english-flag
Search

Γενική Συνέλευση και ετήσιο Φόρουμ INSULEUR

Την 1η Δεκεμβρίου 2023, το Δίκτυο Νησιωτικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργάνωσε με επιτυχία τη Γενική Συνέλευση και το Ετήσιο Φόρουμ του στο Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην Αθήνα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Κεντρικής  Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και την συνεργασία της Επιτροπής των Νησιών της CPMR — Συνδιάσκεψη των Περιφερειακών και Παράκτιων Περιφερειών της ΕΕ, το Greening the Islands, το ISLANDINNOVATION, το SMILO και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μικρών Νήσων. Έτυχε δε της υποστήριξης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, και των έργων Mission for Natural Heritage (INTERREG Euro-MED) και I-STARS (COSME).

H Γενική Συνέλευση του INSULEUR, στην οποία προέδρευσε ο Joseph Borg, συζήτησε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τα νησιά και ενημερώθηκε για τις δραστηριότητες της Προεδρίας κατά τους τελευταίους έξι μήνες, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων που αναλήφθηκαν για τη συνέχιση της προώθησης της ατζέντας των νησιών. Στην Γ.Σ. παρουσιάστηκαν επίσης έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την  ΕΕ για τη στήριξη  των  νησιωτικών κοινωνιών. Τα  έργα αυτά,  ευθυγραμμισμένα με τους στόχους της προώθησης της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας, υπογραμμίζουν τις απτές προσπάθειες που καταβάλλονται για την ενίσχυση της ευημερίας των νησιών της ΕΕ.

Το Forum που ακολούθησε την Γ.Σ. περιλάμβανε τρεις θεματικές ενότητες: «Η Φωνή των Νησιωτών», «Εθνικές, Περιφερειακές και τοπικές πολιτικές προσαρμογής των νησιών στην κλιματική αλλαγή» και «Πρωτοβουλίες και απαντήσεις των Ευρωπαϊκών θεσμών της ΕΕ επί των αιτημάτων των νησιών» που συντονίστηκαν από τον Γιώργο Ασωνίτη, τον Προέδρο κ. Ευάγγελο Μυρσινιά και τον κ. Νικόλαο Τσίπηρα αντίστοιχα.

Χαιρετισμό στο Forum απεύθυναν οι κκ. Παναγιώτης Αγνιάδης, Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, Ιωάννης Βουτσινάς, Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Δημήτρης Λεμονάκης,  μέλος  του  Δ.Σ.  του  Βιομηχανικού  και  Εμπορικού  Επιμελητηρίου  Πειραιά,  Μάνος  Κόνσολας, βουλευτής και Πρόεδρος Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής Ελλήνων και Εμμανουήλ Κουτουλάκης, Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και εκπρόσωπος του Έλληνα Πρωθυπουργού.

Κεντρικός Ομιλητής στο Forum ήταν ο Καθηγητής Δρ. Θεοχάρης Τσούτσος, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ανανεώσιμων και Αειφόρων Ενεργειών, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης,

Στις συζητήσεις που διεξήχθησαν όχι μόνο αναπτύχθηκαν οι βαθιές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις οικονομίες των νησιών της ΕΕ, αλλά τονίστηκε επίσης ο ρόλος που διαδραματίζει το INSULEUR στην ενημέρωση και υποστήριξη των ανησυχιών των νησιωτικών περιοχών στις Εθνικές, Περιφερειακές και Ευρωπαϊκές Αρχές. Με  100  και  πλέον  συμμετοχές,  η  εκδήλωση  διαμόρφωσε  μια κρίσιμη  πλατφόρμα  για τη  συμμετοχή των συμμετεχόντων σε έναν συνεχή διάλογο υπό την καθοδήγηση εισηγητών από τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές Αρχές. Επίκεντρο των συζητήσεων απετέλεσαν τα τρωτά σημεία των νησιών της ΕΕ στην κλιματική αλλαγή και ο επείγον χαρακτήρας και η σημασία των συνεργατικών στρατηγικών για την κατάρτιση προσαρμοστικών λύσεων στη νησιωτική πραγματικότητα και την ενίσχυση του ρόλου του  INSULEUR στην υποστήριξη αυτών των ζητημάτων.

Η συνεργασία αυτή δεν είναι απλώς ένας απολογισμός προσπαθειών δύο δεκαετιών αλλά θα αποτελέσει ορόσημο στη συνεχιζόμενη πορεία προς αλλαγές πολιτικής με στόχο να συμπεριληφθεί η «διάσταση του νησιού» σε όλες τις προτάσεις πολιτικής που υποβάλλονται σε επίπεδο ΕΕ και να διασφαλιστεί η εδαφική και κοινωνική συνοχή την οποία επιδιώκει συνεχώς η ΕΕ.

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να σταθεί χωρίς τα νησιά της. Το γνωρίζουμε όλοι αυτό, αλλά η Ευρώπη πρέπει επίσης να το συνειδητοποιήσει και να καταρτίσει ένα σύμφωνο για τα νησιά το συντομότερο δυνατό. Να μεριμνήσει μάλιστα για την εφαρμογή ανάλογων πολιτικών που αφορούν, μεταξύ άλλων, τα προβλήματα που σχετίζονται με τις  δυσμενείς επιπτώσεις  της  κλιματικής αλλαγής  στα  νησιά».  Αυτό  δήλωσε  κλείνοντας το  Συνέδριο ο Πρόεδρος του INSULEUR Joseph Borg, που αποτυπώνει την ουσία των συζητήσεων, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση τόσο  για  την  περιβαλλοντική ανθεκτικότητα  όσο και  για την  υποστήριξη της πολιτικής για την ευημερία των νησιών της ΕΕ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο