english-flag
Search

Η Επιτροπή εκδίδει κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις

 

Ο εκτελεστικός κανονισμός περιγράφει λεπτομερώς τις διαδικαστικές πτυχές της εφαρμογής του κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις. Περιλαμβάνει επίσης έντυπα κοινοποίησης για συγκεντρώσεις που συνεπάγονται ξένες χρηματοδοτικές συνεισφορές, καθώς και για ξένες χρηματοδοτικές συνεισφορές σε διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων.

Ο εκτελεστικός κανονισμός

Ο εκτελεστικός κανονισμός που εκδόθηκε λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις που ελήφθησαν κατά τη δημόσια διαβούλευση, η οποία διήρκεσε έναν μήνα και έλαβε χώρα από τις 6 Φεβρουαρίου 2023 έως τις 6 Μαρτίου 2023. Ειδικότερα, όπως ορίζεται στον κανονισμό για τις ξένες επιδοτήσεις, εξετάζονται τα αιτήματα των ερωτηθέντων για τον περιορισμό της διοικητικής επιβάρυνσης που σχετίζεται με τις κοινοποιήσεις.

Ο κανονισμός για τις ξένες επιδοτήσεις προβλέπει την υποχρέωση των εταιρειών να κοινοποιούν:

 • συγκεντρώσεις στις οποίες η εξαγοραζόμενη εταιρεία, ένα από τα συγχωνευόμενα μέρη ή η κοινή επιχείρηση είναι εγκατεστημένη στην Ένωση και παράγει κύκλο εργασιών στην ΕΕ τουλάχιστον 500 εκατ. EUR και όταν τα μέρη της συναλλαγής έλαβαν συνδυασμένες συνολικές ξένες χρηματοδοτικές συνεισφορές ύψους τουλάχιστον 50 εκατ. EUR κατά τα τελευταία τρία έτη·
 • ξένες χρηματοδοτικές συνεισφορές σε διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι τουλάχιστον 250 εκατ. EUR και η προσφορά περιλαμβάνει συνδυασμένη συνολική ξένη χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους τουλάχιστον 4 εκατ. EUR ανά τρίτη χώρα κατά τα τελευταία τρία έτη.

Ο εκτελεστικός κανονισμός, και ιδίως τα έντυπα κοινοποίησης, περιγράφουν λεπτομερώς τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων των κοινοποιούντων μερών, προσδιορίζοντας τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στα έντυπα κοινοποίησης για τις συγκεντρώσεις και τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων.

 

Ειδικότερα:

 • Όσον αφορά τις συγκεντρώσεις, οι εταιρείες πρέπει να αναφέρουν:
  • σε σχέση με τις ξένες χρηματοδοτικές συνεισφορές οι οποίες θεωρείται από τον κανονισμό για τις ξένες επιδοτήσεις ότι είναι πιο πιθανό να στρεβλώσουν την εσωτερική αγορά (όπως όσες χορηγούνται σε προβληματικές επιχειρήσεις, όσες διευκολύνουν άμεσα τη συγκέντρωση ή οι απεριόριστες εγγυήσεις, γνωστές και ως «χρηματοδοτικές συνεισφορές του άρθρου 5»), λεπτομερείς πληροφορίες για όλες τις χρηματοδοτικές συνεισφορές επιμέρους ποσού τουλάχιστον 1 εκατ. EUR που χορηγήθηκαν στα μέρη της συναλλαγής κατά τα τελευταία τρία έτη·
  • σε σχέση με όλες τις άλλες ξένες χρηματοδοτικές συνεισφορές, επισκόπηση των χρηματοδοτικών συνεισφορών που χορηγήθηκαν στο κοινοποιούν μέρος ή στα κοινοποιούντα μέρη κατά τα τελευταία τρία έτη, επιμέρους ποσού τουλάχιστον 1 εκατ. EUR, και μόνο για τις χώρες που έχουν χορηγήσει στα μέρη της συναλλαγής τουλάχιστον 45 εκατ. EUR κατά τα τρία έτη πριν από τη συγκέντρωση, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων.
 • Όσον αφορά τις ξένες χρηματοδοτικές συνεισφορές σε διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, οι εταιρείες πρέπει να αναφέρουν:
  • σε σχέση με τις ξένες χρηματοδοτικές συνεισφορές, λεπτομερείς πληροφορίες για όλες τις χρηματοδοτικές συνεισφορές που εμπίπτουν στο άρθρο 5, ύψους τουλάχιστον 1 εκατ. EUR, που χορηγήθηκαν μεμονωμένα στο κοινοποιούν μέρος ή στα κοινοποιούντα μέρη κατά τα τρία έτη πριν από την κοινοποίηση·
  • σε σχέση με όλες τις άλλες ξένες χρηματοδοτικές συνεισφορές, επισκόπηση των χρηματοδοτικών συνεισφορών που χορηγήθηκαν στο κοινοποιούν μέρος ή στα κοινοποιούντα μέρη, επιμέρους ποσού τουλάχιστον 1 εκατ. EUR, και μόνο για τις χώρες που έχουν χορηγήσει σε κάθε κοινοποιούν μέρος τουλάχιστον 4 εκατ. EUR ανά χώρα κατά τα τρία έτη πριν από την κοινοποίηση.

 

 

Επιπλέον, ο εκτελεστικός κανονισμός προβλέπει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με:

 • τη διαδικασία κοινοποίησης στην Επιτροπή των συγκεντρώσεων και της συμμετοχής σε δημόσιες συμβάσεις που συνεπάγονται ξένες χρηματοδοτικές συνεισφορές. Εν προκειμένω περιλαμβάνονται τα έντυπα κοινοποίησης για κάθε διαδικασία, το πρόσωπο που έχει δικαίωμα υποβολής κοινοποίησης και η ημερομηνία κατά την οποία η κοινοποίηση παράγει αποτελέσματα·
 • τη διαδικασία έρευνας της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούν οι εταιρείες για την υποβολή δεσμεύσεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανές ανησυχίες της Επιτροπής·
 • τα διαδικαστικά δικαιώματα των μερών όσον αφορά την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών, την πρόσβαση στους φακέλους και την υποβολή παρατηρήσεων·
 • τον υπολογισμό και την αναστολή των προθεσμιών για την παροχή πληροφοριών και την υποβολή δεσμεύσεων·
 • τη διαβίβαση και την υπογραφή εγγράφων από τα κοινοποιούντα μέρη στην Επιτροπή με ψηφιακά μέσα, κατά περίπτωση.

 

Επόμενα βήματα

Ο κανονισμός για τις ξένες επιδοτήσεις θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 12 Ιουλίου 2023. Από τις 12 Οκτωβρίου 2023, οι εταιρείες θα πρέπει να κοινοποιούν συγκεντρώσεις και συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων που συνεπάγονται ξένες χρηματοδοτικές συνεισφορές και πληρούν τα σχετικά όρια κοινοποίησης.

Ιστορικό  

Ο κανονισμός για τις ξένες επιδοτήσεις δίνει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να διερευνά χρηματοδοτικές συνεισφορές που χορηγούνται από χώρες εκτός ΕΕ σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ και να επανορθώνει, εάν χρειάζεται, τις στρεβλωτικές επιπτώσεις τους. Εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να θεσπίζει διαδικαστικούς κανόνες σχετικά με την επιβολή του κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις.

Ο κανονισμός για τις ξένες επιδοτήσεις προτάθηκε από την Επιτροπή τον Μάιο του 2021 και συμφωνήθηκε σε χρόνο ρεκόρ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2022. Άρχισε να ισχύει στις 12 Ιανουαρίου 2023 και θα αρχίσει να εφαρμόζεται στις 12 Ιουλίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες λεπτομέρειες και οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις διατίθενται στο τεχνικό έγγραφο ερωτήσεων και απαντήσεων που δημοσιεύεται εδώ, ενώ γενικότερες πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό για τις ξένες επιδοτήσεις διατίθενται εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο