english-flag
Search

Ομιλία Προέδρου ΚΕΕ & ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου

mixalos-2

Συνέδριο που διοργανώνει η ΚΕΕ και η Ελληνο-Γερμανική συνέλευση, με τίτλο: «Προκλήσεις του Γερμανικού και του Ελληνικού συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης»

«Το συνέδριο που έχουμε τη χαρά ως Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος να συνδιοργανώνουμε με την Ελληνο-Γερμανική Συνέλευση, αφορά στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ένα ζήτημα κρίσιμο στην προσπάθεια για την ανάκαμψη και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, αλλά και για την αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής και ευημερίας. Η πρωτοβουλία αυτή στηρίζεται σε μια βασική μας θέση: ότι η τύχη μιας χώρας, μιας κοινωνίας, καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο καλλιεργούνται, ενισχύονται και αξιοποιούνται οι δεξιότητες των ανθρώπων της.

Και είναι γνωστό ότι στον τομέα αυτό, η Ελλάδα αντιμετωπίζει σήμερα τεράστιο πρόβλημα. Η ανεργία αποτελεί τη σκληρότερη ίσως έκφραση της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Στα θύματά της περιλαμβάνονται εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι που έχασαν τη δουλειά τους, αλλά και νέοι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν αδιέξοδο ήδη από το ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους. Το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων ηλικίας 15 έως 24 ετών κυμαίνεται σταθερά πάνω από το 50% τα τελευταία χρόνια. Την ίδια ώρα, όμως, που η ανεργία καλπάζει, οι επιχειρήσεις αναζητούν κατάλληλο προσωπικό. Σύμφωνα με έρευνα που έγινε το 2015 (Manpower Group) έξι στους δέκα εργοδότες στη χώρα μας δυσκολεύονται να καλύψουν θέσεις εργασίας. Κι ένας από τους βασικούς λόγους είναι η έλλειψη τεχνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων. Οι θέσεις εργασίας στις οποίες εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα εύρεσης προσωπικού είναι οι επαγγελματίες πωλητές, τα υψηλόβαθμα στελέχη, αλλά και οι εξειδικευμένοι τεχνίτες, οι εργάτες και οι χειριστές μηχανημάτων.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα για στενότερη σύνδεση της ανώτατης και επαγγελματικής εκπαίδευσης με τον κόσμο της παραγωγής. Με τον κόσμο των επιχειρήσεων, με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς. Πρόκειται για ένα ζητούμενο το οποίο έχουμε επισημάνει επανειλημμένα ως Επιμελητηριακή Κοινότητα και δεν θα πάψουμε να το αναδεικνύουμε. Γιατί αφορά άμεσα τόσο στην ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα των μελών μας – και ιδίως των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – όσο και την τόνωση των τοπικών οικονομιών.

Δεν μένουμε, όμως, στις επισημάνσεις. Έχουμε ήδη αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες, ως Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, αξιοποιώντας τη γνώση και τη συνεργασία μας με ξένα επιμελητήρια και φορείς. Ένας θεσμός στον οποίο πιστεύουμε και στον οποίο θεωρούμε ότι οφείλουμε, ως χώρα, να επενδύσουμε είναι αυτός της Μαθητείας. Δεν είναι τυχαίο ότι χώρες που εφαρμόζουν συστηματικά το συγκεκριμένο θεσμό εμφανίζουν τις θετικότερες επιδόσεις στο θέμα της απασχόλησης.

Η Γερμανία έχει τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο στο συνολικό πληθυσμό, όσο και μεταξύ των νέων. Ειδικά στους νέους, το ποσοστό ανεργίας στη Γερμανία (περίπου 7%) είναι τρεις φορές χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τα Γερμανικά Επιμελητήρια έχουν αναλάβει καίριο ρόλο στην εφαρμογή του συστήματος, αξιοποιώντας την τοπική γνώση και τις δομές τους. Γι’ αυτό και επιλέξαμε να αντλήσουμε τεχνογνωσία και εμπειρία από τους Γερμανούς ομολόγους μας, τόσο στο πλαίσιο της Ελληνο-Γερμανικής Συνέλευσης όσο και της ευρύτερης επιμελητηριακής δικτύωσης.

Το παράδειγμα της Γερμανίας είναι η απόδειξη ότι τα Επιμελητήρια μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Μπορούν να αποτελέσουν το συνδετικό κρίκο μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας και του εκπαιδευτικού συστήματος. Μπορούν να προτείνουν ειδικότητες που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς, αλλά ταυτόχρονα υπηρετούν τον ευρύτερο στόχο της ανάπτυξης και της ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Τα Επιμελητήρια μπορούν επίσης να ασκούν εποπτικό ρόλο, ελέγχοντας την τήρηση συγκεκριμένων προδιαγραφών που θα πρέπει να τηρούνται από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Μπορούν να οργανώνουν τη διεξαγωγή εξετάσεων, με στόχο την πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτώνται στο πλαίσιο της μαθητείας. Και βεβαίως, να συνεργάζονται με τους αρμόδιους φορείς, με στόχο την αποτελεσματικότερη ένταξη των ασκούμενων στην αγορά εργασίας.

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος έχει ιδρύσει από το 2015 τον Διεπιμελητηριακό Φορέα Πιστοποίησης (ΔΙ.ΦΟ.Π.), που έχει ως κύρια δραστηριότητα την πιστοποίηση των προσόντων και δεξιοτήτων φυσικών προσώπων. Για το σκοπό αυτό, ο Φορέας συνεργάζεται με όλα τα επιμελητήρια της χώρας, ώστε να εντοπιστούν ανάγκες και δυνατότητες σε κάθε περιοχή. Στη συνέχεια, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, προετοιμάζουμε εκπαιδευτικά πλαίσια και διαδικασίες πιστοποίησης, με βάση διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα (ISO 17024).

Επίσης, στοχεύουμε στην ανάπτυξη ενός μόνιμου συστήματος διάγνωσης αναγκών εργασίας. Στόχος της λειτουργίας ενός τέτοιου συστήματος θα είναι η αποτύπωση των πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων σε ειδικότητες και δεξιότητες, ώστε οι πολιτικές επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης να σχεδιάζονται με γνώση και σωστή στόχευση. Η στενότερη διασύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τον παραγωγικό τομέα αποτελεί βασική προϋπόθεση όχι μόνο για την καταπολέμηση της μάστιγας της ανεργίας, αλλά και για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Για την οικοδόμηση ενός νέου, βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Για το λόγο αυτό, οφείλει να αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα και πεδίο συνένωσης δυνάμεων, μεταξύ της Πολιτείας, της επιχειρηματικής κοινότητας και της κοινωνίας.

Η προσπάθεια αυτή σαφώς θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων, με στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ενθάρρυνση των επενδύσεων. Γιατί όσο λιγοστεύουν οι επιχειρήσεις, τόσο θα λιγοστεύουν και οι θέσεις εργασίας. Όσο το μη μισθολογικό κόστος της εργασίας θα αυξάνεται, τόσο θα μειώνονται οι νέες προσλήψεις. Όσο η χώρα δεν προσελκύει επενδύσεις, τόσο θα λείπουν οι ευκαιρίες απασχόλησης.

Χρειαζόμαστε ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με ένα αναβαθμισμένο, σύγχρονο, αποτελεσματικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα αντιστρέψουμε τη σημερινή κατάσταση. Μόνο έτσι θα πάψουμε να χάνουμε πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο. Εμείς ως Επιμελητηριακή Κοινότητα είμαστε εδώ για να συμβάλουμε θετικά. Για να συνεισφέρουμε με την πείρα και με τις δομές μας, αλλά και με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία που αντλούμε από το εξωτερικό».

Μετάβαση στο περιεχόμενο