english-flag
Search

Ομιλία Κ. Μίχαλου, προέδρου ΚΕΕ & ΕΒΕΑ, στην παρουσίαση συμπερασμάτων του προγράμματος ΚΕΠplus, του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

kep--plus

Ομιλία Κ. Μίχαλου, προέδρου ΚΕΕ & ΕΒΕΑ,
στην παρουσίαση συμπερασμάτων του προγράμματος ΚΕΠplus,
του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΕΒΕΑ, 19 Ιουνίου 2020

Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΓΙΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

«Επιμελητήριο και Επιχειρηματικότητα

Το Επιμελητήριο αποτελεί την αιχμή του δόρατος στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε θετικοί σε οποιαδήποτε συνεργασία που μπορεί να συνδράμει στην καλύτερη υποστήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας και των επαγγελματιών.
Οι υπηρεσίες που παρέχουν και ή τεχνογνωσία που διαθέτουν τα Επιμελητήρια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση είτε να υποκατασταθεί είτε να αντικατασταθεί.
Οι υπηρεσίες των Επιμελητηρίων, καθώς επίσης το στελεχιακό δυναμικό και εξειδίκευσή του, στοιχειοθετούν ένα οικοσύστημα με πλήρη επάρκεια, ικανό να σταθεί δίπλα, να συμβουλέψει και να υποστηρίξει κάθε επαγγελματία και επιχειρηματία.

Επιχειρηματικότητα και ψηφιακή διακυβέρνηση

Η ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης αποτελεί πάγιο αίτημα του Επιμελητηρίου μας και ευρύτερα της επιχειρηματικής κοινότητας. Θεωρούμε ότι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια αποτελεσματική, σύγχρονη δημόσια διοίκηση, η οποία θα συμβάλλει στην προσπάθεια για οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη.

Η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, πέραν της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη και την επιχείρηση, εξασφαλίζει αποδοτικότερη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού, αντιμετώπιση της διαφθοράς, αύξηση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης προς το κράτος.

Παρά τα επιμέρους θετικά βήματα που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, η Ελλάδα υστερεί ακόμη σημαντικά στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με το Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έτος 2019, οι επιδόσεις της Ελλάδας στον τομέα των παρεχόμενων ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών φαίνεται να έχουν βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Παραμένουν όμως σε χαμηλά επίπεδα, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.

Ο αργός ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους – και της οικονομίας – ήταν και παραμένει ένα από τα κυριότερα δομικά προβλήματα, που εμποδίζουν την αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.

Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι, τους τελευταίους μήνες και ιδιαίτερα στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, η διαδικασία ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης επιταχύνθηκε σημαντικά.

Τα μηνύματα από την πλευρά της κυβέρνησης και ειδικότερα του υπουργείου σας είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Ελπίζουμε, λοιπόν, ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί το ίδιο εντατικά στο επόμενο διάστημα.

Αυτό που θα θέλαμε να δούμε είναι η προσαρμογή των υπηρεσιών στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων και όχι το αντίστροφο. Θέλουμε μια ψηφιακή δημόσια διοίκηση, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένες αρχές, όπως η δημιουργία ενιαίων σημείων πρόσβασης, η διαλειτουργικότητα των συστημάτων και η χρήση της αυτοπληροφόρησης, η υιοθέτηση πολύ-καναλικού συστήματος υπηρεσιών, η φιλικότητα προς το χρήστη.

Παράλληλα, είναι σημαντικό να επιταχυνθεί η ανάπτυξη των εθνικών υποδομών και δικτύων επικοινωνίας, με τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων, αλλά και να υπάρξει ουσιαστική επένδυση στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών.

Επιμελητήριο και Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Τα Επιμελητήρια μπορούν να αποτελέσουν τον πιο αξιόπιστο συνομιλητή και συνεργάτη του κράτους στην κατεύθυνση ενός ολοκληρωτικού ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι στο DNA του Επιμελητηρίου, με δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί, αλλά και συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν κατατεθεί.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΓΕΜΗ αποδεικνύει με τον πλέον έμπρακτο τρόπο τη δυνατότητα που έχουν τα Επιμελητήρια να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις εκείνες για την απελευθέρωση της επιχειρηματικότητας.

Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια το ΓΕΜΗ διαδραματίζει ρόλο – κλειδί την εφαρμογή νέων νομοθετημάτων, που στοχεύουν στην απλούστευση, τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την έκθεση της World Bank «Doing Business 2020», με στοιχεία 2019, η Ελλάδα αναδείχθηκε σε πρωταθλήτρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενδέκατη στον κόσμο, όσον αφορά τη διευκόλυνση για την άμεση ίδρυση επιχειρήσεων. Και το γεγονός αυτό συνδέεται άμεσα με την άριστη λειτουργία της υπηρεσίας μίας στάσης των ελληνικών επιμελητηρίων.

Από το 2018 μέχρι σήμερα η Υπηρεσία Μιας Στάσης του ΕΒΕΑ έχει μειώσει το χρόνο σύστασης μιας επιχείρησης μέσα σε ένα οχτάωρο, ενώ εάν χρησιμοποιηθεί από τον ενδιαφερόμενο το νέο on-line σύστημα με τη χρήση προτύπου ΑοΑ, ο χρόνος περιορίζεται ακόμη και σε οκτώ λεπτά.

Επιμελητήριο και νεοφυής επιχειρηματικότητα

Διαθέτουμε μια ισχυρή βάση – δομή υποστήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.
Σημείο αναφοράς στις δράσεις μας είναι η Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας του ΕΒΕΑ, η οποία δημιουργήθηκε το 2014, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Στη διετία 2014 – 2015, μέσα από δύο κύκλους ένταξης, η Θερμοκοιτίδα φιλοξένησε 46 επιχειρηματικές ομάδες, πολλές από τις οποίες ίδρυσαν στη συνέχεια επιχειρήσεις, διακρίθηκαν σε διαγωνισμούς καινοτομίας και προσέλκυσαν το ενδιαφέρον μεγάλων επενδυτών και πελατών.
Από το 2016 η Θερμοκοιτίδα συνεχίζει τη λειτουργία της χρηματοδοτούμενη από πόρους του ΕΒΕΑ. Ήδη φιλοξενεί 25 επιχειρηματικά σχήματα, τα περισσότερα από τα οποία επίσης διακρίνονται, εξασφαλίζουν χρηματοδότηση και προχωρούν.

Επενδύουμε στην πανελλαδική διασυνδεσιμότητα και στην συνεργασία με περιφέρειες, δήμους και φορείς.
Δημιουργούμε εργαλεία ψηφιακού μετασχηματισμού ειδικά στην μετά COVID-19 εποχή, τα οποία συνθέτουν ένα υβριδικό (φυσικό – ψηφιακό) περιβάλλον mentoring, teleworking, εκδηλώσεων.
Βγαίνουμε μπροστά στην εξωστρέφεια της χώρας σε ότι αφορά τη νεοφυή και καινοτόμο επιχειρηματικότητα, έχοντας στενή επαφή με τα μεγαλύτερα διεθνή fora και συνέδρια.

Επιμελητήριο και «επικοινωνιακοί πολλαπλασιαστές των δράσεων του»

Καλωσορίζουμε οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται, στο πλαίσιο της επικοινωνίας των υπηρεσιών που παρέχουμε και της βέλτιστης δυνατής διασύνδεσής τους με την επιχειρηματική κοινότητα.
Επιθυμούμε και επιδιώκουμε τις συνέργειες όταν αυτές δεν επικαλύπτονται αλλά δημιουργούν ουσιαστικές συνθήκες προστιθέμενης αξίας.
Θέλουμε την ύπαρξη επικοινωνιακών πολλαπλασιαστών των δράσεων, πρωτοβουλιών και προγραμμάτων των Επιμελητηρίων».

Μετάβαση στο περιεχόμενο