english-flag
Search

Επιμελήριο Πρέβεζας: Παράταση της Δράσης: «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών»

Παράταση της υποβολής αιτήσεων στη Δράση «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών». 

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι με την απόφαση με αριθμό πρωτ.2049/15-04-2022 δίνεται παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών στην με Α.Π. 1198/03.03.2022 Πρόσκληση με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (045ΚΕ).

Ειδικότερα, η παράγραφος του σημείου 8 της Απόφασης:

«Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Τετάρτη 9/3/2022 και ώρα 12:00 με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα 18/4/2022 και ώρα 15:00.» αντικαθίσταται, ως εξής:

«Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Τετάρτη 9/3/2022 και ώρα 12:00 με
καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 13/05/2022 και ώρα 15:00.» Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην με 1198/03.03.2022 (ΑΔΑ: Ψ9Δ946ΜΤΛΡ- ΜΣΑ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (045ΚΕ).

Μετάβαση στο περιεχόμενο