english-flag
Search

Ι.Κουφίδης: Επιστολή για την υποστελέχωση στο κατάστημα e – ΕΦΚΑ Πολυγύρου στον νομό Χαλκιδικής

 Υποστελέχωση  στο κατάστημα e – ΕΦΚΑ Πολυγύρου στον νομό Χαλκιδικής

 

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

 

Η ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων και η δημιουργία του e – ΕΦΚΑ πραγματοποιήθηκε με κύριο σκοπό και στόχο την απλοποίηση και την απλούστευση των διαδικασιών για την υποβολή και έκδοση των συνταξιοδοτικών πράξεων των Ελλήνων πολιτών. Εντούτοις, η ελλιπής στελέχωση πολλών τοπικών καταστημάτων του e- ΕΦΚΑ έχει προκαλέσει τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα με πολλά λειτουργικά προβλήματα, τεράστιες καθυστερήσεις στην απονομή και έκδοση των συντάξεων και εν γένει στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Συγκεκριμένα η Τοπική Διεύθυνση του ΕΦΚΑ Χαλκιδικής, που διατηρεί την έδρα της στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, παραμένει υποστελεχωμένη αδυνατώντας να εξυπηρετήσει τους ασφαλισμένους. Στο κατάστημα e ΕΦΚΑ Πολυγύρου,  υπάρχει πληθώρα τμημάτων που έχουν άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση και την καθημερινότητα των ασφαλισμένων, όπως το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), το Μητρώο Ασφαλισμένων,  τα τμήματα Συντάξεων, Ελεγκτών, Παροχών, Εσόδων, Οικοδομοτεχνικών Έργων, κ.α.. Καλύπτει δε μια πολύ μεγάλη γεωγραφική περιοχή με δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένων που πολλαπλασιάζονται κατά τη θερινή περίοδο.

Στη συγκεκριμένη Διεύθυνση, παρά την σπουδαιότητα και το ιδιαίτερα μεγάλο όγκο υπηρεσιών, το συγκεκριμένο Υποκατάστημα παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης από την κεντρική διοίκηση του Οργανισμού.

Αυτή τη στιγμή ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων είναι δυσανάλογος των αναγκών και των απαιτήσεων της κοινωνίας. Οι 21 εργαζόμενοι που στελεχώνουν την Τ.Δ. ΕΦΚΑ Χαλκιδικής, λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό επισκεπτών κατά τη θερινή περίοδο που παρατηρείται στον νομό μας, τον ερχομό των μετακλητών εργατών γης από τρίτες χώρες για εποχιακή εργασία, αλλά και τις τεράστιες και καθημερινές ανάγκες της Ιερής Επιστασίας του Άγιου Όρους, λόγω των κατασκευαστικών έργων που γίνονται στις ιερές μονές, έχουν πραγματικά «υπερβάλει εαυτό».

Η κατάσταση έχει ξεπεράσει κάθε όριο με τους πολίτες να ταλαιπωρούνται μονίμως και καθημερινά, ενώ ταυτόχρονα  η διαρκής, καθημερινή συσσώρευση των συντάξεων δημιουργεί επιπρόσθετο διοικητικό χάος στο ήδη υφιστάμενο χαοτικό περιβάλλον και οι εργαζόμενοι καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν την τεράστια οργή και αγανάκτηση των εν δυνάμει συνταξιούχων και ασφαλισμένων, απολογούμενοι για την ολιγωρία και τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του κράτους.

 

Το δε Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) υπαγόμενο στη Διοίκηση του ΕΦΚΑ, λειτουργεί με δύο μόνο γραμματείς, οι οποίοι προσπαθούν να διεκπεραιώσουν καθημερινά διαφορετικά και απαιτητικά αντικείμενα.

Σε όλα τα προαναφερθέντα προβλήματα, δεν πρέπει να παραλείψουμε, τόσο, τον πεπαλαιωμένο τεχνολογικό εξοπλισμό και τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται  και τα οποία  χρήζουν άμεσης αποκατάστασης γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις, όσο και τις ελλείψεις στις κτιριακές υποδομές,  όπου δεν μπορούν να καλύψουν τις υπάρχουσες ανάγκες και ως προς τους χώρους εργασίας των υπάλληλων και εξυπηρέτησης των πολιτών, αλλά και ως προς τους αποθηκευτικούς χώρους.

 

Κυρία Υπουργέ,

 

Ως Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, έχω ολοκληρωμένη εικόνα για τις οικονομικές συνθήκες που επιβάλλουν συχνά κινήσεις συρρίκνωσης, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων, αλλά στην περίπτωση του e- ΕΦΚΑ στην Χαλκιδική, κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε σοβαρά προβλήματα στις επιχειρήσεις και στους ασφαλισμένους.

 

Θεωρούμε, σαν φορέας του νομού, λαμβάνοντας υπόψη και τον πληθυσμό που καλείται να εξυπηρετήσει ο e – ΕΦΚΑ. στην Χαλκιδική, και ιδιαίτερα το υποκατάστημα του Πολυγύρου για την εύρυθμη λειτουργία του, ότι οι συνθήκες απαιτούν την ενίσχυση της Υπηρεσίας κι όχι την εγκατάλειψη και αποδυνάμωσή της. Η αναγκαιότητα πρόσληψης μόνιμων υπαλλήλων ή η δυνατότητα μετακίνησης εργαζομένων από άλλες υπηρεσίες, θα αναβαθμίσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ Πολυγύρου και θα αποφευχθεί με αυτόν τον τρόπο κάθε είδος ταλαιπωρίας ή καθυστέρησης, κατά την ικανοποίηση των αιτημάτων των επιχειρήσεων και των ασφαλισμένων.

 

Πιστεύοντας ότι θα δείτε τα παραπάνω με θετική σκέψη και με στόχο την στήριξη της τοπικής κοινωνίας,  περιμένουμε τις ενέργειές σας προς αυτή τη κατεύθυνση.

 

 

 

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο