english-flag
Search

Επιμελητήριο Χαλκιδικής: Newsletter για ενημέρωση των μελών του

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ενημερώνει τα μέλη του: 

 • Τα μέτρα που ισχύουν στην επικράτεια από Σάββατο 05 Μαρτίου έως Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ 1011Β_04.03.2022 η απόφαση  Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13654 με τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που ισχύουν στο σύνολο της επικράτειας από το Σάββατο, 5 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00  . Με τη νέα ΚΥΑ, καταργείται η χρήση της προστατευτικής μάσκας στους εξωτερικούς χώρους.

 • Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών»

Η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών» αφορά στην ενίσχυση Αυτοαπασχολούμενων Λογιστών – Φοροτεχνικών, καθώς και Νομικών Προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, ώστε να προσαρμόσουν την λειτουργία τους με την αναβάθμιση/απόκτηση της απαραίτητης ψηφιακής υποδομής, να συνεχίσουν να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους και να υποστηρίξουν την επιχειρηματική κοινότητα, τη δημόσια Διοίκηση, αλλά και τους πολίτες, για  να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες που η πανδημία (COVID 19) δημιούργησε.

Επιδοτούνται αιτήσεις με επιχορήγηση από 1500 ευρώ έως 2.000 ευρώ, ανάλογα με τα έσοδα του 2020, για δαπάνες ψηφιακού εκσυγχρονισμού.

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2021 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500 ευρώ.               

Ο προϋπολογισμός της Δράσης είναι 30.000.000 ευρώ.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν καταχωριστεί στα οικεία Μητρώα που τηρούνται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ως εξής:

 • Αυτοαπασχολούμενοι λογιστές – φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού κατά τάξεις και
 • Νομικά Πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τετάρτη 9/3/2022 και ώρα 12:00. 

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Δευτέρα 18/4/22 και ώρα 15:00.

Ηλεκτρονική Υποβολή

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr  με την ένδειξη: «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών».

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη Δράση μπορείτε να απευθυνθείτε στο:

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ. (κατόπιν ραντεβού)

Τηλεφωνική ενημέρωση: στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.

Εmail: infoepan@mou.gr

Ιστοσελίδεςwww.antagonistikotita.grwww.espa.gr

Σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων τουςwww.efepae.gr

 

 • Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής για το Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης των Δράσεων «Επανεκκίνηση Εστίασης» και «Επανεκκίνηση Τουρισμού»

Με τις από 25/02/2022 Αποφάσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κου Γιάννη Τσακίρη καθώς και με σχετικές έγγραφες Οδηγίες που δόθηκαν προς τον αρμόδιο Φορέα υλοποίησης ΕΦΕΠΑΕ, αποσαφηνίζονται τα ακόλουθα:

 • Λόγω ταυτόχρονης λήξης στις 28/2/2022 διαφόρων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων προς τη Δημόσια Διοίκηση, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης στις Δράσεις με τίτλο «Επανεκκίνηση Εστίασης» και «Επανεκκίνηση Τουρισμού» παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 21/3/2022 και ώρα 17:00. Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη παράταση είναι η τελευταία που δίνεται στις Δράσεις αυτές.
 • Η μη προσκόμιση των διαφόρων πιστοποιητικών Πρωτοδικείων κατά την υποβολή Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης, καταρχάς δεν επιφέρει την απόρριψη του υποβληθέντος αιτήματος εκάστης ωφελούμενης επιχείρησης, καθώς δεν  ευθύνεται η ίδια για τις όποιες καθυστερήσεις έκδοσης των πιστοποιητικών αυτών. Η επιχείρηση δύναται να προσκομίσει τα σχετικά έγγραφα όταν εκδοθούν και η επαλήθευση – πιστοποίηση ολοκληρώνεται με την προσκόμισή τους.
 • Επίσης, ενημερώνουμε τις ωφελούμενες επιχειρήσεις ότι με τις ίδιες αποφάσεις και οδηγίες αποσαφηνίζονται επιμέρους ζητήματα υλοποίησης των εν λόγω Δράσεων, αναφορικά με τις σχετικές με το πεδίο 367 υποχρεώσεις.

Την 7η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επανεκκίνηση Εστίασης» στο link : http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/7h_trop_epanekkinhsh_estiashs.pdf

Tην 6η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επανεκκίνηση Τουρισμού» στο link : http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/6h_trop_epanekkinhsh_tourismou.pdf

 • Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επιβολή πλαφόν μέχρι 30 Ιουνίου 2022 σε καύσιμα, φάρμακα, διατροφή και άλλα είδη

Για την περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή που βιώνουμε, κατατέθηκε η τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία απαγορεύεται μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2022 “η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 1ης.9.2021”. Τα πρόστιμα, αναλόγως της περίπτωσης ξεκινούν από 5.000 ευρώ και φτάνουν έως 1.000.000 ευρώ. “Αποκτούμε ένα εργαλείο για να γίνει σε όλους σαφές ότι η κρίση δεν μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία σε κάποιους για να αποκτήσουν υπερκέρδη”, δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στην τροπολογία.

 • ΑΑΔΕ: Καλεί τους πολίτες να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους

Στην επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας με την ΑΑΔΕ καλούνται να προβούν φυσικά και νομικά πρόσωπα αλλά και νομικές οντότητες εφόσον είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑΔE. Πλέον, καθιερώνει τη δυνατότητα δήλωσης και mail «Βοηθού» (πχ. λογιστή, δικηγόρου, συγγενούς ή οικείου), στον οποίο θα κοινοποιείται η αλληλογραφία που αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις του φορολογουμένου. Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ στο link: https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-02/AADE_Epikoinonia_4.pdf

 • ΑΑΔΕ : Έρχονται οι αυτόματες κατασχέσεις για οφειλές στην εφορία

Τον προσεχή Σεπτέμβριο θα τεθεί τελικά σε πλήρη λειτουργία ο νέος φοροεισπρακτικός μηχανισμός Eispraxis, το ηλεκτρονικό όπλο που θα επιστρατεύει η ΑΑΔΕ για την αυτόματη είσπραξη χρεών, από όσους δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στην εφορία. Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό «δίχτυ» που θα έχει τη δυνατότητα να αντλεί αυτόματα, από όλες τις διαθέσιμες πλατφόρμες και βάσεις δεδομένων, στοιχεία για τα εισοδήματα και την υπόλοιπη περιουσία των φορολογούμενων, ώστε στη συνέχεια να προσδιορίζει τι μπορεί να εισπράξει έναντι των ληξιπρόθεσμων οφειλών των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την 13η αξιολόγηση, 1.100 εξειδικευμένοι υπάλληλοι θα αξιοποιηθούν για τη λειτουργία του νέου μηχανισμού, σκανάροντας το προφίλ του κάθε οφειλέτη, ελέγχοντας την οικονομική του κατάσταση και αντλώντας πληροφορίες για τα εισοδήματα και τα περιουσιακά του στοιχεία από όλα τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, το Taxis, το Icisnet, το Elenxis, καθώς και τρίτους. Η λειτουργία του Eispraxis καθυστέρησε καθώς υπάρχουν ακόμα μια σειρά από εκκρεμότητες, όπως η λειτουργία του κέντρου είσπραξης οφειλών Αττικής.

 • Υπ. Εργασίας: Νέα εποχή στην κατάρτιση με τα προγράμματα του ΟΑΕΔ που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται ο σχεδιασμός του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τα προγράμματα κατάρτισης “νέας γενιάς” του ΟΑΕΔ που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. του Οργανισμού οι πρώτες δράσεις. Μέσα στον Μάρτιο, θα δημοσιευθούν οι προσκλήσεις παρόχων κατάρτισης και πιστοποίησης για δύο προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων 80.000 ανέργων σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες, τα οποία θα οδηγούν σε πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης. Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων είναι της τάξης των 100 εκατ. ευρώ.

 • ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,3% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2021

Με ρυθμό 8,3% «έτρεξε» η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας πέρυσι, με το ΑΕΠ να αυξάνεται στα 181 δισ. ευρώ από 167,1 δισ. ευρώ το 2020. Παράλληλα, σύμφωνα με τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς της ΕΛΣΤΑΤ, το ΑΕΠ αυξήθηκε το δ’ τρίμηνο πέρυσι κατά 7,7% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, ενώ παρουσίασε αύξηση 0,4% σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2021. Σε ετήσια σύγκριση (δ’ τρίμηνο 2021 προς δ’ τρίμηνο 2020), η άνοδος του ΑΕΠ οφείλεται στις εξής μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών: Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 8,8%. Οι ιδιωτικές επενδύσεις αυξήθηκαν 24,1%. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 24,1%. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 33,2%.

