Οργάνωση και Δομή

Πρόεδρος: Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου

Α’ Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Μασούτης

Β’ Αντιπρόεδρος: Παύλος Ραβάνης

Γ’ Αντιπρόεδρος: Ιορδάνης Τσώτσος

Δ’ Αντιπρόεδρος: Ηλίας Χατζηχριστοδούλου

Ε΄ Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Γιαγιάκος

Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Αγνιάδης

Οικονομικός ΕπόπτηςΙωάννης Βουτσινάς

Υπεύθυνος ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων: Εμμανουήλ Αλιφιεράκης

Υπεύθυνος Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων: Στέφανος Γεωργιάδης

Υπεύθυνος Έρευνας και Ανάπτυξης: Φώτιος Δαμούλος