english-flag
Search

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ & ΕΒΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ»

Γ

Οι ελληνικές επιχειρήσεις (και ιδιαίτερα οι μικρές και πολύ μικρές) καλούνται να επαναλειτουργήσουν σε ένα δυσμενές περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από ύφεση, μείωση της κατανάλωσης και γενικά από μειωμένους ρυθμούς κίνησης της αγοράς.

Στην εθνική αυτή προσπάθεια για επανεκκίνηση της οικονομίας επιβάλλεται η συμμετοχή όλων των παραγόντων και των φορέων της αγοράς, καταβάλλοντας – ο καθένας από την πλευρά του – την απαραίτητη προσπάθεια.

Η αύξηση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, μέσω της χορήγησης δανείων κίνησης σε όλες όσες το έχουν ανάγκη, ορθώς τέθηκε από την κυβέρνηση και από τους εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, ως ένα απαραίτητο μέτρο στήριξης για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους.

Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για ένα μεγάλο πρόγραμμα εγγυήσεων και επιδοτήσεων από το κράτος, ώστε να χρηματοδοτηθούν οι επιχειρήσεις, με κύρια εργαλεία αυτής της προσπάθειας τα προγράμματα ΤΕΠΙΧ Ι, ΤΕΠΙΧ ΙΙ και το πρόγραμμα δανειοδότησης μέσω του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19, μόνο ως ένα ιδιαίτερα θετικό βήμα μπορεί να χαρακτηρισθεί.

Δυστυχώς όμως, όπως διαπιστώνουμε, οι τράπεζες οι οποίες κλήθηκαν να υλοποιήσουν αυτές τις δράσεις, όχι μόνο δεν έχουν τη βούληση να συνδράμουν ουσιαστικά στην κοινή προσπάθεια, αλλά αντίθετα δημιουργούν σημαντικά προσκόμματα και άλλα προβλήματα στις ενδιαφερόμενες για χρηματοδότηση – μέσω των εργαλείων αυτών – επιχειρήσεις. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα απ’ ότι φαίνεται δεν άρθηκε στο ύψος των περιστάσεων, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έλαβε τη μεγάλη στήριξη του ελληνικού λαού. Όπως διαπιστώνουμε, οι τράπεζες αποκλείουν από τη διαδικασία πολλές υγιείς και βιώσιμες επιχειρήσεις, διότι αφενός ερμηνεύουν και εφαρμόζουν τους κανονισμούς των σχετικών προγραμμάτων κατά το δοκούν και σύμφωνα με τις επιδιώξεις τους, έχοντας ως μόνο γνώμονα την αύξηση των κερδών τους και την εξυπηρέτηση της μόνιμης πελατείας τους και αφετέρου θέτουν διάφορα αδιαφανή «τραπεζικά» κριτήρια κατά την εξέταση των αιτήσεων δανειοδότησης. Υπάρχουν περιπτώσεις αδικαιολόγητης απόρριψης αιτήσεων, παρά το γεγονός ότι περιλάμβαναν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, δεν είχαν οφειλές προς το τραπεζικό σύστημα και διέθεταν ακόμα και τις σχετικές εγγυήσεις.

Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση και η αρνητική εικόνα που έχει δημιουργηθεί στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας από τη συμπεριφορά των τραπεζών, δυστυχώς έχει συνέπειες και για την ίδια την κυβέρνηση, η οποία καλείται να διαχειριστεί το αναπόφευκτο πια κλείσιμο επιχειρήσεων και τη «ναρκοθέτηση» της ελληνικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, καλέσαμε την κυβέρνηση να παρέμβει για την άμεση αλλαγή της απαράδεκτης αυτής τακτικής των τραπεζών μέσω του προσδιορισμού συγκεκριμένων ορίων και πλαισίων λειτουργίας τους, προκειμένου η ειλικρινής βούληση της κυβέρνησης για στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων χωρίς γραφειοκρατικά και ιδιοτελή προσκόμματα, να υλοποιηθεί στην πράξη. Τα σαθρά επιχειρήματα και οι απίστευτες αιτιάσεις που επικαλούνται οι τράπεζες για να δικαιολογήσουν τον αποκλεισμό επιχειρήσεων, θα πρέπει να εκλείψουν άμεσα.

Το ΕΒΕΑ, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει για την προσφορά αναβαθμισμένων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις – μέλη του, προχώρησε στη δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία, ανεξαιρέτως όλες οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να καταχωρούν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους να χρηματοδοτηθούν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://daneia.acci.gr όλες οι επιχειρήσεις πλέον θα έχουν τη δυνατότητα να γνωστοποιούν προβλήματα ή καθυστερήσεις που θεωρούν ότι δεν οφείλονται σε δική τους έλλειψη και κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων για την έγκριση ή την εκταμίευση χρηματοδότησης προκειμένου η κάθε περίπτωση ξεχωριστά να αναδεικνύεται και να επιλύεται με τον καλύτερο τρόπο. Η πρόσβαση στη συγκεκριμένη πλατφόρμα γίνεται με τη χρήση των κωδικών taxisnet, καθώς είναι συνδεδεμένη με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Η Επιμελητηριακή κοινότητα έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση προς την κυβέρνηση για την μετατροπή της Αναπτυξιακής Τράπεζας σε ένα νέο κρατικό πόλο στην τραπεζική αγορά που θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και θα αξιοποιήσει ένα μεγάλο μέρος των κοινοτικών πόρων που θα δοθούν στην ελληνική οικονομία για την επανεκκίνηση και τον παραγωγικό της μετασχηματισμό.