 • Eurostat: Το 2021 η ενέργεια αντιπροσώπευε το 62% των εισαγωγών της ΕΕ από τη Ρωσία (99 δισ. ευρώ), έναντι 77% το 2011 (148 δισ. ευρώ)

Το 2021, η Ρωσία ήταν ο πέμπτος μεγαλύτερος εταίρος εξαγωγών της ΕΕ (89 δισ. ευρώ) και ο τρίτος μεγαλύτερος εταίρος για τις εισαγωγές αγαθών από την ΕΕ (158 δισ. ευρώ), σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat. Η κρίση της COVID-19 προκάλεσε μείωση τόσο των εξαγωγών όσο και των εισαγωγών μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας το 2020, φέρνοντας το εμπορικό έλλειμμα κοντά στα 16 δισ. ευρώ. Τη δεκαετία μεταξύ 2011-2021, το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με τη Ρωσία μειώθηκε από 89 δισ. ευρώ το 2011 σε 69 δισ. ευρώ το 2021.Τόσο οι εξαγωγές προς τη Ρωσία όσο και οι εισαγωγές από τη Ρωσία μειώθηκαν μεταξύ 2011 και 2021.

 • Eurostat: Νέο ιστορικό ρεκόρ καταγράφει τον Φεβρουάριο ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ στο 5,8%, στο 6,3% στην Ελλάδα

Νέο ιστορικό ρεκόρ καταγράφει τον Φεβρουάριο ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ, ο οποίος διαμορφώνεται στο 5,8%, από 5,1% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Eurostat που δόθηκε στη δημοσιότητα. Οι κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ είναι η αύξηση στις τιμές της ενέργειας τον Φεβρουάριο (31,7%, έναντι 28,8% τον Ιανουάριο), ακολουθούμενη από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (4,1%, έναντι 3,5% τον Ιανουάριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (3,0%, έναντι 2,1% τον Ιανουάριο) και τις υπηρεσίες (2,5%, έναντι 2,3% τον Ιανουάριο). Στην Ελλάδα ο ετήσιος πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 6,3% τον Φεβρουάριο, έναντι 5,5% τον Ιανουάριο.

 • 100 εκατ. για τη στήριξη εταιρειών που πλήττονται από την πανδημία

Άμεσα μπαίνει σε εφαρμογή η πλατφόρμα για να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής ποτών, διοργάνωσης εκδηλώσεων, πολιτισμού και εκπαίδευσης, εγκαταστάσεων γυμναστικής και άλλες δραστηριότητες ψυχαγωγίας και αναψυχής που είχαν μείωση τζίρου 2019/2020 άνω του 50% λόγω πανδημίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους 100 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Σύμφωνα με το καθεστώς, η στήριξη θα δοθεί υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Σκοπός του καθεστώτος είναι να καλύψει τις ανάγκες ρευστότητας των εν λόγω επιχειρήσεων και να τις βοηθήσει να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας και έπειτα από αυτήν.

Για να είναι επιλέξιμες, οι επιχειρήσεις πρέπει να υπέστησαν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά τουλάχιστον 50% το 2020 σε σχέση με το 2019 ή να μην είχαν εισόδημα το 2019 ή να ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους το 2020 ή το 2021. Η άμεση επιχορήγηση δεν θα υπερβαίνει το 8% των εσόδων της εταιρείας το 2019. Για τις επιχειρήσεις που δεν είχαν έσοδα ή δεν είχαν καμία δραστηριότητα το 2019, η άμεση επιχορήγηση δεν θα υπερβαίνει το 8% των εσόδων της εταιρείας σε κάποιο εναλλακτικό έτος.

Σε κάθε περίπτωση, η ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει το μέγιστο ποσό των 400.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Η ενίσχυση πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων δαπανών κατά την περίοδο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2022 και 30ής Σεπτεμβρίου 2022 και το μέγιστο ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 70% των εν λόγω δαπανών.

 • Ελληνικές εξαγωγές, νέο ρεκόρ το 2021

Για ακόμη μία χρονιά οι ελληνικές εξαγωγές κατάφεραν να παρουσιάσουν ισχυρή ανάπτυξη, πετυχαίνοντας και πάλι νέο ρεκόρ, αλλά ο πόλεμος στην Ουκρανία φέρνει τους Έλληνες εξαγωγείς μπροστά σε νέες προκλήσεις. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, οι εξαγωγές κατά το 2021, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυξήθηκαν κατά 8,89 δισ. ευρώ ή κατά 29,2% και ανήλθαν σε 39,3 δισ. ευρώ από 30,42 δισ. ευρώ το 2020. Σε ό,τι αφορά στις χώρες προορισμού, οι παραδοσιακές αγορές παραμένουν το “ισχυρό χαρτί”. Προπύργια η Ιταλία, η Γερμανία και η Κύπρος, δυναμικά επανεμφανίζεται η Τουρκία ενώ, ραγδαία είναι η άνοδος της Γαλλίας.

 • Παράταση αιτήσεων στο «Εξοικονομώ 2021» μέχρι 15 Μαρτίου

Ο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο τέλος των ανακοινώσεών του για τα μέτρα στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο, αναφέρθηκε στην παράταση αιτήσεων στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης «Εξοικονομώ 2021»:  «…Παράλληλα αυτό το διάστημα έχει ξεκινήσει και το νέο «Εξοικονομώ», στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του οποίου έχουν υποβάλλει αιτήσεις πάνω από 80.000 νοικοκυριά. Για τη διευκόλυνση της υποβολής των αιτήσεων, λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικράτησαν τον πρώτο μήνα έναρξης του προγράμματος, παρατείνουμε την λειτουργία της πλατφόρμας μέχρι στις 15 Μαρτίου

 • Ενέργεια: Επιδοτήσεις στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο και τον Μάρτιο

Οι επιπτώσεις στις τιμές του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν την βασική ανησυχία του οικονομικού επιτελείου σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς σε επίπεδο επάρκειας εφοδιασμού κρίνεται ότι υπάρχουν εφεδρείες προκειμένου να αντιμετωπιστούν ακόμη και τα πιο ακραία σενάρια. Σύμφωνα με πληροφορίες οι επιδοτήσεις των καταναλωτών θα συνεχιστούν το Μάρτιο για έβδομο μήνα, και αναμένεται να διαμορφωθούν σε επίπεδα ελαφρώς χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του Φεβρουαρίου καθώς τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφηκε ελαφρά υποχώρηση των τιμών του ρεύματος στο Χρηματιστήριο ενέργειας. Η επιδότηση για τις παροχές κύριας κατοικίας, (περίπου 4,2 εκατ. παροχές), ήταν το Φεβρουάριο 150 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τις πρώτες 150 kWh κατανάλωσης ανά μήνα και 110 ευρώ ανά MWh για μηνιαία κατανάλωση από 151 – 300 kWh.

 • Παράταση υποβολής δικαιολογητικών υπαγωγής αυθαιρέτων

Με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα κατατεθεί άμεσα δίνεται παράταση στην ανάρτηση δικαιολογητικών υπαγωγών που αφορούν στην τακτοποίηση αυθαιρέτων. Η παράταση αφορά τόσο στην ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για περιπτώσεις υπαγωγών στον ν. 4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017 και τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/2011 που έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013, όσο και στις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4495/2017.

Ειδικότερα:

-Για περιπτώσεις υπαγωγών σε προγενέστερους νόμους (ν. 4178/2013, 4014/2011) που δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017 ανεξαρτήτως ημερομηνίας πληρωμής παραβόλου :            Καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης δικαιολογητικών 31.12.2022

-Για περιπτώσεις υπαγωγών στον ν. 4495/2017 με ημερομηνία πληρωμής παραβόλου έως και την 31η.12.2020 :            Καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης δικαιολογητικών 31.12.2022

-Για περιπτώσεις υπαγωγών στον ν. 4495/2017 με ημερομηνία πληρωμής παραβόλου από την 1η.1.2021 και εφεξής : Ανάρτηση δικαιολογητικών εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την πληρωμή του παραβόλου.

Σε κάθε περίπτωση, όταν υπάρχει υποχρέωση σύνταξης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας  Κτιρίου, ο μηχανικός θα οφείλει να προβεί αμελλητί στην ολοκλήρωση της ανάρτησης των απαραίτητων δικαιολογητικών υπαγωγής ανεξαρτήτως των ανωτέρω προθεσμιών.

 • Μεταφορικό Ισοδύναμο: Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης της 2ης Φάσης 2021 έως και τις 21 Μαρτίου 2022

Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για την 2η φάση 2021 του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων» και ορίζουμε νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης την Δευτέρα 21-3-2022.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 608/26-3-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 1222/30-3-2021).

