο επίπεδο από την καθιέρωση των μετρήσεων του “Βαρόμετρου ΕΒΕΘ”, ακλουθώντας αντίστοιχη πορεία των δεικτών τόσο σε Εθνικό, όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ειδικότερα, οι απόψεις των βιομηχανιών του Νoμού Θεσσαλονίκης συνοψίζονται στα ε­ξής:

 • Ανατρέπονται εντυπωσιακά κατά το τελευταίο εξάμηνο οι πολύ αρνητικές εκτιμήσεις για την εξέλιξη τις παραγωγής που είχαν παρατηρηθεί επί ένα έτος (+9 από -48), ενώ οι εκτιμήσεις για την εξέλιξη της παραγωγής στο άμεσο μέλλον αναφορικά με το Νομό Θεσσαλονίκης, ενισχύονται περαιτέρω σε σχέση με τον Μάρτιο του 2021 (+29 από +18).
 • Πραγματοποιείται αρκετά ικανοποιητικά η διαχείριση των αποθεμάτων (αν και εμφανίζονται τα σημάδια της αυξημένης ζήτησης και των αυξημένων παραγγελιών στα αποθέματα των προϊόντων) και της  πα­ρα­γωγικής δυναμικότητας των βιομηχανιών. Παράλληλα, το τρέχον λειτουργικό επίπεδο παραγωγικής δυναμικότητας μετά την σημαντική μείωση που υπέστη τον Μάρτιο του 2020 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2019, (όπου είχε βρεθεί στο υψηλότερο σημείο από την έναρξη των μετρήσεων του “Βαρόμετρου ΕΒΕΘ” τον Μάρτιο 2009), ανακάμπτει και πάλι στο υψηλότερο σημείο από το Μάρτιο του 2009 στο 72%. Ταυτόχρονα, οι εξασφαλισμένοι μήνες παραγωγής βάσει παραγγελιών ανεβαίνουν στους 3,6 (2,8 τον Μάρτιο του 2021 και 2,9 τον Σεπτέμβριο του 2020), μετά την βύθιση στους 1,5 που καταγράφηκε τον Μάρτιο του 2020την χειρότερη επίδοση τότε από την έναρξη των μετρήσεων του Βαρόμετρου ΕΒΕΘ.
 • Ανεβαίνουν σε έντονα θετικό έδαφος οι εκτιμήσεις για το μέλλον σε σχέση με το επίπεδο των ε­ξα­γω­γών (+22 από -2 το προηγούμενο εξάμηνο και -51 τον Μάρτιο του 2020).
 • Προβλέπεται σημαντική άνοδος των τιμών για το επόμενο χρονικό διάστημα (ακολουθώντας τις τάσεις σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο), όπως επίσης και πιθανή μικρή ανάκαμψη  για την απασχόληση στο επόμενο διάστημα.
 • Η περιορισμένη ζήτηση δεν αποτελεί πλέον τον κυρίαρχο περιοριστικό παράγοντα για την παραγωγή των μεταποιητικών επιχειρήσεων πλέον, καθώς αναφέρεται από το 30% των επιχειρήσεων έναντι 60% τον Μάρτιο του 2019. Αντιθέτως, η έλλειψη πρώτων υλών ή/και εξοπλισμού και η έλλειψη εργατικού δυναμικού αναφέρονται πιο έντονα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2021 (32% έναντι 24% και 15% έναντι 10% αντίστοιχα).

 

Έρευνα Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών

Θετικό κλίμα καταγράφεται στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στο Νομό Θεσσαλονίκης, μετά από μια περίοδο 1,5 χρόνου που σημαδεύτηκε από έντονο προβληματισμό και αρνητικό κλίμα.

Πιο αναλυτικά, ο σχετικός «Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών» για τον τομέα των Υπηρεσιών καταγράφεται ξανά μετά τον Σεπτέμβριο του 2019 σε θετικό έδαφος (στο +23 από -14 τον Μάρτιο του 2021) και στο υψηλότερο σημείο από την έναρξη των μετρήσεων του Βαρόμετρου ΕΒΕΘ τον Μάρτιο του 2009.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών του Νομού Θεσσα­λο­νί­κης αναφέ­ρουν:

 

 • Θετική – και στο καλύτερο επίπεδο από την έναρξη των μετρήσεων του “Βαρόμετρου ΕΒΕΘ” – είναι η εικόνα ως προς την εξέλιξη της επιχειρηματικής τους κατάστασης (από -44 τον Μάρτιο του 2021, σε +10 σήμερα), ενώ και η αποτίμηση για την εξέλιξη της ζήτησης το εξάμηνο που μας πέρασε βρίσκεται στο καλύτερο σημείο από την έναρξη των μετρήσεων του “Βαρόμετρου ΕΒΕΘ” (+31 από -29 τον Μάρτιο του 2021).
 • Σταθερά θετικές οι  προσδοκίες για την εξέλιξη της ζήτησης για το επόμενο εξάμηνο (+27 από +32 το προηγούμενο εξάμηνο).
 • Παρατηρούνται θετικές εκτιμήσεις για την εξέλιξη της απασχόλησης στον κλάδο το προηγούμενο εξάμηνο και τάση ενίσχυσης της απασχόλησης το επόμενο εξάμηνο, ενώ αναμένεται και ανάκαμψη των τιμών για το επόμενο εξάμηνο.

 

Έρευνα Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου

Σημαντική βελτίωση του κλίματος καταγράφεται στις επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου στο Νομό Θεσσαλονίκης σε σχέση με τον Μάρτιο του 2021, με τον «Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδοκιών για το Λιανικό Εμπόριο» να περνάει και πάλι σε θετικό έδαφος μετά από 1,5 χρόνο πανδημικής κρίσης και μάλιστα στο υψηλότερο του σημείο από την έναρξη των μετρήσεων του “Βαρόμετρου ΕΒΕΘ”.  

Έτσι, το ισοζύγιο θετικών – αρνητικών εκτιμήσεων του «Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδοκιών Λιανικού Εμπορίου» βρίσκεται στο +11 (από -11 τον Μάρτιο του 2021).

Ειδικότερα, οι απόψεις των εμπορικών επιχειρήσεων του Νομού Θεσσα­λο­νί­κης συ­νο­ψί­ζο­νται στα εξής:

 • Για πρώτη φορά στην ιστορία των μετρήσεων του Βαρόμετρου ΕΒΕΘ, εμφανίζεται θετική, με εντυπωσιακή βελτίωση σε σχέση με τον προηγούμενο Μάρτιο 2021  (+6 από -49), αξιολόγηση για την εξέλιξη των πωλήσεων κατά το προηγούμενο 6μηνο, ενώ σταθερά θετικές εμφανίζονται οι εκτιμήσεις για τις πωλήσεις το επόμενο 6μηνο (+15 μονάδες από +18 τον Μάρτιο του 2021). Επιπλέον, οι εκτιμήσεις για την εξέλιξη των παραγγελιών το επόμενο εξάμηνο παραμένουν σταθερές σε οριακά θετικό επίπεδο (από το +5 τον Μάρτιο του 2021 στο +4 σήμερα).
 • Επίσης, προβλέπουν ελαφριά αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο τους για το επόμενο διάστημα, ενώ επιβεβαιώνονται κι εδώ οι εκτιμήσεις για σημαντική αύξηση των τιμών των προϊόντων κατά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

 

Έρευνα Κατασκευών

Σημαντικά ανοδική τάση του Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδοκιών, στο υψηλότερο επίπεδο από την καθιέρωση των μετρήσεων του “Βαρόμετρου ΕΒΕΘ” και σε οριακά ουδέτερο έδαφος, καταγράφεται στον κλάδο των Κατασκευών, καθώς ο «Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών για τις Κατασκευές» στο Νομό Θεσσαλονίκης εμφανίζει σημαντική βελτίωση.

Έτσι, το ισοζύγιο θετικών-αρνητικών εκτιμήσεων του «Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδοκιών Κατασκευών» βρίσκεται στις -1 μονάδες στο Νομό Θεσσαλονίκης (έναντι -23 τον Μάρτιο 2021).

Ειδικότερα, οι απόψεις των κατασκευαστικών επιχειρήσεων του Νομού Θεσσα­λο­νί­κης συ­νο­­­ψίζονται στα εξής:

 • Καταγράφεται εντυπωσιακή βελτίωση των εκτιμήσεων για την εξέλιξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας κατά το προηγούμενο εξάμηνο, στις +19 μονάδες σήμερα (από -31 τον Μάρτιο του 2021). Σημειώνεται ότι ο δείκτης αυτός επιστρέφει σε θετικό έδαφος μετά τον Σεπτέμβριο του 2019 και στην υψηλότερη τιμή του από την καθιέρωση του “Βαρόμετρου ΕΒΕΘ” τον Μάρτιο του 2009.
 • Εμφανίζεται σημαντική βελτίωση (σε αρνητικό έδαφος βέβαια) σχετικά με τα τρέχοντα επίπεδα παραγγελιών στον κλάδο των Κατασκευών.
 • Εμφανίζεται θετική τάση στην εκτίμηση εξέλιξης της απασχόλησης στον κλάδο για το επόμενο 6μήνο, και σημαντικά ανοδική τάση στην εξέλιξη των τιμών σε τοπικό επίπεδο.

 

AD HOC Ερωτήσεις Καταναλωτών

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης του “Βαρόμετρου ΕΒΕΘ”– ως ερευνη­τι­κού εργαλεί­ου– και για την πληρέστερη πληροφόρηση του επιχειρηματικού κόσμου του Νο­μού Θεσσαλονίκης, ενσωματώθηκαν στα ερωτηματολόγιά του “ad-hoc” ερω­τήσεις. Τα ερωτήματα τέθηκαν με τέτοιο τρόπο (στο τέλος των τυποποιημένων ερωτη­μα­το­λο­γίων που χρη­σιμοποιεί το “Βαρόμετρο ΕΒΕΘ”), ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια και η εγκυρό­τητα των αποτελεσμάτων του.

 

 • Αισθήματα απέναντι στην πανδημία COVID – 19

Η ανησυχία για την επίδραση της πανδημίας COVID – 19 στα οικονομικά του νοικοκυριού τους (50% δηλώνουν ότι τους ανησυχεί “Πολύ” και “Αρκετά”) φαίνεται να επισκιάζει την ανησυχία των καταναλωτών για την αντίστοιχη επίδραση στην υγεία τους (44% το αντίστοιχο ποσοστό).  Η ανησυχία όμως τόσο για τα οικονομικά του νοικοκυριού όσο και για την υγεία υποχωρεί σημαντικά σε σχέση με την Μάρτιο του 2021, όταν τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 63% και 55%. Παράλληλα, κυριαρχεί ως συναίσθημα η ανησυχία (38%) για την πανδημία του κορωνοϊού και παραμένουν ισχυρά αισθήματα όπως η ανασφάλεια (21%), η απογοήτευση (17%) η οργή (15%) και ο φόβος (15%).

 

 • Αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά

Μια σειρά από αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά ήρθαν με την πανδημία COVID-19 και φαίνεται ότι σε σημαντικό βαθμό θα παραμείνουν  και μετά την λήξη της. Πιο συγκεκριμένα, το 43% (από 35% πριν 6 μήνες) δηλώνουν ότι θα πραγματοποιούν αγορές μέσω του διαδικτύου πιο συχνά, το 38% (από 20% τον Μάρτιο του 2021) δηλώνουν ότι θα χρησιμοποιούν συχνότερα βιντεοκλήσεις, το 33% απαντούν ότι θα πληρώνουν για τις αγορές τους μέσω κινητού πιο συχνά (από 29% πριν 6 μήνες), ενώ το 30% (έναντι 18% τον Μάρτιο του 2021) δηλώνουν ότι θα χρησιμοποιούν πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης πιο συχνά. Τέλος, περίπου 1 στους 5 (22% από 20% τον Μάρτιο του 2021) δηλώνουν ότι θα χρησιμοποιούν βιντεοκλήσεις και υπηρεσίες παράδοσης έτοιμου φαγητού (delivery) πιο συχνά, ενώ ενισχύεται και το ποσοστό όσων απαντούν ότι θα εργάζονται από το σπίτι μέσω τηλεργασίας πιο συχνά (20% από 15% το προηγούμενο εξάμηνο).

Σημαντικά ευρήματα καταγράφονται σε σχέση με τις προτιμήσεις των καταναλωτών για αγορές μέσω φυσικών ή διαδικτυακών (online) καταστημάτων. Πιο συγκεκριμένα, το διαδίκτυο και τα online κανάλια αγορών προτιμούν περίπου 4 στους 10 καταναλωτές για τις αγορές ηλεκτρονικών συσκευών (Η/Υ, κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις κτλ), ενώ υψηλά ποσοστά προτίμησης μεταξύ των καταναλωτών καταγράφουν οι online αγορές στους τομείς των ηλεκτρικών συσκευών (ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια κτλ 28%) και των καλλυντικών και ειδών δώρων (29%). Τα φυσικά καταστήματα, εξακολουθούν, ασφαλώς, να κυριαρχούν στις προτιμήσεις των καταναλωτών, ειδικά στους τομείς της ένδυσης/υπόδησης (83%), των επίπλων/ειδών σπιτιού (89%) και των τροφίμων/ποτών (93%).