Όπως έχουμε επισημάνει, εξίσου απαραίτητη για την επανεκκίνηση της οικονομίας είναι η επιτάχυνση του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων. Όσο μεγαλύτερη κινητοποίηση υπάρξει στο θέμα αυτό, τόσο μικρότερες θα είναι οι επιπτώσεις για τη χώρα, από το μεγάλο κύμα ύφεσης που απειλεί την παγκόσμια οικονομία.

Ωστόσο, πέρα από τη λήψη βραχυπρόθεσμων μέτρων στήριξης, είναι απαραίτητο να επανεξεταστεί άμεσα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Αν θέλουμε η Ελλάδα να έχει στα επόμενα χρόνια πραγματική ανάπτυξη και να αποκτήσει αντοχές απέναντι σε παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις, πρέπει τώρα να κάνουμε πράξη τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.

Πρέπει τώρα να προχωρήσουν μεταρρυθμίσεις και μέτρα – και βεβαίως να αξιοποιηθούν διαθέσιμοι πόροι και εργαλεία – ώστε να ενισχυθούν δυναμικοί και εξωστρεφείς κλάδοι της οικονομίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιμελητηριακή Κοινότητα έχει ήδη καταθέσει την πρότασή της, για την ανάγκη κατάρτισης ενός νέου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης με τρεις βασικούς πυλώνες:
1. Στήριξη των επιχειρήσεων και της εργασίας.
2. Προσέλκυση επενδύσεων για την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών.
3. Επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο κράτος και στην οικονομία.

Σε κάθε έναν από αυτούς τους πυλώνες, απαιτείται η εφαρμογή γενναίων παρεμβάσεων, αλλά και δομικών αλλαγών. Είναι αυτονόητο ότι στη φάση αυτή χρειάζεται στήριξη των επιχειρήσεων, ώστε να διατηρηθεί ο παραγωγικός ιστός και να μη χαθούν θέσεις εργασίας εξαιτίας μιας έκτακτης, εξωγενούς κρίσης.

Τα μέτρα που έχει ανακοινώσει ως τώρα η κυβέρνηση – όπως η επιδότηση του μισθολογικού και η μείωση του φορολογικού κόστους, αλλά και η επιδότηση επιτοκίου για κεφάλαιο κίνησης – είναι θετικά.

Όσον αφορά στην προσέλκυση επενδύσεων: στη διάρκεια των περασμένων μηνών, έγινε μια σημαντική προσπάθεια από το υπουργείο Ανάπτυξης, για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στη χώρα. Μια προσπάθεια την οποία ως Επιμελητηριακή Κοινότητα στηρίξαμε. Αυτή η προσπάθεια πρέπει τώρα να συνεχιστεί, με ακόμη πιο γενναίες και στοχευμένες παρεμβάσεις.

Χρειαζόμαστε κίνητρα για νέες παραγωγικές επενδύσεις σε κλάδους στους οποίους η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα: όπως είναι η υγεία, η παραγωγή γενόσημων φαρμάκων, η πράσινη ενέργεια, η καινοτομία και η τεχνολογία, κ.ά. Πρέπει να αναβαθμίσουμε ποιοτικά και να εμπλουτίσουμε το τουριστικό προϊόν της χώρας, με την ανάπτυξη νέων εναλλακτικών μορφών, όπως ο τουρισμός τρίτης ηλικίας. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματά μας για την προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα της κλινικής έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματά μας στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πρέπει να επενδύσουμε αποτελεσματικότερα στο γεωργικό τομέα και στην αγροτική μεταποίηση. Πρέπει να ενθαρρύνουμε με κατάλληλα κίνητρα την επιχειρηματική μεγέθυνση, για τη δημιουργία επιχειρήσεων μεγαλύτερου μέσου μεγέθους, με προοπτικές βιωσιμότητας και ανάπτυξης.

Έχουμε ήδη καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορούν να υποστηριχθούν οι επενδύσεις σε όλους αυτούς τους τομείς. Και είμαστε πρόθυμοι να τις συζητήσουμε περαιτέρω και να συνεργαστούμε με την Πολιτεία, ώστε να μπορέσουν να εξειδικευθούν και να εφαρμοστούν το ταχύτερο δυνατό. Παράλληλα, ζητάμε να προχωρήσει ακόμη ταχύτερα ο ψηφιακός μετασχηματισμό του κράτους και οι διαρθρωτικές αλλαγές σε μια σειρά από τομείς, όπως είναι η διαδικασία απονομής δικαιοσύνης, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση κ.ά.

Σήμερα, σε όλο τον κόσμο αρχίζει να διαμορφώνεται σταδιακά μια νέα κανονικότητα, η οποία συνοδεύεται από δραματικές μεταβολές στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα. Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα η Ελλάδα πρέπει να προσαρμοστεί ταχύτατα, ώστε να μη βρεθεί – για μια ακόμη φορά – ουραγός.

Τους προηγούμενους μήνες, η χώρα κατάφερε δημιουργήσει ένα θετικό πρότυπο. Έδειξε ότι μπορεί να λειτουργεί με αποφασιστικότητα, με σύνεση, με αποτελεσματικότητα και ομοψυχία. Με τα ίδια υλικά πρέπει να προχωρήσουμε και στο εξής, για να κερδίσουμε το στοίχημα της επόμενης μέρας.

Η επιμελητηριακή Κοινότητα θα είναι παρούσα, υπεύθυνα και εποικοδομητικά, και σε αυτή την προσπάθεια.

Μετάβαση στο περιεχόμενο