english-flag
Search

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ & ΕΒΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, απέστειλε σήμερα στον υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, στον υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη και στον υπουργό Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρηεπιστολή για τη λήψη πρόσθετων μέτρων, λόγω της πανδημίας του κοροναϊού, για τις τουριστικές επιχειρήσεις.

Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:

«Εκ μέρους των μελών μας οφείλω να κρούσω τον κώδωνα του κινδύνου για την βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων λόγω των επιπτώσεων της νέας πανδημίας που βιώνει η ελληνική κοινωνία.

Τα μέτρα που έλαβε η Ελληνική κυβέρνηση καθώς και οι κυβερνήσεις Παγκοσμίως έχουν και θα εξακολουθήσουν να έχουν τεράστιο αντίκτυπο σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας και ειδικότερα στον τομέα του Τουρισμού, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα οικονομικής και βιώσιμης ανάπτυξης, της ήδη εύθραυστης ελληνικής οικονομίας.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Τουρισμού και Ταξιδιών (WTTC) προειδοποίησε, άλλωστε, και επίσημα πως η πανδημία απειλεί 50 εκατ. θέσεις εργασίας στην τουριστική βιομηχανία διεθνώς και προβλέπει πως ο κλάδος μπορεί να υποχωρήσει κατά 25% το 2020.

Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε την απόφαση να δημιουργήσει ένα ταμείο ύψους 37 δισ. ευρώ για την παροχή βοήθειας στον τομέα της υγείας, στην αγορά εργασίας και στη στήριξη των ΜΜΕ των κρατών μελών που έχουν πληγεί λόγω της εκδήλωσης του ιού Covid-19. H ΕΕ θα χρησιμοποιήσει τα υφιστάμενα μέσα της για τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με ρευστότητα, συμπληρώνοντας έτσι τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο.

Στη θετική κατεύθυνση ήταν η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για χορήγηση ρευστότητας σε επιχειρήσεις και που επλήγησαν από τον κοροναϊό και αναστολή υποχρέωσης πληρωμής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική απόφαση, ενώ θα παρασχεθεί ρευστότητα σε επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει με κρατική απόφαση, αλλά έχουν υποστεί σοβαρό πλήγμα στην οικονομική δραστηριότητά τους.

Με βάση το άρθρο 107 παράγραφος 2.β της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρείται ότι συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα.

Η Ελληνική πολιτεία πρέπει να κάνει χρήση του συγκεκριμένου άρθρου με βάση και τον Γενικό απαλλακτικό κανονισμό 651/2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης και συγκεκριμένα το άρθρο 50 αυτού στο οποίο προβλέπονται ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από ορισμένες θεομηνίες. Οι ενισχύσεις χορηγούνται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) οι αρμόδιες δημόσιες αρχές ενός κράτους μέλους έχουν αναγνωρίσει επίσημα τον χαρακτήρα του γεγονότος ως θεομηνίας
και

β) υπάρχει άμεσος αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της θεομηνίας και των ζημιών που υπέστη η πληττόμενη επιχείρηση.

Κατά συνέπεια η Ελληνική κυβέρνηση πρέπει άμεσα να ζητήσει στα πλαίσια των ανωτέρω διαδικασιών που προβλέπονται από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες την ενεργοποίηση των συγκεκριμένων ενισχύσεων.

Οι σχετικές ενισχύσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων για όσο διάστημα πλήττεται η επιχείρηση από τις επιπτώσεις της κρίσης του κοροναϊού τα ακόλουθα:

• Επιδότηση ενοικίου για το διάστημα που υπολειτουργεί ή παραμένει κλειστή η επιχείρηση.
• Χορήγηση άτοκου κεφαλαίου κίνησης για την κάλυψη υποχρεώσεων (επιταγές σε προμηθευτές, προκαταβολές που θα ζητηθούν πίσω από τους πελάτες λόγω ακυρώσεων κλπ)
• Επιχορήγηση μισθών εργαζομένων και ασφαλιστικών εισφορών
• Επιχορήγηση τόκων των δανείων και αναστολή πληρωμής κεφαλαίου
• Τα τραπεζικά ιδρύματα να δανειοδοτούν τις τουριστικές επιχειρήσεις μέχρι ποσού που ανέρχεται στο 25% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία τους.

Παράλληλα για την τόνωση της οικονομίας θα πρέπει να βρεθούν τα κονδύλια που θα επιτρέψουν σε όσες επιχειρήσεις είχαν αιτηθεί ενίσχυσης μέσω της δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», και δεν ενισχύθηκαν λόγω έλλειψης πόρων, να υπαχθούν.

Σε συνεννόηση με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς προτείνεται να γίνει επιπλέον και εφαρμογή ενός προσωρινού κανονισμού που να επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (deminimis) ύψους άνω των 200.000 ευρώ ανά επιχείρηση στην τριετία, που θα μπορούσε να φτάσει και τα 500.000 ευρώ κατ’ αναλογία των μέτρων που είχαν ληφθεί κατά την οικονομική κρίση του 2008.

Προτείνεται παράλληλα η χρήση της άμεσης αξιολόγησης χωρίς βαθμολογικά κριτήρια για όλες τις αιτήσεις υπαγωγής του Γ’ κύκλου στον 4399/16.

Τα εν λόγω μέτρα κρίνεται σκόπιμο να ληφθούν άμεσα καθώς ήδη οι επιπτώσεις από το κλείσιμο των καταστημάτων και την άρση κάθε οικονομικής δραστηριότητας είναι τεράστια».

Μετάβαση στο περιεχόμενο