english-flag
Search

Κ. Μίχαλος: Να σταματήσει ο αποκλεισμός μεγάλων επιχειρήσεων από τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νομού 4399/2016

mixalos_07112017

Επιστολή στον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Ιωάννη Δραγασάκη, και στο Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, κ. Θεολόγη Λαμπριανίδη, απέστειλε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, ζητώντας να προβούν στις αναγκαίες παρεμβάσεις προκειμένου να σταματήσει ο αποκλεισμός μεγάλων επιχειρήσεων από τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 – Παράταση Προθεσμίας Υποβολών.
Αναλυτικότερα, στην επιστολή του ο κ. Μίχαλος επισημαίνει:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Αξιότιμε κύριε Γενικέ,
Σε συνέχεια ενημέρωσης των μελών μας θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την ανησυχία μας για τον αποκλεισμό των μεγάλων επιχειρήσεων από τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου.
Πιο συγκεκριμένα ενημερωθήκαμε πως μέλη μας έχουν λάβει αρνητική απάντηση για το ενδεχόμενο υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του καθεστώτος της Γενικής επιχειρηματικότητας στο οποίο δύναται να υποβληθούν προτάσεις μέχρι τις 29/3 εφόσον μέτοχοι στον φορέα επένδυσης είναι μεγάλες επιχειρήσεις που ασκούν παρεμφερή δραστηριότητα με την δραστηριότητα του επενδυτικού σχεδίου.
Ι. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»:
Στην απόφαση του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» Γ’ Κύκλου, και πιο συγκεκριμένα στο Άρθρο 5 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ παράγραφος 3 του ΦΕΚ B’ 5838-27/12/2018 ορίζεται ότι:
«Σε περίπτωση επενδυτικών σχεδίων που έχουν ως κύριο τόπο εγκατάστασης περιοχή που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ’ της Συνθήκης (Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου), οι ενισχύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις χορηγούνται μόνο για αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα στη συγκεκριμένη περιοχή. Ως νέα οικονομική δραστηριότητα νοείται κάθε δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στην ίδια τάξη (τετραψήφιος αριθμητικός κωδικός ΚΑΔ στατιστικής ταξινόμησης) με ήδη ασκούμενη από το φορέα δραστηριότητα.»
Με βάση τον οδηγό αξιολόγησης με αριθ. Πρωτ. 54110-21/05/2018 και συγκεκριμένα το σημείο «3.9.6 Τεκμηρίωση χαρακτήρα αρχικής επένδυσης για μεγάλες επιχειρήσεις, των περιοχών Αττικής και Νοτίου Αιγαίου (Άρθρο 11 παρ. 1γ του ν.4399/16)»:
Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, στις περιοχές Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, ο χαρακτήρας αρχικής επένδυσης τεκμηριώνεται μόνο εφόσον επιπρόσθετα στις λοιπές προϋποθέσεις, το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε νέα οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης στη συγκεκριμένη περιοχή. Ελέγχονται σχετικά:
– Το σημείο ιζ της υπεύθυνης δήλωσης, και
– Ο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου όπως δηλώνεται στην καρτέλα 3.2, ΒΗΜΑ Ι, σε αντιπαραβολή με τους ΚΑΔ στους οποίους ο φορέας έχει ήδη αναπτύξει παραγωγική δραστηριότητα (όπως αποτυπώνονται στην καρτέλα 2.4.1, ΒΗΜΑ Ι και στο οικείο δικαιολογητικό της ΔΟΥ),
– Η Βεβαίωση μεταβολών της ΔΟΥ () και το ισχύον καταστατικό του φορέα, (υποβάλλονται με τα δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης του φορέα -, Βήμα V «Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά» Καρτέλα 1.1 «Στοιχεία Δραστηριότητας Νομικών Προσώπων») προκειμένου να διαπιστωθεί αν ασκείται δραστηριότητα από τον φορέα στην περιοχή υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί Βεβαίωση μεταβολών της ΔΟΥ αλλά άλλο έγγραφο (π.χ. προσωποποιημένη πληροφόρηση από το taxisnet), ζητείται να υποβληθεί Βεβαίωση μεταβολών μέσω μηνύματος διευκρινιστικών στοιχείων. Στην Βεβαίωση Μεταβολών, ελέγχεται αν είχαν δηλωθεί στο παρελθόν οι ελεγχόμενοι ΚΑΔ και απενεργοποιήθηκαν, αν λειτουργούσε στην περιοχή του επενδυτικού σχεδίου υποκατάστημα κατά το παρελθόν και έκλεισε, ή και τυχόν άλλα στοιχεία.
Σε περίπτωση που στο δικαιολογητικό της ΔΟΥ περιλαμβάνεται ΚΑΔ που ταυτίζεται κατά τα τέσσερα πρώτα ψηφία με τον ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου ή /και τους ΚΑΔ που έχουν δηλωθεί στα αντίστοιχα πεδία της καρτέλας 2.4.1, ΒΗΜΑ Ι, και παράλληλα, διαπιστώνεται από το Καταστατικό η λειτουργία υποκαταστήματος στην περιοχή, ζητούνται από το φορέα διευκρινήσεις (π.χ. άδεια λειτουργίας υποκαταστήματος) προκειμένου να τεκμηριώνεται ότι δεν έχει ασκηθεί η εν λόγω παραγωγική δραστηριότητα στην περιοχή υλοποίησης του σχεδίου, πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.
Από τα ανωτέρω προκύπτει πως εφόσον ο φορέας επένδυσης δεν ασκεί την δραστηριότητα του επενδυτικού σχεδίου στην περιοχή της επένδυσης, δύναται να υποβάλλει πρόταση στα πλαίσια του καθεστώτος της Γενικής επιχειρηματικότητας ανεξαρτήτως των δραστηριοτήτων των μετόχων του, δεδομένου ότι αυτή είναι νέα δραστηριότητα για τον φορέα.
ΙΙ. Ως ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 651/2014:
Στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ο οποίος διέπει τον Ν.4399/2016 και με βάση τον οποίο χορηγούνται οι ενισχύσεις και συγκεκριμένα το άρθρο 2 παράγραφος 5), άρθρο 2 «Ορισμοί», σημεία 50 & 51 όπου γίνεται ο ορισμός της αρχικής επένδυσης για «νέα οικονομική δραστηριότητα» & «ίδια ή παρεμφερής δραστηριότητα», καθώς και άρθρο 14 «Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις», παρ. 3, καθορίζεται ότι:
«51) «αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα»:
α) η επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σχετικά με τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης ή τη διαφοροποίηση της δραστηριότητας επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό την προϋπόθεση ότι η νέα δραστηριότητα δεν είναι η ίδια ή παρεμφερής με εκείνη που ασκούνταν προηγουμένως στην εγκατάσταση·»
«50) «ίδια ή παρεμφερής δραστηριότητα»: κάθε δραστηριότητα που εμπίπτει στην ίδια τάξη (τετραψήφιος αριθμητικός κωδικός) της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE αναθ. 2, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE – αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς»
Άρθρο 14 «Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις», παρ. 3:
«3. Στις ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης, οι ενισχύσεις μπορούν να χορηγούνται για αρχικές επενδύσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος του δικαιούχου. Στις ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης, οι ενισχύσεις μπορούν να χορηγούνται σε ΜΜΕ για οποιαδήποτε μορφή αρχικής επένδυσης. Οι ενισχύσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις χορηγούνται μόνο για αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα στη συγκεκριμένη περιοχή.»
Κατά συνέπεια, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, η συγκεκριμένη αίτηση για υπαγωγή στον Ν. 4399/2016 είναι συμβατή στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 651/2014, δεδομένου ότι και αυτός για τους φορείς που αποτελούν μεγάλες επιχειρήσεις, ορίζει ότι ενισχύονται μόνο για νέα οικονομική δραστηριότητα – που ισχύει στην περίπτωση μας, και ουδόλως εμπλέκει τις υφιστάμενες δραστηριότητες των μετόχων με την επενδυτική και παραγωγική δραστηριότητα του φορέα του επενδυτικού σχεδίου.
Καθότι οι μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας εξασφαλίζουν θέσεις εργασίας σε πάνω από το ¼ του συνολικού εργατικού δυναμικού του δοκιμαζόμενου ιδιωτικού τομέα, είναι σημαντική η διασφάλιση των ελάχιστων κινήτρων που έχουν απομείνει στα πλαίσια των σφιχτών κανόνων της Ευρωπαϊκής πολιτικής στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς.
Παράλληλα θεωρούμε αναγκαία και επιτακτική την παράταση των υποβολών του Γ’ κύκλου του καθεστώτος της γενικής επιχειρηματικότητας (καταληκτική ημερομηνία 29.03.19) μέχρι την Παρασκευή 28.06.19 δεδομένης και της καθυστέρησης στην αξιολόγηση των αιτημάτων του Β΄ κύκλου».

Μετάβαση στο περιεχόμενο