english-flag
Search

Επιμελητήριο Ρεθύμνης: Προτάσεις για την αντιμετώπιση του κύματος ανατιμήσεων στις χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρήσεων

Προτάσεις για την αντιμετώπιση του κύματος ανατιμήσεων στις χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας που αφορούν στις επιχειρήσεις έστειλε στον υπουργό Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κων/νο Σκρέκα  ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, Γεώργιος Γιακουμάκης. 

Το κείμενο της επιστολής

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης συμμερίζεται την καθημερινή αγωνία των μελών του, επιχειρηματιών του Ρεθύμνου οι οποίοι όπως όλοι άλλωστε, έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με ένα σφοδρότατο κύμα ανατιμήσεων στις χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας που αφορούν στις επιχειρήσεις τους.

Αυτές οι μεγάλες ανατιμήσεις στην ενέργεια τους τελευταίους μήνες, που σε ένα βαθμό οφείλονται σε στρεβλώσεις στην λειτουργία της Ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, έχουν δημιουργήσει οξύτατα προβλήματα, τα οποία έχουν προστεθεί σε όλα τα προηγούμενα (πανδημία, αυξήσεις κόστους μεταφοράς, πρώτων υλών κλπ) της τελευταίας τουλάχιστον διετίας. Πρωτίστως δε, οφείλονται στις εκθετικές αυξήσεις του μέρους των χρεώσεων που αφορούν στη ρήτρα αναπροσαρμογής, που είναι η κύρια αιτία του προβλήματος. Συνεπακόλουθα, οι αυξήσεις αυτές στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας έχουν επιφέρει τέτοια αύξηση στο συνολικό λειτουργικό μας κόστος, που παρά τα ισχύοντα σχετικά μέτρα υποστήριξης της Ελληνικής Κυβέρνησης, έχουν δυστυχώς πλέον οδηγήσει μία μεγάλη μερίδα των μελών μας σε κίνδυνο παύσης εργασιών, ή τουλάχιστον διακοπής της παροχής ρεύματος λόγω αδυναμίας καταβολής των οφειλομένων.Η αντίστοιχη αύξηση του κόστους παραγωγής για τις επιχειρήσεις της μεταποίησης μοιραία θα μετακυλιστεί στον καταναλωτή, με παρεπόμενες σημαντικές συνέπειες για τα μακροοικονομικά μεγέθη και την ανταγωνιστικότητα της Εθνικής μας Οικονομίας και βεβαίως για τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα. Από την άλλη, για τις επιχειρήσεις του τουριστικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος, η αντίστοιχη ενεργειακή δαπάνη είναι πραγματικά ανελαστική ως προς τη λειτουργία τους. Επιπρόσθετα, η όποια μετακύληση τους κόστους αυτού στην τιμή διάθεσης του τουριστικού τους προϊόντος είναι κάτι που, εν όψει της επερχόμενης τουριστικής περιόδου θα επηρεάσει σοβαρά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του κλάδου, ο οποίος αποτελεί ουσιαστικά τη βασική οικονομική δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.

Κύριε Υπουργέ,

Θεωρούμε ότι η κατάσταση στις αμέσως επόμενες ημέρες, μετά και την προσεχή αποστολή των εκκαθαριστικών λογαριασμών (στους οποίους θα συμπεριλαμβάνεται και η ρήτρα αναπροσαρμογής), θα γίνει για πολλά από τα μέλη μας ασφυκτική, ως προς τη δυνατότητα ανταπόκρισης τους. Ειδικά για την επιπρόσθετη επιβάρυνση εξαιτίας της εν λόγω ρήτρας, η οποία όταν εφαρμόζεται οδηγεί σε υπέρογκες και πιθανά αδιαφανείς χρεώσεις που αυξάνουν σε υπέρογκο ύψος το κόστος της kwh, θεωρούμε ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει να δράσει άμεσα και αποφασιστικά.

Ως Επιμελητήριο Ρεθύμνης θεωρούμε ότι στο πλαίσιο των υφιστάμενων δυνατοτήτων παρέμβασης της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Ενέργειας, για την ανάσχεση και ελάφρυνσης του εν λόγω προβλήματος, σας καλούμε να εξετάσετε τις ακόλουθες προτάσεις του Επιμελητήριου μας, για:

 Άμεση ρυθμιστική παρέμβαση γιατην, σε μεσοπρόθεσμο διάστημα εξέταση και πιθανά εισαγωγή, αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου η τιμή που πληρώνουν οι καταναλωτές να αντανακλά το πραγματικό μέσο κόστος παραγωγής /διάθεσης του ενεργειακού μείγματος στην χώρα μας.

 Αναθεώρηση του νομικού πλαισίου ίδρυσης, λειτουργίας και διαχείρισης των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας, το οποίο καθορίζεται με τον ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185/2016), όπως και του πλέον πρόσφατου ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/2018), με αναβάθμιση των δυνατοτήτων εποπτείας τους από τις Κρατικές Αρχές. Επίσης, θεσμοθέτηση της αναβάθμισης του σχετικού με την  αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ρόλου της ΡΑΕ, ως προς τη δυνατότητα της για αποφασιστική αρμοδιότητα για τα ζητήματα που αφορούν την προμήθεια ενέργειας, καθώς η Αρχή σήμερα δεν έχει την αρμοδιότητα έκδοσης και τροποποίησης του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (άρθρο 138 ν. 4001/2011).

 Ειδική παρέμβαση για, κατά το δυνατόν μεγάλη μείωση, ή και κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής και αντίστοιχα καθορισμό ορίου τιμών (πλαφόν) στις τιμές χονδρικής για τη μέση τιμή της κιλοβατώρας και τέλος,

 Εξέταση, εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της Χώρας μας, της δυνατότητας στοχευμένης, έκτακτης επιδότησης του κόστους της ενέργειας για τις παραγωγικές, μεταποιητικές επιχειρήσεις μας, με βασικό κριτήριο το πόσο ενεργότερες είναι αυτές ως προς την παραγωγική τους λειτουργία.

 Αξιοποίηση από τα αρμόδια Υπουργεία, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες όλων των διαθέσιμων πόρων και των χρηματοδοτικών μέσων που διατίθενται από την ΕΕ για επιδότηση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων για επενδύσεις σε ΑΠΕ και ταυτόχρονα περεταίρω απλοποίηση των επιμέρους διατάξεων του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία του NetMetering, με μεσοπρόθεσμο στόχο την ομαλή απεξάρτηση της χώρας μας από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και τις εισαγωγές ενέργειας αντίστοιχα.

 Σχετικά με τον Εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, κατά το δυνατόν επιτάχυνση της υλοποίησης σημαντικών επενδύσεων σε υποδομές για την αναβάθμιση και επέκταση των δικτύων Ηλεκτρικής ενέργειας, κάνοντας χρήση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Με την απόλυτη βεβαιότητα ότι το Υπουργείο σας, αλλά και εσείς προσωπικά, θα επιληφθείτε των απαραίτητων ενεργειών για την προώθηση και υιοθέτηση των παραπάνω προτάσεων μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.-

O Πρόεδρος

Γεωργ. Γιακουμάκης

Μετάβαση στο περιεχόμενο