english-flag
Search

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης: Το φορολογικό θεωρούμε πως προσβάλει τους ελεύθερους επαγγελματίες

6 - ΕΕΘ

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ως Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης θεωρούμε πως προσβάλει τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς θεωρούνται εκ προοιμίου και συλλήβδην φοροφυγάδες, ενώ την ίδια στιγμή τους στοχοποιεί.

Το επιχείρημα πάταξης της φοροδιαφυγής με οριζόντια μέτρα που με μαθηματική ακρίβεια όσες φορές έχουν εφαρμοστεί οδηγούν πάντα σε αδικίες, αποτελεί παραδοχή της πολιτείας και τους υφιστάμενου φορολογικού μηχανισμού πως δεν μπορεί να ελεγχθεί ούτε περιοριστεί η φοροδιαφυγή με στοχευμένα μέτρα.
Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο χωρίς κανένα αίσθημα δικαίου και επαφής με την πραγματικότητα, φορολογεί τεκμαρτό εισόδημα και όχι το πραγματικό οικονομικό αποτέλεσμα που προκύπτει από την επιχειρηματική δραστηριότητα.
Παράλληλα, εγείρονται και θέματα αντισυνταγματικότητας, όσον αφορά την ισχύς του νόμου για εισοδήματα του 2023.
Κύριε Υπουργέ, ένα κράτος δικαίου θεωρούμε πως δεν μπορεί να θεσπίζει νόμους με αναδρομική ισχύ, με μοναδικό στόχο να γεμίσουν τα κρατικά ταμεία.
Για όλους τους παραπάνω λόγους και για την θέσπιση ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος που δεν στοχοποιεί και δεν επιβάλει οριζόντια μέτρα, ζητούμε την άμεση απόσυρση του συγκεκριμένου Νομοσχεδίου για το Φορολογικό και έναρξη νέας διαβούλευσης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να υποβάλουν τις θέσεις και προτάσεις τους.
Από πλευράς μας προτείνονται τα εξής:

• Να καταργηθεί το τέλος επιτηδεύματος και να μην αντικατασταθεί από άλλο φόρο, όπως και να θεσπιστεί αφορολόγητο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως ισχύει για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους.
• Να καταργηθεί η διάταξη που προβλέπει την οικονομική επιβράβευση του καταγγέλοντα κάποια παράβαση επαγγελματία στις οικονομικές αρχές.
• Αναφορικά με τις τράπεζες και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, να μειωθούν οι προμήθειες και να εναρμονιστούν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η επιβάρυνση για τα POS να κυμανθεί σε ποσοστό από 0,20% έως 0,30% και να μην υπάρχει μηνιαίο κόστος συντήρησης
• Να φορολογηθούν οι Τράπεζες. Να καταργηθεί το προνομιακό καθεστώς αναβαλλόμενου φόρου.
• Να γίνει κλιμακωτή φορολόγηση των μερισμάτων για λόγους δίκαιης κατανομής φόρου.
• Για τα πρόστιμα στο my data: να περιοριστούν μόνο στη διαβίβαση των εσόδων από τον εκδότη και όταν αυτό αποδεικνύεται από πρόθεση και όχι από αμέλεια.
• Για του επαγγελματίες μέλη των επιμελητηρίων με τη βεβαίωση εγγραφής τους να παρέχεται προνομιακή τιμολόγηση από τους παρόχους ενέργειας.
• Ο κλάδος των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών είναι από τους ελάχιστους όπου απεικονίζεται στο 100% το πραγματικό τους εισόδημα καθώς προκύπτει μέσα από καθεστώς προμηθειών. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να υπάρξει ούτε υπονοηθεί κανενός είδους φοροδιαφυγή. Θωρούμε πως πρέπει να εξαιρεθεί από το συγκεκριμένο Φορολογικό Νομοσχέδιο και πιο συγκεκριμένα προτείνουμε εξαίρεση των παρακάτω ΚΑΔ:
– 66.22 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών
– 66.22.1 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών
– 66.22.10 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών
– 66.22.10.01 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου
– 66.22.10.04 Υπηρεσίες εκτιμητή, πραγματογνώμονα ασφαλίσεων
– 66.22.10.05 Υπηρεσίες μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, με επαγγελματική εγκατάσταση
– 66.22.10.06 Υπηρεσίες μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση
– 66.22.10.07 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα
– 66.22.10.08 Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων
– 66.22.10.09 Υπηρεσίες συντονιστή παραγωγών ασφαλίσεων ζωής
– 66.22.10.10 Υπηρεσίες ασφαλιστικού διαμεσολαβητή

Το νομοσχέδιο αυτό ενώ ως κεντρικό στόχο έχει του είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής, θα οδηγήσει σε αντίθετο αποτέλεσμα, με τη μείωση των εσόδων από τον ΦΠΑ από τη μη έκδοση και τη μη λήψη παραστατικών . Σταδιακά θα οδηγήσει στο κλείσιμο των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα τη μείωση των εσόδων από τις ασφαλιστικές εισφορές, την αύξηση των ανισοτήτων, όπως και την εκτίναξη των ποσοστών ανεργίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο