english-flag
Search

Ομιλία Προέδρου ΚΕΕ & ΕΒΕΑ, κ. Κ. Μίχαλου, στην εκδήλωση Αιωνόβια Brands

mixalos_07112017

«Συμμετέχω με χαρά στην αποψινή εκδήλωση, η οποία τιμώντας τα Αιωνόβια Brands της Ελλάδας, αναδεικνύει ουσιαστικά τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από αυτά. Αναδεικνύει τη διαχρονική προσφορά της επιχειρηματικότητας στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική οικονομία. Αναδεικνύει τις θεμελιώδεις αξίες του επιχειρείν: τη δημιουργικότητα, την καινοτομία, την υπευθυνότητα και το σεβασμό στον πελάτη – καταναλωτή.
Ο θεσμός αυτός, μεταφέρει ένα μήνυμα αναγνώρισης για το παρελθόν, αλλά και ένα μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον των ελληνικών επιχειρήσεων. Άλλωστε και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών στα καταξιωμένα ετήσια Βραβεία ΕΒΕΑ έχει καθιερώσει το βραβείο Επιχείρηση και Παράδοση.
Το μήνυμα αυτό είναι σήμερα πιο σημαντικό από ποτέ. Σε μια περίοδο όπου η Ελλάδα επιχειρεί να γυρίσει σελίδα. Να επουλώσει τις πληγές που άνοιξε στην οικονομία και στην κοινωνία, η χειρότερη κρίση της μεταπολεμικής ιστορίας της. Να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια καλύτερη επόμενη ημέρα, με όρους βιώσιμης ανάπτυξης, συνοχής και ευημερίας.
Είναι αλήθεια ότι, μετά από πολλά χρόνια αναταράξεων και αβεβαιότητας, η ελληνική οικονομία φαίνεται να επιστρέφει στην κανονικότητα. Δε θα ήθελα να σας κουράσω με αριθμούς, απλώς θα ήθελα να κλείσω την ομιλία αυτή, τονίζοντας για μια ακόμη φορά αυτά που πρέπει να γίνουν:
Χρειάζεται, κατ’ αρχάς, ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο θα εστιάζει τόσο στις άμεσες ανάγκες, όσο και στις μακροπρόθεσμες προοπτικές του εξαγωγικού τομέα. Στο επίκεντρο ενός τέτοιου σχεδίου πρέπει να βρίσκεται:
– η ενίσχυση επιχειρηματικών και επενδυτικών πρωτοβουλιών σε δυναμικούς παραδοσιακούς, αλλά και νέους κλάδους
– η προώθηση της καινοτομικής νεοφυούς επιχειρηματικότητας,
– η ενθάρρυνση των επιχειρήσεων που επενδύουν στην καινοτομία, με κίνητρα όπως χαμηλότερη φορολόγηση, διευκόλυνση σε θέματα αδειοδοτήσεων, συναλλαγών με το δημόσιο κτλ.
Παράλληλα, απαιτείται η διαμόρφωση ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και επενδύσεων, οι οποίες θα διοχετεύσουν πρόσθετη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην παραγωγική διαδικασία.
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην στήριξη της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ:
– με δράσεις για την ενσωμάτωση της καινοτομίας
– με τη δημιουργία υποστηρικτικών και συμβουλευτικών δομών σε θέματα τυποποίησης – πιστοποίησης, καινοτομίας κτλ.,
– με κίνητρα για την ανάπτυξη συνεργατικών επιχειρηματικών σχημάτων και τη σύνδεση μεταποιητικών ΜμΕ με τον τουρισμό και τον πολιτισμό, μέσω δικτύων και αλυσίδων αξίας.
Και βέβαια, ο δρόμος για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, περνά μέσα από τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκότερου ευρύτερου περιβάλλοντος για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτό σημαίνει:
– Σταθερό, προβλέψιμο και φιλικότερο προς το επιχειρείν φορολογικό καθεστώς. Με μείωση των φορολογικών συντελεστών και των ασφαλιστικών εισφορών, σε ανταγωνιστικά επίπεδα.
– Σημαίνει αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής κανονικότητας και απελευθέρωση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα, με βιώσιμους και ανταγωνιστικούς όρους.
– Σημαίνει, επίσης, δραστικές μεταρρυθμίσεις για αποτελεσματικότερη Δημόσια Διοίκηση και λιγότερη γραφειοκρατία: με αξιολόγηση παντού, με θέσπιση ποιοτικών και ποσοτικών στόχων παραγωγικότητας, με ενίσχυση των μέσων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αξιοποίηση του θεσμού της αυτοπληροφόρησης του Δημοσίου.
– Σημαίνει ένα σαφές και σύγχρονο κανονιστικό περιβάλλον. Με ολοκλήρωση του εθνικού χωροταξικού σχεδίου και κωδικοποίηση των επιτρεπόμενων χρήσεων γης. Με ουσιαστικό νομοθετικό προγραμματισμό και μείωση του ρυθμιστικού όγκου.
– Σημαίνει ουσιαστικά μέτρα και πρωτοβουλίες, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής παραγωγής: για τη μείωση του ενεργειακού κόστους στη μεταποίηση, για την ανάπτυξη σύγχρονων επιχειρηματικών πάρκων και υποδομών εφοδιαστικής αλυσίδας, για την ολοκλήρωση του συγκοινωνιακού δικτύου της χώρας.
– Σημαίνει, τέλος, στενότερη διασύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας, με τις επιχειρήσεις και τον κόσμο της αγοράς. Ώστε να ενισχυθεί η παραγωγή νέας γνώσης, αλλά και η διάχυση και η εφαρμογή της στην παραγωγή, με τη μορφή της καινοτομίας.
Η Επιμελητηριακή Κοινότητα αγωνίζεται και θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τη διασφάλιση κάθε μιας από αυτές τις προϋποθέσεις. Καθημερινά, σε κάθε σημείο της Ελλάδας, δίνουμε τη δική μας μάχη για τη στήριξη της ανάπτυξης και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Με νέες υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Με δράσεις ενημέρωσης και επιχειρηματικής πληροφόρησης. Με προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης. Με δράσεις δικτύωσης και συνεργασίες με διεθνή Επιμελητήρια και φορείς εξωστρέφειας. Με ουσιαστική και συστηματική συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο. Με τεκμηριωμένες, υπεύθυνες θέσεις και προτάσεις για όλα τα θέματα που απασχολούν τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Εκδηλώσεις όπως η αποψινή, αποτελούν την καλύτερη επιβεβαίωση ότι η προσπάθεια αυτή αξίζει τον κόπο.
Η χώρα μας διαθέτει ένα σπουδαίο δυναμικό. Διαθέτει επιχειρηματίες και στελέχη με όραμα, με ικανότητες, με κίνητρο και φιλοδοξίες. Διαθέτει ταλαντούχα νέα παιδιά, με νέες γνώσεις και φρέσκες ιδέες, που μπορούν να επιταχύνουν την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων. Αυτό που χρειάζεται, είναι να δώσουμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους τις ευκαιρίες και τη στήριξη που χρειάζονται για να πετύχουν. Και να οδηγήσουν την ελληνική οικονομία ξανά μπροστά».

Μετάβαση στο περιεχόμενο