Σημειώνεται ότι υποβάλλονται μόνο τα παραστατικά της συγκεκριμένης περιόδου επιλεξιμότητας δαπανών για χρηματοδότηση (από 1-7-2021 έως και 31-12-2021) και δεν δύναται να υποβληθούν παραστατικά της 1ης Φάσης Χρηματοδότης στην περίοδο της επόμενης Φάσης (2ης)».

 • Υπεγράφη από τον Γ. Γεωργαντά η ΚΥΑ για τις ενισχύσεις σε λεβάντα, ξηρά σύκα, επιτραπέζια ελιά και καπνό

Υπεγράφη από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γ. Γεωργαντά η ΚΥΑ για την χορήγηση κρατικών ενισχύσεων  στους παραγωγούς λεβάντας, Ξηρών Σύκων, επιτραπέζιας Ελιάς και καπνού, λόγω της σοβαρής μείωσης του εισοδήματός τους κατά το έτος 2020 εξ αιτίας της πανδημίας του Κορωνοϊού (COVID-19).  Το ύψος της ενίσχυσης έχει προσδιοριστεί :

 1. Για τους παραγωγούς Λεβάντας 57 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας.
 2. Για τους παραγωγούς Σύκων προς αποξήρανση 67  ευρώ να στρέμμα καλλιέργειας.
 3. Για τους παραγωγούς επιτραπέζιας Ελιάς 40 ευρώ ανά στρέμμα. Εξαιρούνται οι παραγωγοί ελιάς Καλαμών και οι παραγωγοί ελιάς με Κωδικό Συστήματος ΟΠΕΚΕΠΕ «Λοιπές κωδικός 2008190».
 4. Για τους παραγωγούς καπνού 90 ευρώ ανά στρέμμα.

Η χρηματοδότηση θα καταβληθεί στους δικαιούχους το αργότερο μέχρι την 30/06/2022. Περισσότερες λεπτομέρειες για επιπλέον όρους επιλεξιμότητας και είσπραξης των ενισχύσεων , στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο Link : http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/12498-dt180222c

 

 • gr: Το εργαλείο της ΡΑΕ για σύγκριση τιμολογίων παρόχων για ηλεκτρικό ρεύμα – φυσικό αέριο

Διαδικτυακή εφαρμογή σύγκρισης τιμών ηλεκτρικού ρεύματος για τα τιμολόγια Μικρών Πελατών Χαμηλής Τάσης ηλεκτρικής ενέργειας έχει αναπτύξει η  Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, το energycost.gr. Πρόκειται για ένα εργαλείο μέσω του οποίου παρουσιάζονται σε συγκρίσιμη μορφή το σύνολο των τιμολογίων που προσφέρουν στην αγορά οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, η διαδικτυακή εφαρμογή συγκρίνει και τα οικιακά και εμπορικά τιμολόγια Τελικών Πελατών φυσικού αερίου. Το energycost.gr εξασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων στους καταναλωτές, οι οποίοι μπορούν να επιλέξουν τον προμηθευτή ηλεκτρικού που ταιριάζει περισσότερο στο προφίλ της κατανάλωσής τους.

 • Αιτήσεις Α21 – Επίδομα Παιδιού: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποβολές μέχρι 11.3.2022

Ο ΟΠΕΚΑ ενημερώνει ότι από 1η Μαρτίου 2022, άνοιξε και λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή έως την 11η Μαρτίου.

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, www.idika.gr, ή μέσω του διαδικτυακού τόπου, www.opeka.gr, με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο Taxisnet.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στο Α21 του 2022 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2021. Μέχρι την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους, θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020.

Για να χορηγηθεί το επίδομα, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Επισημαίνεται ότι αίτηση που έχει αποθηκευθεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

 • Χορηγία για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Ελλάδος 2022

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η αίτηση που κατέθεσε στις 6-12-2021, η Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης  ” ΘΕΡΜΑΛΙΑ”  με έδρα την Χανιώτη , σε συνεργασία – στήριξη,  με την Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας ( ΚΕΔΗΚ ), το Επιμελητήριο Χαλκιδικής , με τον Α.Σ ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και  την εταιρία Διοργάνωσης Αθλητικών εκδηλώσεων Racesystem, προς την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π) για την ανάληψη και διοργάνωση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ , ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ , ΝΕΑΝΙΔΩΝ 15-17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 εγκρίθηκε και η Τεχνική Επιτροπή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας εισηγήθηκε την τέλεση των αγώνων στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής

Θα συμμετέχουν από όλη την Ελλάδα, επίσημες ομάδες ποδηλασίας εφήβων, νεανίδων, νέων γυναικών, νέων ανδρών.