Το 33% έχει καθυστερήσει/αναβάλλει διακοπές και ταξίδια (έναντι 35% τον Μάρτιο του 2021), ενώ σημαντική μείωση – σε σχέση με τον Μάρτιο του 2021 – παρουσιάζει το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι έχουν καθυστερήσει αγορές ενδυμάτων και υποδημάτων (16% από 35% τον περασμένο Μάρτιο). Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι δεν έχουν πλέον καθυστερήσει σημαντικές αγορές (53% έναντι 25% την Μάρτιο του 2021).

  

 • Εμβολιασμός

2 στους 3 περίπου δηλώνουν ότι έχουν εμβολιαστεί πλήρως (και με τις δυο δόσεις εμβολίου) ενάντια στον κορωνοϊό, ενώ το 12% αναφέρουν ότι έχουν νοσήσει από COVID-19. Συνολικά, περίπου 8 στους 10 ενήλικες δηλώνουν είτε πλήρως εμβολιασμένοι είτε νοσήσαντες από κορωνοϊό. Στον αντίποδα το 11% δηλώνουν ότι δεν σκοπεύουν να εμβολιαστούν, ενώ συνολικά περίπου 2 στους 10 ερωτηθέντες δηλώνουν ότι δεν έχουν εμβολιαστεί μέχρι σήμερα.

 

 • Ακρίβεια

Όπως καταγράφηκε και από τις απαντήσεις των καταναλωτών στις σταθερές ερωτήσεις του “Βαρόμετρου ΕΒΕΘ”, η ακρίβεια και η αύξηση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες έχει γίνει ήδη αισθητή: το 77% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι έχουν ήδη εντοπίσει αύξηση των τιμών.

 

AD HOC Ερωτήσεις Επιχειρήσεων 

 • Αποτίμηση των μέτρων στήριξης επιχειρήσεων και πολιτών

Επαρκή και αποτελεσματικά κρίνουν τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και πολιτών που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός το 54% των επιχειρήσεων του Νομού Θεσσαλονίκης που συμμετείχαν στην ερευνά, έναντι 34% που τα θεωρούν ανεπαρκή και αναποτελεσματικά. Η μείωση του φόρου των επιχειρήσεων από το 24% στο 22% από το 2022 θεωρείται το πιο σημαντικό μέτρο από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην ερευνά (66% δηλώνουν ότι το θεωρούν Πολύ ή Αρκετά σημαντικό) και ακολουθούν η επιδότηση εργασίας νέων 18 – 29 ετών χωρίς προηγούμενη εργασιακή εμπειρία για 6 μήνες εντός του 2022 (63%), η μείωση του ποσοστού επιστροφής όλων των επιστρεπτέων προκαταβολών ανάλογα με την πτώση τζίρου από 25% έως 50% (61%) και η επέκταση για το 2022 της μείωσης κατά τρεις μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών (60%).

 

 • Βαθιές οι «πληγές» από την πανδημία στις επιχειρήσεις

6 στις 10 επιχειρήσεις (ή 59%) στον Νομό Θεσσαλονίκης δηλώνουν ότι ο κύκλος εργασιών τους έχει μειωθεί εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, αρκετά χαμηλότερα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα και την έναρξη της πανδημίας. Επιπλέον, μεταξύ όσων δηλώνουν ότι δεν μειώθηκε ο κύκλος εργασιών τους, το 27% δηλώνουν ότι μειώθηκε λίγο η κερδοφορία τους, το 10% ότι η κερδοφορία τους μειώθηκε σημαντικά και το 5% ότι εμφάνισαν ζημίες, ενώ το 55% δηλώνουν ότι δεν επηρεάστηκε η κερδοφορία τους.

 

Να σημειωθεί ότι η έρευνα για το “Βαρόμετρο ΕΒΕΘ” διεξάγεται με τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων (Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές Οικο­νο­μι­κών ή Διευθυντές Πω­­λήσεων ή τους ιδιοκτήτες, αν πρόκειται για μικρότερες επι­χειρήσεις) με τη χρήση των ερωτηματολογίων που χρησιμοποιούνται α­πό το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχα­νι­κών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και την Ευρω­παϊκή Ένωση (DG ECFIN), προκειμένου τα αποτελέσματα να εί­ναι συγκρίσιμα με τις αντίστοιχες έρευνες που διεξάγονται σε Εθνικό (ΙΟΒΕ) και Ευ­ρω­παϊκό (DG ECFIN) επίπεδο.

Δείτε την έρευνα 

Μετάβαση στο περιεχόμενο