english-flag
Search

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ & ΕΒΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ ΣΤΟ 8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Michalos 8th Regional Growth Conference

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ & ΕΒΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ
ΣΤΟ 8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(8th REGIONAL GROWTH CONFERENCE)
ΕΝΟΤΗΤΑ:
«ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
Υπάρχει Ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική στην επιχειρηματικότητα;»
[συνδιοργάνωση με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος]
Πάτρα, 3 Ιουλίου 2020

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σήμερα και στο μέλλον.
Ζούμε ήδη στην εποχή της ψηφιακής οικονομίας. Με τις ψηφιακές τεχνολογίες να ανατρέπουν υφιστάμενες οργανωτικές δομές και μοντέλα, να δημιουργούν νέα εργαλεία και διαδικασίες, νέα πρότυπα επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Σε αυτό το περιβάλλον, η εφαρμογή και η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών δεν αποτελεί πλέον προαιρετική επιλογή για τις επιχειρήσεις. Είναι παράγοντας επιβίωσης.

Κι αυτό επιβεβαιώθηκε στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, που πρόσφατα βιώσαμε.

Το «τρένο» της ψηφιακής μετάβασης όχι μόνο δεν γυρίζει πίσω, αλλά αντίθετα επιταχύνει ακόμη περισσότερο την πορεία του.
Και η δυνατότητά μας να το προλάβουμε, αναδεικνύεται σε ζωτικής σημασίας πρόκληση. Για τη χώρα, για την ελληνική οικονομία, για τις επιχειρήσεις.
Δυστυχώς, έχουμε χάση ήδη αρκετό έδαφος στον διεθνή και ευρωπαϊκό ψηφιακό ανταγωνισμό.

Το 2020 η Ελλάδα βρίσκεται στην 27η θέση του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – καταλαμβάνοντας την ίδια θέση με αυτή που είχε το 2019, ενώ το 2018 ήταν 28η.
Είναι αλήθεια ότι η χώρα φαίνεται να καταγράφει πρόοδο, τόσο στη συνολική αξιολόγηση όσο και σε σημαντικούς επιμέρους τομείς. Εξακολουθεί όμως να βρίσκεται πολύ πίσω, σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με άλλα λόγια: στο σωστό δρόμο είμαστε. Αλλά δεν αρκεί. Πρέπει να προχωρήσουμε ταχύτερα.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αντιληφθεί αυτή την ανάγκη.

Γι’ αυτό και παρά το αντίξοο περιβάλλον των τελευταίων ετών, όλο και περισσότερες αποφασίζουν να επενδύσουν σε μικρότερα ή μεγαλύτερα έργα ψηφιακής αναβάθμισης. Επιπλέον, ένα από τα πιο αισιόδοξα μηνύματα στη διάρκεια της κρίσης, ήταν η ανάδειξη ενός δυναμικού οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν την ψηφιακή τεχνολογία στο DNA τους.
Παρ’ όλα αυτά, η προσπάθεια βρίσκεται ακόμη σε αρκετά πρώιμο στάδιο.

Όπως επιβεβαιώνεται και από σχετικές έρευνες, οι περισσότερες επιχειρήσεις που προχωρούν σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού είναι μεγάλες. Είναι επιχειρήσεις που ήδη πρωταγωνιστούν στους κλάδους τους, που ήδη αναπτύσσουν εξωστρεφή δραστηριότητα, που ήδη διαθέτουν εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Επιπλέον, στην πλειονότητά τους εστιάζουν στην εμπειρία των πελατών, ενώ οι κινήσεις που αφορούν το μετασχηματισμό των διαδικασιών και το μετασχηματισμό του επιχειρηματικού μοντέλου είναι σαφώς λιγότερες και προέρχονται – και πάλι – από μεγάλες εταιρίες.

Υπάρχει, επομένως, ανάγκη όχι μόνο να επιταχυνθεί, αλλά και να διευρυνθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων – ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων και Περιφερειακών επιχειρήσεων.

Ο στόχος αυτός περνά μέσα από τη διασφάλιση συγκεκριμένων προϋποθέσεων.

Πρώτον, απαιτεί επενδύσεις. Κι αυτό σημαίνει κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία και κίνητρα προς τις επιχειρήσεις, προκειμένου να επενδύσουν στην ψηφιακή τους αναβάθμιση. Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της νέας περιόδου πρέπει να εστιάσει στρατηγικά στον τομέα αυτό. Ένα σημαντικό μέρος των πόρων που θα διαχειριστεί η χώρα – μέσω του νέου ΕΣΠΑ αλλά και του νέου πακέτου ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης – θα πρέπει να κατευθυνθεί σε στοχευμένα προγράμματα για την κινητοποίηση ψηφιακών επενδύσεων από τις επιχειρήσεις. Για να αξιοποιηθούν σωστά αυτοί οι πόροι, θα απαιτηθεί παράλληλα η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου δικτύου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και καθοδήγησης προς τις επιχειρήσεις, με τη συμμετοχή φορέων της Πολιτείας, της πανεπιστημιακής κοινότητας και των φορέων της αγοράς.

Δεύτερον: η ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων απαιτεί ανθρώπινο δυναμικό με σύγχρονες ψηφιακές δεξιότητες. Χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους κατάλληλα καταρτισμένους, ώστε να μπορέσουν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ψηφιακές στρατηγικές. Ανθρώπους που θα μπορέσουν να στηρίξουν τις προσπάθειες των περιφερειακών επιχειρήσεων και παράλληλα να εξασφαλίσουν για τους ίδιους ένα καλύτερο εργασιακό μέλλον. Μπορούμε και οφείλουμε να κάνουμε περισσότερα προς αυτή την κατεύθυνση, μέσα από τη συνένωση των δυνάμεων της Πολιτείας, των κοινωνικών εταίρων και των φορέων της αγοράς. Οφείλουμε να επενδύσουμε στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, με ενίσχυση των αντίστοιχων προγραμμάτων και με ανάπτυξη νέων ειδικοτήτων. Οφείλουμε να επενδύσουμε σοβαρά στη δια βίου μάθηση, για την εξειδίκευση αποφοίτων, αλλά και την επανειδίκευση εργαζομένων με διαφορετικά αντικείμενα σπουδών, σε νέες δραστηριότητες.

Τρίτη προϋπόθεση η διαμόρφωση ενός σύγχρονου κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου, σε τομείς όπως τα ανοιχτά δεδομένα, το ηλεκτρονικό απόρρητο, η ψηφιακή ασφάλεια.

Τέταρτη, η ολοκλήρωση των ψηφιακών υποδομών της χώρας: με ενθάρρυνση των ιδιωτικών επενδύσεων σε δίκτυα επόμενης γενιάς, με ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών και ασύρματων δικτύων, στο σύνολο της επικράτειας. Ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη συνδεσιμότητα των περιφερειακών επιχειρήσεων και η δυνατότητα αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών.

Πέμπτη προϋπόθεση είναι ταυτόχρονη επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους. Βασικό ζητούμενο παραμένει μια ψηφιακή δημόσια διοίκηση, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένες αρχές: με ενιαία σημεία πρόσβασης, με διαλειτουργικότητα συστημάτων, με χρήση της αυτοπληροφόρησης, με υιοθέτηση πολύ-καναλικού συστήματος υπηρεσιών, με φιλικές προς το χρήστη εφαρμογές. Η δυνατότητα ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων της ελληνικής περιφέρειας θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων σε όλους αυτούς τους τομείς: ενθάρρυνση επενδύσεων, ψηφιακές δεξιότητες, ρυθμιστικό πλαίσιο και υποδομές, ψηφιακή διακυβέρνηση.

Θα εξαρτηθεί από την ενεργοποίηση όλων μας: της Πολιτείας και της Αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας, των φορέων της αγοράς.

Τα Επιμελητήρια έχουν αναλάβει από πολύ νωρίς ουσιαστικές πρωτοβουλίες, με στόχο να στηρίξουν την ψηφιακή μετάβαση της ελληνικής οικονομίας.
• Υλοποιούμε συστηματικά δράσεις, με σκοπό την ενημέρωση και την επιμόρφωση επιχειρηματιών και στελεχών, σε θέματα όπως η διαχείριση και η ασφάλεια δεδομένων, η αποδοτική χρήση των social media για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, κ.ά.
• Είμαστε από τους πρώτους φορείς που ανέπτυξαν υπηρεσία απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής για τα μέλη μας.
• Πρωταγωνιστούμε στην υποστήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, μέσα από τη δημιουργία δομών, δικτύων και υπηρεσιών.
• Αναλάβαμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΓΕΜΗ και τη λειτουργία της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, η οποία επιτρέπει την online σύσταση μιας νέας επιχείρησης εντός λίγων ωρών.
• Αναλαμβάνουμε ουσιαστικές πρωτοβουλίες στο χώρο της δια βίου μάθησης, υλοποιώντας συγχρηματοδοτούμενο έργο για την κατάρτιση και πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων 15.000 εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

Και συνεχίζουμε να είμαστε εδώ: για να ακούμε και να αναδεικνύουμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, για να προσφέρουμε χρήσιμες υπηρεσίες, για να υλοποιούμε αποτελεσματικές δράσεις, αξιοποιώντας τη γνώση που διαθέτουμε, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Στο τρένο της ψηφιακής εποχής υπάρχει χώρος για τις Περιφερειακές Επιχειρήσεις. Και μπορούμε να το προλάβουμε. Με συγκροτημένη εθνική στρατηγική, με συνεργασία και συνένωση δυνάμεων».

Μετάβαση στο περιεχόμενο