english-flag
Search

Επιμελητήριο Πρέβεζας – Υποχρεώσεις και κυρώσεις εργοδοτών σχετικά με τον υποχρεωτικό έλεγχο (PCR, rapid test) στον ιδιωτικό τομέα.

49-ΠΡΕΒΕΖΑ

        Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει ότι με την απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/15.10.2021 σχετικά με την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, θεσπίζονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις στους εργοδότες.

Υποχρεώσεις

 1. Υποχρέωση από ιδιωτικές και δημόσιες δομές για την καταχώρηση αποτελεσμάτων των tests στην ΗΔΙΚΑ, εντός 24 ωρών.    
  Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης τα διαγνωστικά εργαστήρια, οι ιδιωτικές κλινικές, τα φαρμακεία, οι ιδιώτες ιατροί και οι δημόσιες δομές όπου διενεργούνται διαγνωστικοί έλεγχοι για τον covid -19 (PCR, rapid test), υποχρεούνται εντός 24 ωρών από τη διενέργεια των test, να καταχωρίζουν το Εθνικό Μητρώο Ασθενών από COVID-19 που τηρεί η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ ΑΕ» τα στοιχεία ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων που ελέγχθηκαν, το είδος του ελέγχου και τα αποτελέσματα του ελέγχου (θετικό ή αρνητικό).
   
 2. Οι εργοδότες θα πρέπει να προβαίνουν σε έλεγχο και οριστικοποίηση του ιστορικού που θα δημιουργείται στο ΠΣ Εργάνη από την ανωτέρω υποχρέωση μέσω της διασύνδεσης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με την ΗΔΙΚΑ, υποβάλλοντας ταυτόχρονα σχετική υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών περί τήρησης της υποχρέωσης υποβολής των ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων εργαζομένων σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (δείτε το υπόδειγμα παρακάτω).  
  Στην υπεύθυνη δήλωση εμφανίζονται αυτοματοποιημένα τα στοιχεία των ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων εργαζομένων καθώς και το χρονικό διάστημα της εβδομάδας αναφοράς. Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει για κάθε υπάλληλο:   
  α) Τον αριθμό των διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 που υποχρεούται να έχει διενεργήσει κατά την εβδομάδα αναφοράς,  
  β) τους λόγους δικαιολογημένης μη διενέργειας ενός (1) ή δύο (2), κατά περίπτωση, διαγνωστικών ελέγχων, εφόσον αυτοί συντρέχουν κατά την εβδομάδα αναφοράς, και
  γ) εάν συντρέχει περίπτωση μη έγκαιρης έκδοσης της «Βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19», μέσω της πλατφόρμας gov.gr, λόγω καθυστέρησης δήλωσης του αποτελέσματος από τον φορέα ή τον ιδιώτη ιατρό που διενήργησε τον έλεγχο, για έναν (1) ή δύο (2), κατά περίπτωση, διαγνωστικούς ελέγχους και εξ αυτού του λόγου ο εργαζόμενος έχει επιδείξει βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από τον φορέα ή τον ιδιώτη ιατρό που διενήργησε τον έλεγχο, κατά την εβδομάδα αναφοράς.
  Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται ως εξής:        
  α) Η πρώτη δήλωση, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας και αφορά στην πρώτη εβδομάδα αναφοράς,           

  β) οι επόμενες δηλώσεις, σε εβδομαδιαία βάση, από Τρίτη έως και Παρασκευή για την εκάστοτε προηγηθείσα εβδομάδα αναφοράς.

Κύρωση που προβλέπεται: Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης  από τον
εργοδότη, επιβάλλεται πρόστιμο στον εργοδότη δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

 1. Οι εργοδότες επίσης υποχρεούνται να ενημερώσουν τους εργαζόμενούς τους, με κάθε πρόσφορο μέσο για τις υποχρεώσεις που έχουν σχετικά με τη υποχρέωση διαγνωστικού έλεγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 όπως αυτές προβλέπονται στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/15.10.2021

➤ Κύρωση που προβλέπεται: Πρόστιμο στον εργοδότη τριακοσίων (300) ευρώ άπαξ.

 1. Τέλος οι εργοδότες δεν επιτρέπεται να απασχολήσουν εργαζόμενο με φυσική παρουσία στον τόπο παροχής της εργασίας σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19.

Κύρωση που προβλέπεται:  Πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ έχει καταχωρηθεί θετικό αποτέλεσμα κατά τον διαγνωστικό έλεγχο,

 

Υπενθυμίζεται ότι οι διατάξεις της σχετικής  Κ.Υ.Α. δεν εφαρμόζονται:

α) στο προσωπικό που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55570/12.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας»,

β) στους ναυτικούς – μέλη πληρώματος πλοίων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55570/12.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης,

γ) σε πάσης φύσεως απασχολούμενους, για τους οποίους προβλέπονται αντίστοιχες ρυθμίσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 2 και 46 του ν. 4790/2021, και

δ) σε όσους εργαζομένους / υπαλλήλους υποχρεούνται σε εμβολιασμό σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4820/2021 και δεν έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση εμβολιασμού σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50933/13.8.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο