english-flag
Search

ΚΕΕΕ: Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο εξωτερικούς συνεργάτες

Η Διοικητική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

– Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας-Δημόσιο

Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

– Του Π.Δ. 80/2016 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

– Του Ν. 4497/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

– Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/Ε.Ε.), όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει.

 1. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της ΚΕΕΕ οικονομικού έτους 2024,
 2. Τις υπ’ αριθ. 8/15.03.2022 και 12Β/15.03.2022 Αποφάσεις της,
 3. Το ΠΔ αριθ. 85/2022 (ΦΕΚ 232/Α/17-12-2022),
 4. Την επείγουσα ανάγκη υποστήριξης των υπηρεσιών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος από δύο (2) εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες, ενόψει των αυξημένων καθηκόντων και αναγκών λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης ΠΣ ΓΕΜΗ & ΥΜΣ και του Τμήματος Οικονομικού της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, αποφάσισε την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. 4332/23.11.2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσιών στην Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης ΠΣ ΓΕΜΗ & ΥΜΣ και στο Τμήμα Οικονομικού, μετά από διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων, τίτλων σπουδών, λοιπών δικαιολογητικών, καθώς και της επαγγελματικής και επιστημονικής εμπειρίας των ιδίων των υποψηφίων, με σύμβαση προμήθειας υπηρεσιών, ως εξής:

Α). Έναν εξωτερικό συνεργάτη που θα πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως και ειδικότερα (ενδεικτικό) προμήθεια υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης ΠΣ ΓΕΜΗ & ΥΜΣ, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 3419/2005, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 13 του Ν. 3853/2010, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

– την οργάνωση και εποπτεία της βάσης ή των βάσεων δεδομένων που

συναπαρτίζουν το Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.,

– τη διαπίστευση των νομιμοποιούμενων, προς καταχώρηση, προσώπων και τη

διαρκή προσβασιμότητα της βάσης δεδομένων από νομιμοποιούμενα πρόσωπα,

– την άμεση εξυπηρέτηση των διαπιστευμένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. με παροχή

πληροφοριών τεχνικής, νομικής ή άλλης φύσεως, ανάλογα με το είδος του

αιτήματος συνδρομής,

– την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του λειτουργικού συστήματος, του

δικτύου και του εν γένει εξοπλισμού και λογισμικού που εξυπηρετούν τη βάση

δεδομένων,

– την άμεση λήψη και την αποθήκευση των δεδομένων που διαβιβάζονται και

– τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της ορθότητας και της ασφάλειας των

δεδομένων.

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος / Σχολής Πληροφορικής ή συναφούς

αντικειμένου [ήτοι Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, Εφαρμοσμένης

Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών,

Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού

και Μηχανικού Υπολογιστών, Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών

Συστημάτων, Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Επιστήμης και

Τεχνολογίας Υπολογιστών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών,

Πληροφορικής (Ε.Α.Π.), Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών

Συστημάτων Επιστημών και Πολιτισμού Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)] της

ημεδαπής ή της αλλοδαπής, προσηκόντως αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως

ισότιμο από ομοταγές πανεπιστημιακό ίδρυμα.

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

προσηκόντως αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο από ομοταγές

πανεπιστημιακό ίδρυμα, σε συναφές με τα ανωτέρω γνωστικό αντικείμενο.

 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα

με τα εκ του άρθρου 10 του Π.Δ. 85/2022 (ΦΕΚ 232/Α/17-12-2022) οριζόμενα,

αναλογικώς εφαρμοζόμενα.

 • Προηγούμενη επιστημονική και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2)

ετών σε θέματα οργάνωσης, διαχείρισης και ασφάλειας βάσεων δεδομένων.

 • Επιθυμητό προσόν η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης, διαχείρισης και ασφάλειας βάσεων δεδομένων τουλάχιστον τριών (3) ετών, πλέον των προαναφερομένων.

Β). Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη που θα πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως και ειδικότερα (ενδεικτικό) προμήθεια υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας του Τμήματος Οικονομικού και ειδικότερα παρακολούθησης και ελέγχου των εισπράξεων και αποδόσεων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και ΥΜΣ.

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

– Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος / Σχολής Λογιστικής ή Οικονομικών Επιστημών

ή συναφούς αντικειμένου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, προσηκόντως

αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο από ομοταγές πανεπιστημιακό

ίδρυμα, σε συναφές με τα ανωτέρω γνωστικό αντικείμενο.

– Άριστη γνώση: Ms Office (Word, Excel, Outlook) και Λογιστικών Προγραμμάτων.

– Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 10 του Π.Δ. 85/2022 (ΦΕΚ 232/Α/17-12-2022) οριζόμενα, αναλογικώς εφαρμοζόμενα.

– Προηγούμενη επιστημονική και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε λογιστήριο.

– Επιθυμητό προσόν η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε λογιστήριο

τουλάχιστον τριών (3) ετών πλέον των προαναφερομένων.

– Στην επιλογή θα συνυπολογιστεί η γνώση του δημόσιου λογιστικού, καθώς επίσης και οι μεταπτυχιακές σπουδές ή σεμινάρια επιπέδου μεταπτυχιακής ειδίκευσης. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται βεβαίωση παρακολούθησης και σε περίπτωση Master της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο από ομοταγές πανεπιστημιακό ίδρυμα, σε συναφές με τα ανωτέρω γνωστικό αντικείμενο.

 

Τα ανωτέρω προσόντα των υποψηφίων θα αποδεικνύονται από πρωτότυπους τίτλους σπουδών ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφά τους, πρωτότυπα αποδεικτικά των προσόντων ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα τους και νόμιμα αποδεικτικά / βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, με προσκόμιση πρωτότυπων συμβάσεων ή ενσήμων ή Α.Π.Υ. ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφά τους. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα, αν είναι δε σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να προσκομίζεται επίσημη μετάφρασή τους με apostile όπου απαιτείται.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024 στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Ακαδημίας 6, 4ος όροφος) τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση.
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα βεβαιώνουν ότι όλα τα προαναφερόμενα προσόντα συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος.

Την αξιολόγηση των αιτήσεων και των βιογραφικών σημειωμάτων θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη που θα διενεργήσει Επιτροπή Αξιολόγησης με όσους υποψηφίους κριθεί ότι πληρούν τις, απαιτούμενες από την προκήρυξη, προϋποθέσεις επιλογής. Η Επιτροπή Αξιολόγησης καταρτίζει κατάλογο με τους επιλεγέντες υποψηφίους κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης.

Τα συμπεράσματα της Επιτροπής Αξιολόγησης θα υποβληθούν με τη μορφή πρότασης για τελική έγκριση στη Διοικητική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, προκειμένου να επιλεγούν οι ως άνω ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ[2123]

Μετάβαση στο περιεχόμενο