english-flag
Search

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΕΕ ΠΡΟΣ ΚΕΔΕ-5.10.2020.

konstantinos-mixalos

Tη φωνή αγωνίας χιλιάδων επιχειρήσεων, οι οποίες – σε μια εξαιρετικά δυσμενή για την αγορά περίοδο, εξαιτίας της πανδημίας – κινδυνεύουν να επιβαρυνθούν με πρόσθετες, υπέρογκες οφειλές προς τους Δήμους εξέφρασε με επιστολή του προς τον υπουργό Εσωτερικών, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο, και τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, κ. Δήμητρη Παπαστεργίου, ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος.

 

Και αυτό, γιατί μετά τη δήλωση στους Δήμους έως τις 30.09.2020 των πραγματικών στοιχείων για τα τετραγωνικά μέτρα των επιφανειών των κτισμάτων και των οικοπέδων τους, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στο Ε9, οι οφειλές των επιχειρήσεων προς τους Δήμους θα αυξηθούν υπέρμετρα, με την επιβολή μάλιστα αναδρομικών τελών και φόρων από την 1/1/2020Για το λόγο αυτό, ο κ. Μίχαλος ζητά τον εξορθολογισμό του πλαισίου υπολογισμού των δημοτικών τελών, ώστε να αντιμετωπιστεί έγκαιρα ένα πρόβλημα που θα πλήξει καίρια τις επιχειρήσεις και τις τοπικές οικονομίες.

 

Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:

 

«Με την επιστολή αυτή θέλουμε να σας μεταφέρουμε τη φωνή αγωνίας χιλιάδων επιχειρήσεων, οι οποίες – σε μια εξαιρετικά δυσμενή για την αγορά περίοδο, εξαιτίας της πανδημίας – κινδυνεύουν να επιβαρυνθούν με πρόσθετες, υπέρογκες οφειλές προς τους Δήμους.

Γνωρίζετε ότι, με βάση το αρ.51 παρ.2 του Ν.4647/2019, οι ιδιοκτήτες ακινήτων όφειλαν μέχρι τις 30.09.2020 να δηλώσουν στους Δήμους τα πραγματικά στοιχεία για τα τετραγωνικά μέτρα των επιφανειών των κτισμάτων και των οικοπέδων τους, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στο Ε9.

Για τις επιχειρήσεις αυτό σημαίνει πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων που δήλωναν μέχρι τώρα, αφού σε πολλές περιπτώσεις και καθ’  όλα νόμιμα – σύμφωνα με το Ν.25/1975 – ο υπολογισμός των δημοτικών τελών γινόταν με βάση πλασματικά μέτρα.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα και με το άρθρο 1 του Ν. 25/75 όπως τροποποιημένο ισχύει (σχετ. Ν. 4555/18-άρθρο 185) αναφορικά με τον καθορισμό από τα Δημοτικά

Συμβούλια πολλών διαφορετικών συντελεστών δημοτικών τελών για χώρους άλλης χρήσης εκτός της κατοικίας, στη ΔΕΗ και στους λοιπούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας δηλώνονται τρεις συντελεστές, ένας για κατοικίες, ένας για άλλες χρήσεις και ένας για κοινωφελή ιδρύματα. Όμως οι συντελεστές χρέωσης δημοτικών τελών πραγματικά πρέπει, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, να είναι περισσότεροι ανάλογα με την χρήση της κάθε επιχείρησης. Πρέπει επίσης οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους Δήμους (φωτισμός, αποκομιδή απορριμμάτων, καθαριότητα) να χρεώνονται αναλογικά σύμφωνα με τον νόμο 1080/80. Μέχρι σήμερα οι επιχειρήσεις δήλωναν νόμιμα (Ν.25/1975) πλασματικά μέτρα στην ΔΕΗ και στους άλλους παρόχους λόγω του ότι δεν δέχονται πάνω από δύο συντελεστές.  

Με το νέο καθεστώς, εάν δεν υπάρξει ανάλογη μείωση των συντελεστών, οι οφειλές των επιχειρήσεων προς τους Δήμους θα αυξηθούν υπέρμετρα, με την επιβολή μάλιστα αναδρομικών τελών και φόρων από την 1/1/2020. 

Σημειώνεται, επίσης, ότι οι ανταποδοτικές υπηρεσίες των Δήμων στον τομέα της καθαριότητας έχουν περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία έτη, αφού πολλές επιχειρήσεις – ιδιαίτερα βιοτεχνίες και βιομηχανίες – προωθούν πλέον τα περισσότερα από τα απορρίμματά τους στην ανακύκλωση.

Η συγκεκριμένη επιβάρυνση είναι, επομένως, άδικη και άκαιρη.

Είναι άδικη, γιατί για τον υπολογισμό των ανταποδοτικών τελών οφείλουν να λαμβάνονται υπόψη οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας και ο πράγματι εξυπηρετούμενος από τις υπηρεσίες καθαριότητας χώρος.

Είναι άκαιρη, γιατί θα δώσει τη χαριστική βολή σε χιλιάδες επιχειρήσεις, οι οποίες για μια ακόμη φορά αγωνίζονται να διατηρηθούν στη ζωή, μέσα σε συνθήκες ύφεσης και ασφυκτικής έλλειψης ρευστότητας. Σαν να μην έφτανε η συνεχιζόμενη εξαίρεσή τους από το μέτρο της μεσοσταθμικής μείωσης του ΕΝΦΙΑ, θα κληθούν να πληρώσουν και επιπλέον τεράστια ποσά, τα οποία πολλές από αυτές δεν διαθέτουν. 

Κατανοούμε απόλυτα την ανάγκη να στηριχθούν τα έσοδα των Δήμων. Αυτό, ωστόσο, δεν μπορεί να γίνει σε βάρος της επιβίωσης των επιχειρήσεων και της απασχόλησης, σε περίοδο κρίσης. Είναι άλλωστε προφανές ότι, κάτω από τις παρούσες συνθήκες, ένα μεγάλο μέρος αυτών των οφειλών δεν θα μπορέσει να εισπραχθεί.

Ενώνοντας τη φωνή μας με το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου, ζητούμε να αντιμετωπιστεί άμεσα αυτή η κατάσταση, ενόψει της κατάρτισης των προϋπολογισμών των Δήμων για το 2021. Συγκεκριμένα θα πρέπει:

  • Να μειωθούν οι συντελεστές μέχρι τα 1.000 τ.μ.
  • Να προβλεφθεί μειωτικός συντελεστής από τα 1.000 έως 6.000 τ.μ., ώστε ο τελικός συντελεστής να είναι στο 30% του αρχικού.
  • Να προβλεφθεί μειωτικός συντελεστής από τα 6.000 τ.μ. και άνω, ώστε ο τελικός συντελεστής να είναι στο 10% του αρχικού.
  • Οι βοηθητικοί χώροι να χρεώνονται στο 20% του αρχικού συντελεστή.
  • Οι μη ηλεκτροδοτούμενοι και μη χρησιμοποιούμενοι χώροι να εξαιρούνται των δημοτικών τελών.

Παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας, με σκοπό να εξορθολογιστεί το πλαίσιο υπολογισμού των δημοτικών τελών και να αντιμετωπιστεί έγκαιρα ένα πρόβλημα που θα πλήξει καίρια τις επιχειρήσεις και τις τοπικές οικονομίες».

Μετάβαση στο περιεχόμενο