english-flag
Search

Ομιλία προέδρου ΚΕΕ, Κ. Μίχαλου, στο διεθνές ψηφιακό φόρουμ «Exports turn Crisis into Opportunity»

Διεθνές Ψηφιακό Φόρουμ

Ομιλία προέδρου ΚΕΕ & ΕΒΕΑ Κωνσταντίνου Μίχαλου,

στο διεθνές Ψηφιακό Forum με τίτλο:

«Exports turn Crisis into Opportunity»,

που συνδιοργανώνουν ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων με το

Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο της Νέας Υόρκης

 

«Οι επιπτώσεις που προκαλεί η πανδημία στο διεθνές εμπόριο έχουν προφανώς επηρεάσει τη δυναμική την ελληνικών εξαγωγών. Ωστόσο, βλέπουμε μέχρι τώρα τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της χώρας, παρά τις αντιξοότητες, να επιδεικνύουν ιδιαίτερα ισχυρές αντοχές. Να επιμένουν, να ξεπερνούν εμπόδια και να αξιοποιούν ευκαιρίες για να ενισχύσουν την παρουσία των προϊόντων τους στο εξωτερικό.

Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2020, οι ελληνικές εξαγωγές εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, κατάφεραν να διατηρήσουν θετικό πρόσημο μέσα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίστηκε από μεγάλο βαθμό ρευστότητας και αβεβαιότητας. Είδαμε μάλιστα να καταγράφονται εντυπωσιακές επιδόσεις σε κατηγορίες όπως τα τρόφιμα και τα οπωροκηπευτικά, με τους εξαγωγείς να αξιοποιούν την αυξημένη καταναλωτική ζήτηση για να προωθήσουν υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας ελληνικά προϊόντα. 

Η πορεία αυτή επιβεβαιώνει ότι οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην προσπάθεια για ανάκαμψη και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μετά την κρίση. Αναδεικνύει, παράλληλα, την ανάγκη στοχευμένων μέτρων στήριξης και ενδυνάμωσης. Προκειμένου οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις σημερινές πιέσεις, αλλά και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της επόμενης μέρας, προσαρμόζοντας τη στρατηγική τους και αξιοποιώντας νέα εργαλεία. Με κατάλληλες πρωτοβουλίες, η πανδημία αυτή μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για ένα άλμα εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Και για τη μετάβασή της σε ένα νέο, βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο, εστιασμένο στην παραγωγή και τις εξαγωγές αγαθών υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

Στην προσπάθεια για ανάπτυξη και προώθηση των ελληνικών εξαγωγών τα επόμενα χρόνια, θα είναι κρίσιμος ο ρόλος της Πολιτείας – σε επίπεδο οικονομικής διπλωματίας και διοικητικών υπηρεσιών – και βεβαίως των επιχειρηματικών φορέων, όπως τα Επιμελητήρια.

Μέσα σε ένα περιβάλλον έντονων προκλήσεων και ανακατατάξεων, η σύζευξη των οικονομικών προτεραιοτήτων με τις επιλογές και τη στρατηγική εξωτερικής πολιτικής της χώρας, αποτελεί αυτονόητη αναγκαιότητα. Η οικονομική διπλωματία καλείται σήμερα να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας, να στηρίξει τις προσπάθειές τους στις  διεθνείς αγορές, αλλά και να ανοίξει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και δρόμους δικτύωσης, στο πλαίσιο των διακρατικών επαφών και συμφωνιών.

Σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε θετικό βήμα η ανάθεση στο υπουργείο Εξωτερικών της εποπτείας του Enterprise Greece και του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων. Ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των φορέων και μηχανισμών στήριξης της εξωστρέφειας ήταν άλλωστε ένα πάγιο αίτημα, τόσο των εξαγωγέων όσο και ευρύτερα της επιχειρηματικής κοινότητας. Γιατί με τον τρόπο αυτό καθίσταται ευκολότερη η υλοποίηση μιας συνεκτικής, ολοκληρωμένης στρατηγικής, για την προώθηση τόσο του εξωτερικού εμπορίου όσο και των επενδύσεων. Μπορεί, επίσης, να υπάρξει αποτελεσματικότερη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και πόρων προς όφελος των εξαγωγικών επιχειρήσεων.  Ιδιαίτερα μάλιστα των μικρομεσαίων, οι οποίες αντιμετωπίζουν και τα μεγαλύτερα εμπόδια στην ανάπτυξη εξωστρεφούς δραστηριότητας.

Σήμερα, υπάρχει ανάγκη για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλέγματος υπηρεσιών προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, το οποίο θα καλύπτει τομείς όπως:

  • η παροχή πληροφόρησης για κλάδους και αγορές, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, αλλά και το coaching και η συμβουλευτική, σε θέματα όπως η εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων, η προετοιμασία δυνητικών πελατολογίων, θέματα τυποποίησης και πιστοποίησης κ.ά.
  • ιδιαίτερα σημαντική είναι, επίσης, η μεταφορά τεχνογνωσίας και η παροχή καθοδήγησης στις επιχειρήσεις της περιφέρειας και ιδιαίτερα σε αυτές του αγροτοδιατροφικού τομέα.

 

Σε αυτή την προσπάθεια, είναι σημαντική η συνένωση δυνάμεων μεταξύ της Πολιτείας και των επιχειρηματικών φορέων, οι οποίοι μπορούν να λειτουργούν ως μηχανισμοί υλοποίησης δράσεων, αλλά και συστηματικής ανατροφοδότησης προς τους φορείς χάραξης πολιτικής. Κι αυτό το ρόλο μπορούν να επιτελέσουν με συνέπεια τα Επιμελητήρια. Όπως γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια μέσα σε ένα αντίξοο περιβάλλον για την εξαγωγική δραστηριότητα, η Επιμελητηριακή Κοινότητα στηρίζει συστηματικά τις δραστηριότητες των Ελλήνων εξαγωγέων, αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσεων.

  • Παρέχοντας υπηρεσίες επιχειρηματικής πληροφόρησης, ενημέρωσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης, τα Επιμελητήρια συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του ελλείμματος δεξιοτήτων και εσωτερικής οργάνωσης, που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οι Μικρομεσαίες εξαγωγικές επιχειρήσεις.
  • Επιπλέον, μέσω της δικτύωσης και των συνεργασιών με ξένα και διμερή Επιμελητήρια, αναδεικνύουν τις δυνατότητες των ελληνικών προϊόντων και προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες δικτύωσης και προβολής.

Σε αυτό το πλαίσιο, τόσο η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος όσο και το ΕΒΕΑ, έχουν προχωρήσει στην υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείου Εξωτερικών. Αντικείμενο είναι ο από κοινού σχεδιασμός και υλοποίηση πρωτοβουλιών στήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της επιχειρηματικής δικτύωσης και προβολής στις αγορές του εξωτερικού. Η συνεργασία αφορά, μεταξύ άλλων, στη συνδιοργάνωση επιμορφωτικών και ενημερωτικών δράσεων για επιχειρήσεις, με αξιοποίηση  του δικτύου των γραφείων ΟΕΥ, αλλά και των διεθνών επαφών της ΚΕΕΕ στο πλαίσιο της οικονομικής διπλωματίας. Προβλέπονται, επίσης, κοινές δράσεις επιμόρφωσης των νέων στελεχών των γραφείων ΟΕΥ σχετικά με τους στόχους, τις δυνατότητες και τις ανάγκες των Ελλήνων εξαγωγέων σε κάθε αγορά.

Παράλληλα, μέσω των Επιμελητηρίων-μελών της, η ΚΕΕΕ αναλαμβάνει να συγκεντρώνει και να ομαδοποιεί τα αιτήματα των εξαγωγέων προς το υπουργείο, με σκοπό την αμεσότερη και πιο αποτελεσματική διαχείρισή τους. Ειδικά στο πλαίσιο της συνεργασίας με το ΕΒΕΑ προβλέπεται και η αξιοποίηση της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου, με σκοπό την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα.

Για εμάς αυτή η προσπάθεια είναι ιδιαίτερα σημαντική και θα συνεχίσουμε να την υπηρετούμε ουσιαστικά, αξιοποιώντας τις δομές, την εμπειρία μας και τη γνώση που αντλούμε, μέσα από την καθημερινή επαφή με τα μέλη μας σε όλη την Ελλάδα. Εξίσου απαραίτητη, ωστόσο, είναι και η προσπάθεια για ευρύτερη βελτίωση του διοικητικού περιβάλλοντος για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζουμε προτάσεις όπως:

  1. Η αναμόρφωση των διαδικασιών διασυνοριακού εμπορίου προς την κατεύθυνση των φθηνότερων, ταχύτερων και απλούστερων τελωνειακών και προ-τελωνειακών υπηρεσιών.
  2. Η δημιουργία «Κέντρων Εξυπηρέτησης Εξαγωγέων» στα μεγάλα τελωνεία.
  3. Η δημιουργία ενιαίου tax portfolio σε κάθε εξαγωγική επιχείρηση για τον άμεσο συμψηφισμό κάθε είδους πιστωτικών/ χρεωστικών φόρων, τελών, δασμών, κ.λπ., καθώς και περαιτέρω απλουστεύσεις και διευκολύνσεις στις συνεπείς εξαγωγικές επιχειρήσεις.
  4. Η περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών λήψης τελωνειακών πιστοποιητικών (π.χ. ΑΕΟ, απλουστευμένες διαδικασίες, κ.λπ.).
  5. Η δημιουργία στην Ελλάδα εργαστηρίων για την πιστοποίηση συμμόρφωσης με εθνικές και ευρωπαϊκές οδηγίες.

Η εξωστρεφής επιχειρηματικότητα μπορεί και πρέπει να αποτελέσει στα επόμενα χρόνια κινητήριο δύναμη για την επανεκκίνηση και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, πάνω σε υγιείς βάσεις. Πρόκειται για ένα στόχο που απαιτεί άρση των υφιστάμενων εμποδίων, ενίσχυση των κινήτρων, αλλά και συνεργασία και συντονισμό μεταξύ Πολιτείας και επιχειρηματικών φορέων. Η Επιμελητηριακή Κοινότητα θα συνεχίσει να υπηρετεί αυτή την προσπάθεια με πράξεις, με συνέπεια και ουσία».

Μετάβαση στο περιεχόμενο