english-flag
Search

Ομιλία Προέδρου ΚΕΕ & ΕΒΕΑ, κ. Κ. Μίχαλου, σε ημερίδα του Υπουργείου Παιδείας με θέμα την επισκόπηση του θεσμού της μαθητείας στην Ελλάδα

mixalos_18052018

«Το θέμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης των νέων και της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας, είναι κρίσιμης σημασίας για το παρόν και το μέλλον της χώρας μας.

Η μόρφωση και η επαγγελματική κατάρτιση είναι η βάση της ευημερίας μας. Η τύχη μιας χώρας καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο καλλιεργούνται, ενισχύονται και αξιοποιούνται οι δεξιότητες των ανθρώπων τους και κυρίως των μελών της νέας γενιάς. Γνωρίζουμε ότι στο θέμα αυτό η Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα. Σαφώς δεν είναι η μόνη, καθώς η ανεργία των νέων έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια σε πανευρωπαϊκή μάστιγα. Η χώρα μας, ωστόσο, εδώ και πολλά χρόνια βρίσκεται μακράν στη χειρότερη θέση, σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο συνδυασμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις ευκαιρίες μάθησης εντός του εργασιακού χώρου, ανήκει στις πολιτικές που μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις στο πρόβλημα αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι χώρες οι οποίες επενδύουν συστηματικά σε αυτή την προσέγγιση, παρουσιάζουν σαφώς θετικότερες επιδόσεις στο θέμα της απασχόλησης των νέων.

Η Επιμελητηριακή Κοινότητα έχει αναδείξει από πολύ νωρίς την ανάγκη σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, μέσα από την εφαρμογή και στην Ελλάδα, του επιτυχημένου στην Ευρώπη θεσμού της Μαθητείας.

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει αρκετά θετικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, με την ενεργοποίηση των πολιτειακών φορέων που εποπτεύουν τη λειτουργία των δύο πυλώνων της μαθητείας, δηλαδή του εκπαιδευτικού συστήματος και της αγοράς. Και τα δύο εμπλεκόμενα υπουργεία έχουν αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες. Το δε νέο πλαίσιο, που παρουσιάστηκε πρόσφατα, ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω αναβάθμιση της λειτουργίας του θεσμού.

Σε αυτό το σημείο, ωστόσο, θέλω να επισημάνω ότι αυτή η προσπάθεια οφείλει και μπορεί να εμπλέξει δημιουργικά και τους επιχειρηματικούς φορείς.

Υπάρχει το παράδειγμα των γερμανικών Επιμελητηρίων, τα οποία έχουν αναλάβει κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του αντίστοιχου συστήματος, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Τα οποία αποτυπώνονται στο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ως Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, έχουμε επενδύσει τα τελευταία χρόνια στη δικτύωση και στη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας στον τομέα αυτό. Και έχουμε διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς τα Επιμελητήρια μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση του θεσμού.

Τα Επιμελητήρια μπορούν να λειτουργήσουν ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας και του εκπαιδευτικού συστήματος. Να προτείνουν ειδικότερες που ανταποκρίνονται σε τρέχουσες αλλά και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς. Να λειτουργήσουν εποπτικά, ελέγχοντας την τήρηση των προδιαγραφών που πρέπει να τηρούν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις και βεβαίως να συνεργάζονται με τους αρμόδιους φορείς, με στόχο την αποτελεσματικότερη ένταξη των ασκούμενων στην αγορά εργασίας.
Επιπλέον, τα Επιμελητήρια μπορούν να συμβάλουν στο πλαίσιο της επικοινωνίας του θεσμού και της κινητοποίησης, τόσο των επιχειρήσεων όσο και της κοινωνίας. Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια νέα κουλτούρα όσον αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό στη χώρα μας. Μια κουλτούρα η οποία θα ξεφεύγει από στερεότυπα του παρελθόντος και θα αναδεικνύει νέες επιλογές και διεξόδους σταδιοδρομίας για τους νέους ανθρώπους.

Η στενότερη διασύνδεση της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της τεχνικής, με τον παραγωγικό τομέα της οικονομίας, είναι για μας ένα ζητούμενο κρίσιμης σημασίας – όχι μόνο με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας, αλλά και γενικότερα την οικοδόμηση ενός βιώσιμου, υγιούς μοντέλου ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Ο θεσμός της μαθητείας μπορεί να αποτελέσει ένα αποφασιστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Γι’ αυτό και είμαστε αποφασισμένοι να τον στηρίξουμε με κάθε τρόπο, σε συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς.

Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει σοβαρή ενεργοποίηση κατ’ αρχήν από την πλευρά της Πολιτείας. Και υπάρχει κυρίως η βούληση για διαρκή βελτίωση της λειτουργίας του θεσμού, μέσα από διαρκή αξιολόγηση και αξιοποίηση της σχετικής εμπειρίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, είμαι βέβαιος ότι τα αποτελέσματα της θεματικής επισκόπησης θα αναδείξουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Και θα ανοίξουν το δρόμο για τη δημιουργία μιας ακόμη ευρύτερης και πιο αποτελεσματικής συμμαχίας, μεταξύ Πολιτείας και αγοράς. Με στόχο να αναδειχθεί η Μαθητεία σε μοχλό στήριξης της απασχόλησης, της αγοράς και της ελληνικής κοινωνίας».

Μετάβαση στο περιεχόμενο