english-flag
Search

Ομιλία Προέδρου ΚΕΕ & ΕΒΕΑ Κωνσταντίνου Μίχαλου Στην Εκδήλωση της ΚΕΕ & του ΕΒΕΑ, με θέμα: «Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων Βιομηχανίας και Εφοδιαστικής 2018-2040»

mixalos_05032019

«Σας καλωσορίζω στη σημερινή ενημερωτική ημερίδα, που έχει ως αντικείμενο το υφιστάμενο πλαίσιο, αλλά και τις προτάσεις της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, σχετικά με το πλαίσιο ανάπτυξης επιχειρηματικών πάρκων βιομηχανίας και εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα.

Γνωρίζετε ότι η δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων αποτελεί μια καθιερωμένη πρακτική διεθνώς, για την προσέλκυση επενδύσεων, για τη στήριξη της βιομηχανικής παραγωγής και του εμπορίου, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος.

Στην Ελλάδα, οι δυνατότητες αυτές παραμένουν αναξιοποίητες, κυρίως λόγω της απουσίας ενός σύγχρονου, ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου. Πρόκειται για μια έλλειψη σοβαρή, την οποία τα Επιμελητήρια αναδεικνύουν συστηματικά, εδώ και αρκετά χρόνια. Και όχι μόνο την αναδεικνύουν, αλλά έχουν διατυπώσει προς τα αρμόδια υπουργεία συγκεκριμένες προτάσεις, με σειρά υπομνημάτων και εγγράφων. Οι προτάσεις αυτές στηρίζονται στην εμπειρία των μελών μας, αλλά και σε αποτελέσματα μελετών, όπως αυτή που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια της εκδήλωσης.

Στο επίκεντρο των προτάσεων και των διεκδικήσεών μας, βρίσκεται πάντα η δημιουργία ενός πλαισίου το οποίο θα διασφαλίζει προβλεψιμότητα, κανόνες ευνομίας, κίνητρα υπέρ της επενδυτικής δραστηριότητας και ανταγωνιστικά οφέλη για τις επιχειρήσεις. Για μεγάλο διάστημα, οι θέσεις και οι προτάσεις της αγοράς δεν είχαν εισακουστεί. Με αποτέλεσμα να αποθαρρύνονται επενδύσεις και να χάνονται ευκαιρίες σε έναν τομέα κρίσιμο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Σήμερα, έστω και με καθυστέρηση, τα πράγματα φαίνονται να κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις ενσωματώνουν μια σειρά από θετικά μέτρα, στην κατάρτιση των οποίων συνέβαλε ενεργά η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, μέσω των εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών της. Μεταξύ των σημαντικότερων θετικών αλλαγών αφορά την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Επιμελητηριακού Θεσμού, αφού τα Επιμελητήρια απελευθερώνονται πλήρως για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και την επένδυση διαθέσιμων πόρων σε φορείς υλοποίησης επιχειρηματικών πάρκων. Επίσης, εξασφαλίζεται η δυνατότητα της συμμετοχής των ΟΤΑ σε φορείς υλοποίησης Επιχειρηματικών Πάρκων, εξαφανίζοντας κάθε σύγχυση και νομική ασάφεια που είχε δημιουργηθεί με τον νόμο 3852/2010, ο οποίος όριζε ότι οι ΟΤΑ μπορούν να μετέχουν σε μία και μόνο αναπτυξιακή εταιρεία.

Η εξέλιξη αυτή θα διευκολύνει σημαντικά τις συνεργασίες με σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων ή τη μετατροπή Άτυπων Συγκεντρώσεων σε Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης. Οι περιπτώσεις επιτυχημένων συνεργασιών μεταξύ ΟΤΑ, Επιμελητηρίων και επιχειρήσεων, σε προσπάθειες ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων, είναι αρκετές και μπορούν να δείξουν το δρόμο για την ανάπτυξη ακόμη περισσότερων, με σημαντικά οφέλη για τις τοπικές και την εθνική οικονομία.

Εξίσου σημαντικό θετικό βήμα, είναι η εναρμόνιση όλων των διατάξεων κινήτρων και πλεονεκτημάτων βιομηχανικών επιχειρήσεων εντός πάρκων, αλλά και η επέκτασή τους και στις επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στα θετικά καταγράφεται, επίσης, η πλήρης αποσαφήνιση της διαδικασίας συγκέντρωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους φορείς υλοποίησης των Επιχειρηματικών Πάρκων, καθώς και η παροχή της δυνατότητας έγκρισης επένδυσης Επιχειρηματικού Πάρκου σε φορείς υπό σύσταση, χωρίς να είναι απαραίτητο να έχουν λάβει τα θεσμικά χαρακτηριστικά της ΑΕ. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται το κόστος ωρίμανσης και το επενδυτικό ρίσκο, απλοποιείται η διοικητική διαδικασία και απελευθερώνονται παγιδευμένες επενδύσεις που διαθέτουν όλες τις λοιπές προϋποθέσεις.

Τέλος, ειδική μνεία πρέπει να γίνει στη δημιουργία ειδικού πλαισίου κινήτρων και πλεονεκτημάτων, με παράλληλη άρση γραφειοκρατικών και διοικητικών δυσχερειών, για τη διευκόλυνση της πολεοδομικής οργάνωσης της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων. Με τον τρόπο αυτό, το μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα του Ασωπού και η ασφυξία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την χωροταξική και αδειοδοτική τους αβεβαιότητα, μπαίνουν σε τροχιά επίλυσης και αντιμετώπισης.

Η υλοποίηση του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων πρέπει να αποτελέσει την αρχή για την πολεοδομική οργάνωση των 55 άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων στην Ελληνική Επικράτεια, οι οποίες έχουν καταγραφεί στην έρευνα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

Σαφώς υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης του νομοθετικού περιβάλλοντος. Μια από τις προτάσεις της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, που ζητούμε από την Πολιτεία να εξετάσει θετικά, είναι η μη κατάργηση της διάταξης του νόμου, που επέτρεπε την ταχύτατη αδειοδότηση επιχειρηματικών πάρκων με προϋπολογισμό 5 εκατ. ευρώ, ως στρατηγικών ιδιωτικών επενδύσεων.

Επίσης, έχουμε διατυπώσει μια σειρά από προτάσεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, με σκοπό να επισπευσθεί ο απαιτούμενος χρόνος αδειοδότησης των επιχειρηματικών πάρκων, κατά ένα με δύο χρόνια.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχουμε πετύχει, μετά από αγώνα και προσπάθεια ετών, είναι να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να ανοίξει ο δρόμος για περαιτέρω βελτιώσεις. Κι αυτό επιβεβαιώνει το ουσιαστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα Επιμελητήρια, σε κρίσιμα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Γι’ αυτό και δεν θα πάψουμε ποτέ να διεκδικούμε και να προτείνουμε, δεν θα πάψουμε ποτέ να επιδιώκουμε τον εποικοδομητικό διάλογο με όλους. Όταν οι φορείς της αγοράς παρεμβαίνουν υπεύθυνα κι όταν η Πολιτεία ανοίγει τα αυτιά της στις προτάσεις του επιχειρηματικού κόσμου, το όφελος είναι σημαντικό. Τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για την οικονομία».

Μετάβαση στο περιεχόμενο