english-flag
Search

ΕΒΕΑ:«ESG και Βιώσιμη Ανάπτυξη»

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στη σημασία της υιοθέτησης των αρχών της Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας από τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των μεγάλων θεμάτων που απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες αλλά και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε αυτή την προσαρμογή, αναφέρθηκε η πρόεδρος του ΕΒΕΑ κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου στην ομιλία της, στην ημερίδα του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου με θέμα «ESG και Βιώσιμη Ανάπτυξη», την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου.

Όπως ανέφερε η πρόεδρος του ΕΒΕΑ, η έννοια της Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας «αναγνωρίζει τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να εξασφαλίζουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και να δημιουργούν προϋποθέσεις μακροπρόθεσμης επιτυχίας λειτουργώντας, παράλληλα, ως δύναμη για το κοινό καλό: δημιουργώντας αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, για τους μετόχους, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες τους, για τις τοπικές κοινωνίες» και τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες επιχειρήσεις εναρμονίζονται με αυτή την τάση. Ωστόσο, η υιοθέτηση της ευρωπαϊκής πρόκλησης βιωσιμότητας «είναι αυτονόητο ότι χρειάζεται προεργασία και προετοιμασία και δεν μπορεί να γίνει τελευταία στιγμή», γιατί «θα απαιτήσει πλήρη κατανόηση της εταιρείας, της στρατηγικής της, του επιχειρηματικού της  μοντέλου και της αλυσίδας αξίας της, καθώς και των επιπτώσεων, των κινδύνων και των ευκαιριών που αυτή αντιμετωπίζει», εξήγησε η κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου.

Οι εταιρείες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τον αντίκτυπό τους στο οικοσύστημά τους και να υιοθετούν μια βιώσιμη στρατηγική, θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι παράγοντες βιωσιμότητας (περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα εργαζομένων, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θέματα κατά της διαφθοράς και κατά της δωροδοκίας) ενσωματώνονται στο επιχειρηματικό τους μοντέλο. «Είναι σημαντικό, όμως, το να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο, για το πώς και σε ποιο βαθμό εφαρμόζονται οι δεσμεύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη» τόνισε η πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

Στη συνέχεια της ομιλίας της, η πρόεδρος του ΕΒΕΑ, ανέλυσε πώς οι διαδοχικές κρίσεις που βιώνει η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια – η πανδημία, αλλά και η ενεργειακή κρίση, που βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη – ανέδειξαν την ανάγκη να στραφούν οι διοικήσεις σε βιώσιμες επιχειρηματικές στρατηγικές. Ενώ στάθηκε στο θέμα της χρηματοδότησης, καθώς η βιωσιμότητα – όπως αυτή αξιολογείται από τους σχετικούς δείκτες – αποτελεί όλο και πιο ουσιαστικό παράγοντα στη διαδικασία χορήγησης πιστώσεων και αξιολόγησης επενδύσεων και με τη νέα οδηγία CSRD εισάγονται ενισχυμένες υποχρεώσεις και συγκεκριμένα πρότυπα αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο – με ευρύ μάλιστα πεδίο εφαρμογής που περιλαμβάνει και τις μικρομεσαίες εισηγμένες επιχειρήσεις.

«Ως Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών υποστηρίζουμε ενεργά την υιοθέτηση προτύπων και στρατηγικών βιώσιμης επιχειρηματικότητας από τις επιχειρήσεις – μέλη μας» τόνισε ολοκληρώνοντας την ομιλία της η κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου. «Το σημείο στο οποίο εστιάζουμε ιδιαίτερα είναι η ενθάρρυνση και η καθοδήγηση των μικρότερων επιχειρήσεων, ώστε να ενσωματώσουν τα κριτήρια βιωσιμότητας στη στρατηγική και στις καθημερινές πρακτικές τους. Μας απασχολεί η διαμόρφωση προτύπων που ανταποκρίνονται στα δεδομένα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μας απασχολούν θέματα όπως η έγκαιρη εκπαίδευση και ενημέρωση, η διαχείριση του κόστους της συμμόρφωσης και άλλα.

Το ζητούμενο για εμάς, δεν είναι απλώς να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν σε υποχρεώσεις γνωστοποίησης αλλά να διαμορφώσουν συγκροτημένες και βιώσιμες στρατηγικές, ανάλογα με το μέγεθος και τη δραστηριότητά τους. Να μπορέσουν να αντλήσουν ταχύτερα τα οφέλη για την ανάπτυξή τους. Να ενισχύσουν το επιχειρηματικό τους προφίλ, να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες και να δημιουργήσουν, ταυτόχρονα, αξία για τη χώρα και το κοινωνικό σύνολο.

Σε αυτόν τον τομέα θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον να ακούσουμε την εμπειρία και τις πρακτικές από τη Γαλλία. Αλλά και να συζητήσουμε ευρύτερα ιδέες, προτάσεις και βεβαίως ενδεχόμενες συνέργειες, σε εθνικό και διμερές επίπεδο.

Είναι αναγκαίο να περάσουμε σε μοντέλα ανάπτυξης τα οποία θα είναι περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμα. Να διαμορφώσουμε κοινωνίες περισσότερο δίκαιες, συνεκτικές και συμπεριληπτικές, καταπολεμώντας αποκλεισμούς και ανισότητες. Καλλιεργώντας νέες δυνατότητες σε ανθρώπους, σε κοινότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, η αξία που δημιουργεί και κατανέμει κάθε οργανισμός στην οικονομία και στην κοινωνία, θα αποτελεί στο μέλλον όλο και πιο κρίσιμο δείκτη αξιολόγησής του – από  όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη».

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο