english-flag
Search

Σημαντική ενημέρωση προς τα μέλη του Επιμελητηρίου Κορινθίας

Το Επιμελητήριο Κορινθίας ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι βάσει των διατάξεων του νέου νόμου για το ΓΕΜΗ & ΥΜΣ (Ν.4919/2022, ΦΕΚ 71/Α/07-04-2022), θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα τα ακόλουθα σημεία: 

1) Άρθρο 29 (ισχύς από 01/07/2022): Το εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ. πρόσωπο (Φυσικό ή Νομικό), τίθεται αυτόματα σε κατάσταση Αναστολής Καταχώρισης αν εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) αν δεν έχει δημοσιεύσει εμπρόθεσμα στο Γ.Ε.ΜΗ. τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις, εφόσον απαιτείται,
β) αν παραμένει χωρίς νόμιμη διοίκηση ή χωρίς εκκαθαριστές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες,
γ) αν σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους μετά τη θέση του, για οποιονδήποτε λόγο, σε διαδικασία εκκαθάρισης, δεν έχει προβεί σε
δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης,
δ) αν έχει ανασταλεί ή έχει απενεργοποιηθεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του,
ε) αν δεν έχει προβεί σε διαδικασία πιστοποίησης του μετοχικού ή του εταιρικού του κεφαλαίου εντός των προθεσμιών.  «Αναστολή Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.», σημαίνει ότι οι υπόχρεοι δεν μπορούν να υποβάλλουν καμία αίτηση για καταχώρηση πράξεων &
στοιχείων ή για έκδοση πιστοποιητικών.

2) Άρθρο 50 (ισχύς 01/10/2022):  Προσοχή: Από 01/10/2022 εκκινεί η επιβολή Προστίμων σε παραβάσεις του νόμου με ελάχιστο ποσό τα
εκατό (100) και μέγιστο τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και τον εταιρικό τύπο ή την κατηγορία
μεγέθους που ανήκει η οντότητα.

Ειδικότερα, η επιβολή Προστίμων αφορά συνοπτικά:

α) παραβάσεις του άρθ. 12, σχετικά με τη σύσταση εταιρείας μέσω της e- Υ.Μ.Σ.,
β) παραβάσεις του άρθ. 16, σχετικά με την παράλειψη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

γ) παραβάσεις των άρθ. 22 & 37, σχετικά με παράλειψη εγγραφής των προβλεπόμενων στοιχείων στα έγγραφα και τις επιστολές εταιρείας ή υποκαταστήματος αλλοδαπής,

δ) παραβάσεις του άρθ. 25, σχετικά με την εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.,
ε) παραβάσεις του άρθ. 26, σχετικά με τις αυτόματες καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.,
στ) παραβάσεις του άρθ. 30, σχετικά με τις αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.
ζ) παραβάσεις των άρθ. 33, 34, 35, 39 και 43, σχετικά με τα στοιχεία που καταχωρίζονται και δημοσιεύονται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ.,
η) παράλειψη υποβολής των οικονομικών καταστάσεων της περ. ια) της παρ. 1 του άρθ. 35, της περ. θ) του άρθ. 39, της περ. ια) του άρθ. 43 και των άρθ. 44 και 45,
θ) παραβάσεις των άρθ. 38 και 41, σχετικά με την επιγραμμική καταχώριση υποκ/των αλλοδαπών εταιρειών & την επιγραμμική υποβολή πράξεων και στοιχείων,
ι) παραβάσεις του άρθρου 54, σχετικά με την επωνυμία.

Το Επιμελητήριο Κορινθίας καλεί τις επιχειρήσεις μέλη του που επηρεάζονται από τις ανωτέρω διατάξεις, να μεριμνήσουν για την
τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων τους Άμεσα, εντός Ιουνίου, για την κάλυψη των υποχρεώσεών τους για την αποφυγή επιβολής κυρώσεων είτε Αναστολής Καταχωρίσεων είτε Προστίμου.

Επισημαίνουμε ότι η απλή υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος στο ΓΕΜΗ και λήψη ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου αίτησης, χωρίς την παράλληλη εξόφληση του αντίστοιχου τέλους (ετήσιου ή αιτήματος) και ειδικά την επιτυχή ολοκλήρωσή του εντός της ταχθείσας προθεσμίας, ΔΕΝ διασφαλίζει τις επιχειρήσεις από την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο