english-flag
Search

Επιστολή Προέδρου ΚΕΕ, Κ. Μίχαλου, Προς Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Στ. Πιτσιόρλα, για τη χωροθέτηση & αδειοδότηση των επιχειρήσεων

mixalos_0001

Δέσμη προτάσεων και μέτρων για τη διευκόλυνση αδειοδότησης των επιχειρήσεων της βιομηχανίας και της εφοδιαστικής, καθώς και για τη χωροθέτηση των περιοχών που αυτές θα λειτουργούν, απέστειλε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, στον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Στέργιο Πιτσιόρλα.

Επισυνάπτεται η επιστολή:
«O επιχειρηματικός κόσμος ακούει θετικά και αισιόδοξα τις πρώτες ενέργειες και δραστηριότητες σας για το επιχειρηματικό περιβάλλον στην βιομηχανία, την εφοδιαστική και γενικότερα στις επενδύσεις.
Όπως γνωρίζετε η ΚΕΕ για σειρά ετών έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα, με συμμετοχές, υποβολή υπομνημάτων, κατάθεση προτάσεων κ.λπ., σε θέματα υψίστης προτεραιότητας που αφορούν σε όλο το πεδίο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και ιδίως τους τομείς της Επιχειρηματικής Χωροθεσίας και της απλοποίησης των διαδικασιών Αδειοδότησης.
Οι εν λόγω πρωτοβουλίες μας αποσκοπούσαν και αποσκοπούν στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την απρόσκοπτη και νόμιμη χωροθέτηση και εγκατάσταση των επιχειρήσεων, ιδίως των μεταποιητικών καθώς και των επιχειρήσεων εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) που θα επιτρέψουν την ταχύτερη ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους, παράλληλα με την περιβαλλοντική απορρύπανση και την περιβαλλοντική προστασία. Οι πρωτοβουλίες αυτές, συνδέονται με σημαντικές αναδιατάξεις στις χρήσεις γης, καθώς και στους βαθμούς όχλησης, οι οποίοι πρέπει να καταργηθούν, προκειμένου η κατάταξη της όχλησης των επιχειρήσεων να προκύπτει ως αποτέλεσμα της περιβαλλοντικής αξιολόγησης της υποδομής τους και μόνον αυτής.
Κύριος πυλώνας της πολιτικής μας στον τομέα αυτό υπήρξε η προσπάθεια και συμβολή μας προς την πολιτεία, για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων δηλαδή, Οργανωμένων Υποδοχέων Επιχειρηματικότητας που θα επιτρέψουν υπό προϋποθέσεις, την ακώλυτη ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε συνθήκες περιβαλλοντικά αποδεκτού καθεστώτος και με αξίες γης σε πλαίσια «λογικά» και ανεκτά για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Προτεραιότητα μας στον τομέα αυτό είναι η οργάνωση και πολεοδόμηση των Άτυπων Συγκεντρώσεων Βιομηχανιών και Εφοδιαστικής που υπάρχουν σε εκατοντάδες διάσπαρτες πυκνώσεις στη χώρα και συνιστούν μόνιμη απειλή σε καταστάσεις φυσικών καταστροφών και περιβαλλοντικών ατυχημάτων (Μάνδρα, Μάτι κ.λπ.). Παράλληλη επιδίωξη μας είναι και η ανάπτυξη ΕΠ, σε αδόμητες εκτάσεις σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας που διαπιστώνονται συνθήκες βιώσιμων επενδύσεων.
Κατά την ίδια έννοια, οι προσπάθειες μας για την απλούστευση της αδειδότησης των επιχειρήσεων αποσκοπούσε και αποσκοπεί στην κατάργηση κάθε δυσμενούς γραφειοκρατικής εμπλοκής και στη μείωση των φαινομένων πελατειακής διαχείρισης.
Με αφετηρία το πλαίσιο των νέων αρμοδιοτήτων σας, απευθυνόμαστε σε εσάς και ζητάμε τη συνδρομή σας για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού συντονισμού στην ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών και το περιεχόμενο τους, καθώς και στην επίσπευση, υποβοήθηση και υποστήριξη της υλοποίησης επενδύσεων Επιχειρηματικών Πάρκων, η ανάπτυξη των οποίων προϋποθέτει μία ορατή, δυναμική και αποφασιστική στάση προώθησης εκ μέρους της Κυβέρνησης.
Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα που θα θέλαμε να θέσουμε σε μία γόνιμη και επί της ουσίας δημιουργικής συζήτησης έχουν ως κάτωθι:
Α) Προτάσεις βελτίωσης επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χωροθέτηση και εγκατάσταση των επιχειρήσεων, Επιχειρηματικά Πάρκα, διατάξεις για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική (Ν.3982/2011, Ν.3325/2005 κ.λπ.)
Έχουμε στη διάθεση σας, τριάντα και πλέον προτάσεις νομοθετικής πρωτοβουλίας, για τη βελτίωση του Ν.3982/2011 και λοιπών συναφών νομοθετημάτων, με την κατάλληλη νομοτεχνική επιμέλεια και διατύπωση. Για την έναρξη της συνεργασίας μας, επιλέγουμε 12 εξ αυτών, που αποτελούν προτάσεις ζωτικής σημασίας, αλλάζουν ριζικά το τοπίο της χωροθέτησης των επιχειρήσεων (βιομηχανία, logistics κλπ), δημιουργούν σημαντικά επενδυτικά κίνητρα ανάπτυξης και έχουν ως ακολούθως:
1. Ρύθμιση θεμάτων διαχείρισης ΕΠ με κριτήριο τα συμφέροντα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά και τις αρμοδιότητες των Φορέων ΕΑΝΕΠ/ ΕΔΕΠ, όπως
a. Κατάργηση Δημοτικών Τελών για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στα Επιχειρηματικά Πάρκα και τις αναγνωρισμένες άτυπες συγκεντρώσεις.
b. Άρση εμποδίων αυτοχρηματοδότησης μέσω εισφοράς σε χρήμα, σε έξι εξαμηνιαίες δόσεις από την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής, με σαφή καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του ΚΕΔΕ.
2. Κατάργηση αυθαίρετων περιορισμών δόμησης που τίθενται σε ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ και αφορούν σε όρια αρτιότητας και περιορισμούς μετά την πολεοδόμηση περιοχών. Αποσκοπεί στην άρση της ανυπέρβλητης αδυναμίας ανάπτυξης ΕΠ σε δεκάδες περιοχές ΑΒΣ που έχουν συμβατές χρήσεις βιομηχανίας από ΓΠΣ, αλλά δεσμεύονται με περιορισμούς αναιτιολόγητους που δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη τους λόγω βιωσιμότητας.
3. Ρύθμιση θεμάτων πολεοδομικών διατάξεων εντός ΕΠ
a. Εναρμόνιση του Ν. 4067/2012 (ΝΟΚ) στις προβλέψεις του Ν.3982/2011 ως προς το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο κάλυψης για τα Επιχειρηματικά Πάρκα και παροχή δικαιώματος πολεοδομικών αποκλίσεων λόγω ειδικής φύσης έργων που εγκρίνονται με την Πολεοδομική Μελέτη και τον Πολεοδομική Κανονισμό του ΕΠ
b. Εισαγωγή ειδικής ρύθμισης για τη δυνατότητα συμψηφισμού των κοινόχρηστων χώρων στάθμευσης του ΕΠ με τις επιβαλλόμενες, από το ΝΟΚ (θέσεις στάθμευσης), ανά εγκατεστημένη επιχείρηση, με αναλογισμό των σχετικών επιφανειών
4. Εναρμόνιση διατάξεων Ν.3982/2011 για Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής
5. Τροποποίηση του άρθ. 17 του Ν.3325/2005 για την άρση των περιορισμών εγκατάστασης νέων δραστηριοτήτων μέσης όχλησης σε Επιχειρηματικά Πάρκα στην Αττική
6. Κατάργηση της παρ. 4 του άρθρου 62 του Ν.3982/2011 για την άρση της απαγόρευσης αξιοποίησης του κινήτρου της παρ. 3 του ίδιου άρθρου για τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων που έχουν τις εγκαταστάσεις τους εκτός των Νόμων Αττικής και Θεσσαλονίκης σε Επιχειρηματικά Πάρκα εντός αυτών
7. Τροποποίηση του άρθ. 44 του Ν. 3982/11, ώστε η ύπαρξη εντοπισμένων εκτάσεων εντός της έκτασης που προορίζεται για την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου, για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία χαρακτηρισμού κατά το άρθρο 14 του Ν. 998/1979 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, να μην εμποδίζει την έκδοση της απόφασης του άρθρου 47 παρ. 1, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό εμβαδόν αυτών των εκτάσεων δεν υπερβαίνει το 15% της συνολικής έκτασης που προορίζεται για την ανάπτυξη του ΕΠ. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, η σχετική διαδικασία μεταφέρεται μετά την ΚΥΑ ανάπτυξης του ΕΠ, στο στάδιο εκπόνησης της πολεοδομικής μελέτης, όπως γίνεται για όλα τα σχέδια πόλης.
8. Τροποποίηση του άρθ. 44 του Ν. 3982/11 ώστε η ύπαρξη ρεμάτων, εντός της έκτασης που προορίζεται για την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου, που δεν ανήκουν σε περιοχές ή σε ειδικό καθεστώς προστασίας, να μην εμποδίζει την έκδοση της απόφασης του άρθρου 47 παρ. 1. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην εφαρμογή του γενικού δικαίου, όπου οριοθέτηση και διευθέτηση ρεμάτων εγκρίνεται ταυτόχρονα με την Πολεοδομική Μελέτη. Με τη ρύθμιση θα πρέπει να συνεξετασθούν και τροποποιηθούν σχετικές αναφορές του άρθ. 8 τουΝ.4447/2016.
9. Η διάταξη του Ν.4442/2016, άρθ. 52, παρ. 6 που αφορά στην κατάργηση της υποχρέωσης περιμετρικού πρασίνου, επί εθνικής, επαρχιακής ή δημοτικής οδού, για τα ΕΠΕ, να γενικευτεί σε όλα τα ΕΠ που αδειοδοτούνται σε θέσεις ΑΒΣ, με δομημένα ακίνητα επί των αναφερόμενων οδών.
10. Θεσμοθέτηση διατάξεων που αποσκοπούν στο δραστικό περιορισμό του χρόνου αδειοδότησης του ΕΠ (1.500 ημέρες), με την θεσμοθέτηση άπρακτων προθεσμιών της διοίκησης, την εισαγωγή προτύπων εγγράφων και διαδικασιών ή την δραστική μείωση των παραβόλων, προκειμένου τα ΕΠ να εντάσσονται στις Στρατηγικές Ιδιωτικές Επενδύσεις (επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο ΚΕΕ)
11. Δεδομένου ότι το ΕΠ που εγκρίνεται με την ΚΥΑ είναι ένα απλό και σύνηθες οικοδομικό έργο οδοποιίας και υδραυλικών δικτύων, προτείνεται διάταξη που προβλέπει τη μετάπτωση του ΕΠ Τύπου Β και Γ (χαμηλής και μέσης όχλησης) καθώς και Ειδικού Τύπου στην Β Κατηγορία Περιβαλλοντικής Κατάταξης αντί της Α1 που ισχύει σήμερα. (ΠΠΔ αντί ΑΕΠΟ) κ.λπ. Άλλως να θεσμοθετηθούν συγκεκριμένα πρότυπα και διαδικασίες έγκρισης ΜΠΕ, κατ’ αναλογία προς τα εφαρμοζόμενα στις ΠΠΔ. Η ρύθμιση αυτή, θα μειώσει το χρόνο αδειοδότησης κατά 1,5 έως 2 χρόνια.
12. Δημιουργία θεσμικού περιβάλλοντος διαχείρισης ΕΠ, με σκοπό την υιοθέτηση κοινής πρακτικής και κοινών θεσμικών κανόνων για την διαχείριση των ΕΠ, όλων των τύπων, γενεών και θεσμικών καθεστώτων, προς όφελος των εγκατεστημένων επιχειρήσεων. Διευκόλυνση διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας ΕΔΕΠ π.χ. κατάργηση περιορισμού 70% (άρθ. 58 παρ. 2). Συμμόρφωση έργων υποδομής, καθεστώτος διαχείρισης και κανονισμών λειτουργίας στις απαιτήσεις του Ν.3982/2011 για όλες τις ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ κ.λπ.
Β) Νομοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης επιχειρήσεων βιομηχανίας και εφοδιαστικής
Στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ένωσης στο Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής, έχουμε συνδράμει και αναπτύξει πληθώρα νομοθετικών προτάσεων (επισυνάπτεται σχέδιο της ΚΕΕ για την ΚΥΑ Αδειοδότησης της Εφοδιαστικής), οι οποίες, εάν είχαν γίνει δεκτές στο σύνολο τους, θα οδηγούσαν σε σημαντική βελτίωση και πραγματική απλοποίηση της διαδικασία αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα μετά τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις και με βάση τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί, Κυβέρνηση και συλλογικοί θεσμοί των επιχειρήσεων πρέπει να μπουν σε μία νέα θεσμική διαδικασία διαβούλευσης. Σ’ αυτή τη διαδικασία χρειάζεται εμβάθυνση για να φτάσουμε στην πραγματική απλοποίηση της αδειοδότησης. Η υποβολή γνωστοποίησης, αντί της έγκρισης άδειας λειτουργίας είναι ένα πρώτο επίπεδο απλοποίησης. Χρειάζεται όμως, να καταργηθούν δεκάδες άσκοπα χαρτιά και ενέργειες, για να γίνει η γνωστοποίηση δυνατή, ασφαλής και οικονομικά εύλογη διοικητική πράξη για την επιχείρηση.
Για την έναρξη της συζήτησης μας και στο πεδίο αυτό, τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί για τις επιχειρήσεις της εφοδιαστικής και απαιτούν λύσεις και αντιμετώπιση, μπορούν να κωδικοποιηθούν σε έξι κατηγορίες ως κάτωθι:
Κατηγορία 1: Θέματα, για τα οποία η διοίκηση επιδιώκει τη διατύπωση γνώμης της αγοράς, προκειμένου να αξιολογήσει θεσμούς και διαδικασίες εφαρμογής κάποιου πεδίου των αρμοδιοτήτων της. Η διατύπωση γνώμης της αγοράς εξελίσσεται στις διαδικασίες του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Εφοδιαστικής, με εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας που το επιδιώκει. Ενδεικτικό θέμα αυτής της μορφής είναι ο ν.3887/2010, όπως ετέθη από το αρμόδιο στέλεχος κατά τη συζήτηση μας.
Κατηγορία 2: Θέματα, τα οποία έχουν αποτυπωθεί στην κείμενη νομοθεσία με αρκετή σαφήνεια αλλά οι αρμόδιες διοικητικές δομές, κυρίως οι περιφερειακές/ αποκεντρωμένες, αντιδρούν ποικιλοτρόπως και χρειάζεται η έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου για την ενοποίηση της διοικητικής πρακτικής.
Κατηγορία 3: Θέματα, για τα οποία διατυπώνονται κενά ή ελλείψεις στο πλαίσιο θεσμοθέτησης τους και χρειάζεται η έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου αντιμετώπισης των ελλείψεων ή πιθανή συμπληρωματική νομοθέτηση. π.χ. κατηγορίες δραστηριοτήτων υφισταμένου κτηρίου στο οποίο μπορεί να εγκατασταθεί ΚΑΔ, λεπτομερής νοηματοδότηση της έννοιας «αποθήκη» σε σχέση με ΚΑΔ.
Κατηγορία 4: Θέματα βελτίωσης της υφιστάμενης διαδικασίας αδειοδότησης κ.λπ. για αντικείμενα και προτάσεις που δεν έγιναν αποδεκτές στην πρώτη θεσμοθέτηση της σχετικής νομοθεσίας ή προκύπτουν ως προβλήματα από την εφαρμογή της, π.χ. βεβαιώσεις χρήσεων γης, προδιαγραφές εκπόνησης συγκοινωνιακών μελετών κόμβων σύνδεσης.
Κατηγορία 5: Θέματα βελτίωσης της υφιστάμενης γενικής νομοθεσίας, μετά από εμβάθυνση και έρευνα του περιεχομένου τους, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις σύγχρονες συνθήκες οργάνωσης του χώρου, π.χ. Β.Δ. 465/1970
Κατηγορία 6: Προτάσεις οριζόντιας νομοθετικής πρωτοβουλίας για νομοθετήματα διατομεακού ενδιαφέροντος, με σκοπό την εναρμόνιση των διατάξεων τους με τις ανάγκες της εφοδιαστικής, π.χ. σημειακές προσαρμογές του Ν.3982/11, ειδικώς για τα Πάρκα και τις επιχειρήσεις της εφοδιαστικής.

Γ) Νομοθετική ρύθμιση για τον καθορισμό του Μετοχικού Κεφαλαίου Φορέων Υλοποίησης Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΑΝΕΠ) πριν την ΚΥΑ
Έχουμε ενημερωθεί, ατύπως, ότι επίκειται θεσμοθέτηση απαίτησης δημιουργίας μετοχικού κεφαλαίου συνδεδεμένο με τον προϋπολογισμό της επένδυσης, από τους Φορείς Υλοποίησης Επιχειρηματικών Πάρκων, πριν καν την έκδοση της ΚΥΑ έγκρισης ανάπτυξης τους. Επ’ αυτού, αν αυτή η πρωτοφανής, για τις επενδύσεις στη χώρα μας, «απειλή» γίνει νόμος του κράτους, διατυπώνουμε την ανησυχία και την πρόβλεψη μας ότι κανένα Επιχειρηματικό Πάρκο δεν θα γίνει τις επόμενες δεκαετίες.
Αντίθετα προς την προτεινόμενη διάταξη, εισηγούμαστε την επαναφορά του καθεστώτος του Ν.2545/1997, σύμφωνα με το οποίο δικαίωμα υποβολής φακέλου επένδυσης ΕΠ μπορούν να έχουν και φορείς υπό σύσταση. Στην περίπτωση αυτή, τόσο η σύσταση του Φορέα, όσο και η δημιουργία του ΜΚ 10%, επιβάλλεται να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την έκδοση της ΚΥΑ, όπως εξάλλου ισχύει και σήμερα (παρ. 4 του άρθ. 45 του Ν.3982/2011).
Αν η θεμελίωση δικαιώματος υποβολής αίτησης ΕΠ σε φορείς υπό σύσταση δεν γίνεται δεκτή, επισυνάπτεται εναλλακτική πρόταση νόμου που καθιστά σαφή τη σχετική διάταξη του Ν.3982/2011 για να εκλείψουν και οι ισχυρισμοί των υπηρεσιών που εξ όσων γνωρίζουμε, διατυπώθηκαν πρόσφατα ως ερμηνεία, από σκέψη του ΣτΕ με αφορμή το Επιχειρηματικό Πάρκο Ασπροπύργου/ Νότιος Τομέας.

Δ) Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην ελληνική επικράτεια
Στα κρίσιμα θέματα που επιθυμούμε να συζητηθούν κατά τη συνεργασία μας, συμπεριλαμβάνεται και το «Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια», που έχει αποτυπωθεί σε μελέτη που εκπονήθηκε, από τη ΓΓΒ, για αυτό το σκοπό και κατέληξε σε συμπεράσματα, προτεραιότητες, γεωγραφική διασπορά, μεγέθη και προϋπολογισμούς που ουδεμία σχέση έχουν με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας, της παραγωγής και του περιβάλλοντος. Υπενθυμίζουμε ότι το εν λόγω Επιχειρησιακό Σχέδιο, όπως γνωστοποιήθηκε, απορρίφθηκε με συντριπτικά αρνητικές κριτικές, πέραν της ΚΕΕ και από όλους του συνδέσμους των ενδιαφερομένων και των επιχειρήσεων (ΣΕΒ, ΣΥΝΔΔΕ&L κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένου και του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Εφοδιαστικής. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι σήμερα, ουδεμία σχετική πρόταση επιχειρηματικών φορέων έχει ληφθεί υπόψη από το Υπουργείο σας, ενώ μεσολάβησε και η έκδοση της υπ’ αριθ. 82/2018 απόφασης του ΚΥΣΟΙΠ που θεσμοθέτησε τις αρχές της εν λόγω μελέτης.
Στον παρόντα χρόνο είναι σε εξέλιξη στοχευμένη έρευνα αξιολόγησης και υποβολής προτάσεων, εκ μέρους των Επιμελητηρίων μελών μας, επί των εξειδικευμένων θέσεων που υιοθετεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο για κάθε περιοχή. Με την περαίωση της έρευνας, θα διεξαχθεί ειδική θεματική ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων και των προτάσεων που θα υποβληθούν. Έχουμε την ελπίδα ότι αυτή τη φορά, οι προτάσεις των επιχειρήσεων και των φορέων θα εξεταστούν με προσοχή από εσάς και τους συνεργάτες σας.
Ε) Χρηματοδοτικά Εργαλεία ανάπτυξης ΕΠ και χρηματοδότησης της μετεγκατάστασης επιχειρήσεων
Παρά το γεγονός ότι η Κυβέρνηση διαβεβαιώνει διαρκώς την επιχειρηματική κοινότητα για την προετοιμασία χρηματοδοτικών εργαλείων ΕΣΠΑ για τα Επιχειρηματικά Πάρκα και για την μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε αυτά (τα ΕΠ), έχουμε ατύπως ενημερωθεί ότι δεν αναμένεται Πρόσκληση ΕΠΑνΕΚ για την συγχρηματοδότηση της ανάπτυξης νέων Επιχειρηματικών Πάρκων ούτε σε αδόμητες εκτάσεις, ούτε και στο πλαίσιο οργάνωσης άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων που πρόσφατα υιοθετήθηκε ως προτεραιότητα και από τον κ. Πρωθυπουργό
Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμένους πόρους που φαίνεται να υπάρχουν και τη δυσχέρεια πρόσβασης των επιχειρήσεων που θέλουν να μετεγκατασταθούν, τόσο στις διαδικασίες του Αναπτυξιακού Νόμου όσο και στα επιμέρους προγράμματα που προκηρύσσονται στοχευμένα στο πλαίσιο συγκεκριμένων κάθε φορά περιορισμών, θέλουμε να αναδείξουμε την αναγκαιότητα άμεσης ενεργοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων μόχλευσης με σκοπό τη δημιουργία ευκαιριών και δυνατοτήτων για την χρηματοδότηση σχετικών επενδύσεων και όπως φαίνεται να έχει σχεδιαστεί με το νεοσύστατο Ταμείο Υποδομών, με κατάλληλη καμπάνια προσέλκυσης ενδιαφερομένων επενδυτών
ΣΤ) Επιχειρηματικό Πάρκο Ασπροπύργου/ Νότιος Τομέας
Με την ευκαιρία της παρούσης, υποστηρίζουμε με έμφαση την αδειοδότηση και ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου Ασπροπύργου/ Νότιος Τομέας που στεγάζει δεκάδες επιχειρήσεις – μέλη μας, στην πιο προβληματική βιομηχανική περιοχή της Αττικής.
Πρόκειται για Στρατηγική Ιδιωτική Επένδυση ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου, σε έκταση 2.100 στρ. περίπου, στην πιο επιβαρυμένη περιοχή του Ασπροπύργου, προϋπολογισμού 25 εκ. € περίπου. Η αίτηση – φάκελος της επένδυσης έκλεισε, αισίως, το 8ο έτος αναμονής για αδειοδότηση.
Για όλα τα παραπάνω, πολύ σοβαρά, θέματα και προβλήματα, προσδοκούμε στη γόνιμη συζήτηση και συνεργασία και αναμένουμε σχετική πρόσκληση για συνάντηση».

Μετάβαση στο περιεχόμενο