Οι αγώνες γίνονται στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνει η Τοπική κοινωνία συμμετέχοντας σε εκθέσεις και διοργανώνοντας events για την προώθηση του Ποδηλατικού Τουρισμού, γι’ αυτό στα πλαίσια της διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου, κεντρικός άξονας της προσπάθειας είναι τα μεγάλα εναλλακτικά γεγονότα που σχεδιάζουν να διοργανώσουν οι φορείς της περιοχής.

Έχει γίνει ήδη το προηγούμενο χρονικό διάστημα Χαρτογράφηση Ποδηλατικών – Πεζοπορικών  Διαδρομών ( https://www.ammonzeus.gr/el/trekking-cycling-in-peninsula-of-kassandra ) και θα γίνει μια προσπάθεια προσεχώς με σχετική σηματοδότηση και δημοσιοποίηση ώστε να διευκολύνει και προσελκύσει το αντίστοιχο ποδηλατικό κοινό.

Την Παρασκευή 15 Απρίλιου 2022, θα γίνουν οι αγώνες Ατομικής Χρονομέτρησης όλων των κατηγοριών με εκκίνηση στις 15:00 το μεσημέρι από την Καλλιθέα. Οι εκκινήσεις θα δίνονται ανά λεπτό και  οι αθλητές-τριες θα διαγωνιστούν κόντρα στο χρόνο.

Το Σάββατο και Κυριακή 16 -17 Απριλίου 2022, θα διεξαχθούν αγώνες Δρόμου Αντοχής με εκκίνηση στις 10.00 το πρωί από την Καλλιθέα ,καλύπτοντας 100 περίπου χλμ. σε κυκλική διαδρομή όλης της Χερσονήσου της Κασσάνδρας.

Ταυτόχρονα με τους αγώνες θα διεξαχθούν παράλληλες εκδηλώσεις για όλους τους κατοίκους της περιοχής, για την διασκέδαση και ευεξία τους.

Προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις οικονομικές απαιτήσεις του εγχειρήματος, ζητούμε την οικονομική σας ενίσχυση σε αυτό το εγχείρημα μας (χορηγίες).

Θεωρούμε ότι τέτοιες Πανελλήνιες εκδηλώσεις προβάλλουν τον τόπο μας , αποτελούν ένα σημείο αναφοράς για την επερχόμενη τουριστική περίοδο και σίγουρα μια επιτυχημένη εκδήλωση θα μας ανοίξει έναν νέον ορίζοντα σε ότι αφορά τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και την επιμήκυνση της σεζόν…

Θεωρούμε, ότι συμφωνούμε για τα οφέλη που θα αποκομίσουμε ως Χαλκιδική , ως Κασσάνδρα καθώς το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ποδηλασίας θα μας δώσει την δυνατότητα για την καλύτερη προβολή του Νομού και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.

Θα χαρούμε να συμμετέχετε σε αυτήν την εκδήλωση του τόπου  μας .

Έχουμε διάφορες  κατηγορίες χορηγιών αναλόγως τι ποσό θα μπορεί κάθε επιχειρηματίας – χορηγός  να διαθέσει. …

Σας ευχαριστούμε εκ των πρότερων για τον χρόνο σας και θα χαρούμε να έχουμε την απάντηση σας όσον τον δυνατόν πιο άμεσα…

Υπεύθυνος για διευκρινήσεις – πληροφορίες κ. Θωμασούλης Γεώργιος

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : +30 6978099854  Email: omospondiathermalia@gmail.com

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ , ΠΟΤΩΝ , ΚΑΠΝΟΥ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, βάσει της υπ΄αριθμ. 1η/24-1-2022 (θέμα 20ο) ( ΑΔΑ : ΨΓ8346907Υ-ΘΣΕ) Απόφασης του  Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Χαλκιδικής

                                                                                          Προκηρύσσει

Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την Προμήθεια «Τροφίμων , Ποτών, Καπνού και Συναφών προϊόντων» (CPV:15000000-8 ), για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, Συνολικού Προϋπολογισμού 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης:

Α) για τις ομάδες 1,2,3,4 &5 το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό(%) υπολογιζόμενο στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους ( την ημέρα παράδοσής  του και που αντιστοιχεί  στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του) από τις Υπηρεσίες  Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

Β)για τις ομάδες 6,7 & 8 , η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης  προσφορά    βάσει  χαμηλότερης τιμής

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 10-3-2022 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  11:00 π.μ. στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου  ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης WWW.promitheus.gov.gr του συστήματος ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον  είκοσι δύο (22) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Ο Συστημικός Αριθμός του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι :154777

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα : 8-2-2022  ημέρα  Πέμπτη στις 15:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 3-3-2022  ημέρα  Πέμπτη στις 16:00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/2016 ( Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις /κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.

Οι προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για το είδος για το οποίο κατατίθεται η προσφορά, χωρίς Φ.Π.Α.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα (180)   ημέρες (άρθρο 97, παρ. 4 του Ν. 4412/2016), προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών.

Πληροφορίες από το γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Χαλκιδικής, αρμόδιος υπάλληλος : Παναγιωτίδου Δέσποινα   Tηλ.23713-50207, E-mail:gnxpanagdespoina@1157.syzefxis.gov.gr

To πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.hospitalchalkidiki.gr ).

 • Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής προστατεύει τα μέλη του

Συμφωνία με εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο των Συμβούλων Επιχειρήσεων υπέγραψε το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, για την παροχή εμπορικών και οικονομικών πληροφοριών στα μέλη του, που σχετίζονται με την συναλλακτική συμπεριφορά (π.χ. ακάλυπτες επιταγές, συναλλαγματικές, διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις). Στην ανωτέρω συμφωνία προχώρησε το Επιμελητήριο, στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης των μελών του και στην προσπάθειά του να προστατέψει και να προασπίσει τις επιχειρήσεις – μέλη του από κινδύνους εμπορικού ρίσκου.

Τα οικονομικά ενήμερα μέλη του Επιμελητηρίου θα μπορούν εντελώς δωρεάν, συμπληρώνοντας μια φόρμα εντύπου, να ζητάνε πληροφορίες αναγράφοντας την επωνυμία, τη διεύθυνση και το Α.Φ.Μ. του υποψήφιου πελάτη τους. Το συμπληρωμένο  έντυπο θα το μεταβιβάζουν στη συνέχεια στο Επιμελητήριο μέσω e mail , και το Επιμελητήριο, από τη στιγμή που θα μεταβιβάσει το αίτημά του μέλους του στην εταιρία, θα απαντάει σε αυτά, άμεσα, με e mail. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι πληροφορίες που θα  λαμβάνουν τα μέλη από το Επιμελητήριο, είναι εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιούνται μόνο για ενδοεπιχειρησιακή χρήση. Το έντυπο (Εντολή Ζήτησης) είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου στο παρακάτω link :

https://www.epichal.gr/xalkidikiimages/entoli_zitisis_meGDPO2020_F3552.pdf .

·         ΝΕΕΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις έχει αναβαθμίσει τις ψηφιακές του υπηρεσίες με σύγχρονες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που τις παρέχει δωρεάν σε όλα τα μέλη του, για την αύξηση της εξωστρέφειας και των πωλήσεων των τοπικών επιχειρήσεων.  Συνολικά προσφέρονται 4 νέες υπηρεσίες:  1. Ιστοσελίδα προβολής των Τουριστικών Επιχειρήσεων Χαλκιδικής σε Πανελλαδική Τουριστική Πύλη (www.filoxeno.com) που υποστηρίζεται από τα Ελληνικά Επιμελητήρια, αλλά και στην Τοπική Τουριστική Πύλη που ετοιμάζεται. Αφορά καταλύματα ή ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ, επιχειρήσεις διασκέδασης, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις δραστηριοτήτων, τοπικών προϊόντων κ.ά.  Ειδικά στις Επιχειρήσεις Διαμονής προσφέρεται δωρεάν πλήρες και αυτοδιαχειριζόμενο σύγχρονο Σύστημα Ηλεκτρονικών Κρατήσεων (ebooking) που ενσωματώνεται και στην ιστοσελίδα της κάθε επιχείρησης, αλλά μπορεί να δέχεται και κατευθείαν κρατήσεις από την Τουριστική πύλη. 2. Ηλεκτρονικό Κατάστημα (eshop) που ενσωματώνεται και στην ιστοσελίδα της κάθε επιχείρησης με ταυτόχρονη προβολή προϊόντων και στην Πανελλαδική Επιμελητηριακή Αγορά Προϊόντων: www.directmarket.gr . 3. Υπηρεσία Online Συμβούλου με ενημερωμένο περιεχόμενο που συνοδεύεται και από Υπηρεσία Online Συμβουλευτικής, όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να θέτουν ερωτήματα και να λάβουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για φορολογικά, χρηματοδοτικά, εργασιακά και άλλα επιχειρηματικά θέματα δωρεάν.  4. Ιστοσελίδα προβολής της επιχείρησης στον Πανελλήνιο Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Οδηγό που συμμετέχει και το Επιμελητηρίου Χαλκιδικής σε δύο γλώσσες Ελληνικά και Αγγλικά και σε έκδοση για mobile, tablet με ταυτόχρονη απεικόνιση των επιχειρήσεων βάση γεωγραφικής θέσης του χρήστη και πολλά ακόμη σύγχρονα χαρακτηριστικά. Όλες οι εφαρμογές είναι πλήρως αυτοδιαχειριζόμενες αποκλειστικά από τις επιχειρήσεις. Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας συμπληρώστε απλά την παρακάτω φόρμα: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpv67i80cLDycq21aBSzV3aTMefjOvf3C_RoUbXzVxt2XNkQ/viewform.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, τηλ.: 2371024200 – 24300, email: press@epihal.gr .  

 • Οι διευθύνσεις e-mail του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής αλλάζουν!

Βρείτε παρακάτω όλα τα νέα e-mail που μπορείτε να χρησιμοποιείτε από εδώ και στο εξής.

Στόχος μας είναι η καλύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτηση των μελών. Για το λόγο αυτό, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής διαχωρίστηκαν ανά υπηρεσία, ενώ έχει προστεθεί σε αυτά και η νέα κατάληξη –epihal.gr.

 • Συναλλαγές για Ατομικές Επιχειρήσεις, Πιστοποιητικά Επιμελητηρίου, Συνδρομές, Πιστοποιητικά Καταγωγής: mitroo@epihal.gr
 • Συναλλαγές για ΟΕ – ΕΕ – ΥΜΣ : gemi1@epihal.gr
 • Συναλλαγές για ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ : gemi2@epihal.gr
 • Συναλλαγές για ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές: asfalistes@epihal.gr
 • Δημόσιες σχέσεις & Γραφείο Προέδρου: pr@epihal.gr
 • Ενημέρωση & πληροφόρηση από τον Ειδικό Σύμβουλο: simvoulos@epihal.gr
 • Συναλλαγές που αφορούν τις προμήθειες του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής: logistirio@epihal.gr
 • Διοικητικός Προϊστάμενος: manager@epihal.gr
 • Οποιαδήποτε άλλο ζήτημα ή συναλλαγή: info@epihal.gr

Η αλλαγή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων αποτελεί μέρος από μια σειρά ενεργειών, που στόχο έχουν την ανανέωση της εταιρικής εικόνας και την αναβάθμιση της επικοινωνίας με το Επιμελητήριο.

 • Η επίσημη σελίδα του Επιμελητηρίου στα social media

Σας ενημερώνουμε ότι από εδώ και πέρα το Επιμελητήριο Χαλκιδικής θα βρίσκεται κοντά σας στο Facebook μόνο μέσα από την επίσημη σελίδα του. Για να παρακολουθείτε πιο άμεσα τα νέα και τις ενημερώσεις μας, μπορείτε να κάνετε like. 👍

https://www.facebook.com/halkidikichamber

🆕 Επίσης, θα μας βρείτε πλέον και στις σελίδες μας σε Instagram & LinkedIn.

https://www.instagram.com/halkidikichamber/

https://www.linkedin.com/company/chamber-of-halkidiki/

 • Ενημέρωση για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Η διοίκηση του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής σας ενημερώνει ότι, η εξυπηρέτηση κοινού στο Επιμελητήριο γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά ΚΥΑ , απαραίτητα με:

Ι. Πιστοποιητικού εμβολιασμού, ή

ΙΙ. Πιστοποιητικού νόσησης,  ή

ΙΙΙ.  Αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test).

Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από το νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας.

Σε κάθε περίπτωση, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά και, κατόπιν συνεννόησης, να αποστείλουν με e-mail τα απαραίτητα έγγραφα για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης τους, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των μελών μας.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο