english-flag
Search

Συμμετοχή των Επιμελητηρίων στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων

business_2504

Την ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή των Επιμελητηρίων στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων ζητεί με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος.
Συγκεκριμένα, ο κ. Μίχαλος ζητεί την ψήφιση τροπολογίας στο σχετικό νομοσχέδιο, η οποία προβλέπει ότι η επιλογή και ο διορισμός του συντονιστή που θα αναλάβει υπόθεση εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, θα πρέπει να ανατεθεί ως αρμοδιότητα στα κατά τόπους Επιμελητήρια – και όχι στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους – τα οποία διαθέτουν τον αναγκαίο μηχανισμό και την απαιτούμενη εμπειρία για την ορθή περαίωση του έργου αυτού.
Επισυνάπτεται η προτεινόμενη τροπολογία στο νομοσχέδιο «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων»:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τα Επιμελητήρια της χώρας είναι σε θέση να συμβάλλουν θετικά στην πραγματοποίηση των στόχων του νομοσχεδίου αυτού, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την αποτελεσματική εφαρμογή των ρυθμίσεων του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών των επιχειρήσεων και την ομαλότητα στην αγορά. Για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο όπως ο ρόλος του συντονιστή της διαδικασίας αυτής ανατεθεί σε πρόσωπα, τα οποία θα περιλαμβάνονται σε τηρούμενο κατάλογο συντονιστών, που θα έχουν καταρτίσει τα Επιμελητήρια ή η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, που αποτελεί και το πανελλήνιο συντονιστικό τους όργανο, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 του νομοσχεδίου, το οποίο θα πρέπει να αναδιατυπωθεί, προσαρμοζόμενο στις προϋποθέσεις αυτές. Κατά συνέπεια, το άρθρο 6 του νομοσχεδίου, που προβλέπει την επιλογή και τον διορισμό του συντονιστή από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, πρέπει να λάβει ανάλογη μορφή, προκειμένου να ανατίθεται η αρμοδιότητα αυτή στα κατά τόπους Επιμελητήρια και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. Περαιτέρω, η δυνατότητα αντικατάστασης του συντονιστή θα πρέπει να παρέχεται στη πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστωτών, βεβαίως μετά την τήρηση της διαδικασίας του προαναφερθέντος άρθρου 6 του νομοσχεδίου και εφόσον η οποιαδήποτε απόφαση των πιστωτών λαμβάνεται μετά την διαπίστωση απαρτίας, όπως προβλέπεται σχετικά στην παρ. 14 του άρθρου 8 του νομοσχεδίου. Η επιλογή και ο διορισμός του συντονιστή, στην περίπτωση αυτή, θα γίνεται, για λόγους αμεροληψίας και αντικειμενικότητας, με απόφαση του οικείου Προέδρου του Επιμελητηρίου. Για λόγους προσαρμογής στην προτεινόμενη αυτή τροπολογία θα πρέπει να τροποποιηθεί η παρ. 1 και να καταργηθεί η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 10 του νομοσχεδίου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Το άρθρο 6 του νομοσχεδίου «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων» αντικαθίσταται, αναδιατυπώνεται ως ακολούθως και αριθμούνται εκ νέου οι παράγραφοι αυτού :

«Άρθρο 6: 1. Εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την κατάθεση της αίτησης, η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. την αποστέλλει στο Επιμελητήριο, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο αιτών και σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του οικείου Επιμελητηρίου, εντός τριών (3) ημερών διορίζεται συντονιστής της διαδικασίας από το Μητρώο Συντονιστών, που τηρείται στο οικείο Επιμελητήριο ή και στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. Αν δεν υπάρχει εγγεγραμμένος συντονιστής στο Μητρώο του Επιμελητηρίου, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο οφειλέτης, διορίζεται από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου συντονιστής εγγεγραμμένος στο Μητρώο, που τηρείται στη Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.

2. Ο συντονιστής ειδοποιείται από το Επιμελητήριο, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο οφειλέτης, για τον διορισμό του, τον οποίο μπορεί να αποποιηθεί εντός τεσσάρων εργασίμων ημερών. Ο συντονιστής υποχρεούται να αποποιηθεί τον διορισμό του αν συντρέχουν στο πρόσωπό του περιστάσεις, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία του. Τέτοιες περιστάσεις είναι ιδίως : α) κάθε προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον οφειλέτη ή συμμετέχοντα πιστωτή, β) οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, από την έκβαση της διαδικασίας. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο συντονιστής αποποιηθεί τον διορισμό του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο οφειλέτης, διορίζει αμέσως νέο συντονιστή.

3. Στο Μητρώο Συντονιστών των Επιμελητηρίων και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος εγγράφονται κατά προτεραιότητα διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές του Νόμου 3898/2010 (Α 211) ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την δημοσίευση της πρόσκλησης. Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 (Α 75), με την οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ιδιότητά του ως διαπιστευμένου διαμεσολαβητή του Νόμου 3898/2010.

4. Αναλόγως της Περιφέρειας, στην οποία ανήκει το οικείο Επιμελητήριο, μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Συντονιστών μέχρι :

Α) εκατόν είκοσι (120) διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές για την Περιφέρεια Αττικής,

Β) πενήντα (50) διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
Γ) είκοσι (20) διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές για την Περιφέρεια Θεσσαλίας,
Δ) είκοσι (20) διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος,

Ε) είκοσι (20) διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές για την Περιφέρεια Κρήτης,

Στ) είκοσι (20) διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές για την Περιφέρεια Πελοποννήσου,

Ζ) δέκα (10) διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

Η) δέκα (10) διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,

Θ) δέκα (10) διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές για την Περιφέρεια Ηπείρου,

Ι) δέκα (10) διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,

ΙΑ) δέκα (10) διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος,

ΙΒ) δέκα (10) διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,
ΙΓ) δέκα (10) διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Στο Μητρώο Συντονιστών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος δύνανται να εγγράφονται μέχρι τριακόσιοι πενήντα (350) διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές.
Αν οι αιτήσεις εγγραφής στο Μητρώο υπερβούν σε αριθμό τις υπό κάλυψη θέσεις συντονιστών ανά Περιφέρεια, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων. Μεταξύ των μη κληρωθέντων διενεργείται νέα κλήρωση για να καθορισθεί η σειρά των επιλαχόντων. Οι επιλαχόντες εγγράφονται στο Μητρώο αμέσως μετά την διαγραφή από το Μητρώο μέλους με έδρα στη ίδια Περιφέρεια.

5. Οι κληρώσεις της παρ. 4 διεξάγονται από τον Πρόεδρο του οικείου Επιμελητηρίου και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων, που κατέχουν θέση ευθύνης. Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης γνωστοποιείται τουλάχιστον δύο (2) ημέρες ενωρίτερα, με τοιχοκόλληση της σχετικής ανακοίνωσης στην έδρα των Επιμελητηρίων ή με ανάρτηση ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα τους. Η κλήρωση για την εγγραφή στο Μητρώο των Επιμελητηρίων και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος μεταξύ όλων εκείνων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις εγγραφής, γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο, που διαθέτει το οικείο Επιμελητήριο ή η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, όπως με χρήση εφαρμογής Η/Υ ή με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου. Για την διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται και από τους τρεις παριστάμενους κατά τα ανωτέρω.

6. Αν διαπιστωθεί ανάγκη συμπλήρωσης του αριθμού των συντονιστών σε Επιμελητήριο συγκεκριμένης Περιφέρειας, ο Πρόεδρος του οικείου Επιμελητηρίου ή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος μπορεί να εγγράψει στο Μητρώο Συντονιστών του οικείου Επιμελητηρίου νέα μέλη από την κατάσταση επιλαχόντων. Αν ο αριθμός των επιλαχόντων δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών, τότε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου ή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος μπορεί να προβεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Συντονιστών και σε πρόσωπα, που δεν έχουν την ιδιότητα του διαπιστευμένου διαμεσολαβητή.

7. Τα Επιμελητήρια επιβλέπουν το έργο των συντονιστών και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος μεριμνά για την κατάρτισή τους και την περιοδική πιστοποίηση της απόδοσής τους. Με απόφαση του Προέδρου του Επιμελητηρίου ή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος διαγράφονται από το οικείο Μητρώο οι συντονιστές, που δεν έφεραν σε πέρας το έργο τους εμπροθέσμως ή εκπληρώνουν πλημμελώς τα καθήκοντά τους. Για την εξειδίκευση των υποχρεώσεων των συντονιστών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και των συνεπειών που επιφέρει η μη συμμόρφωσή τους σε αυτές εκδίδεται Οδηγός Δεοντολογίας Συντονιστών από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, ο οποίος θα κατατίθεται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους».

Η παρ. 14 του άρθρου 8 του νομοσχεδίου «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων» αναδιατυπώνεται ως ακολούθως :

Άρθρο 8, παρ. 14 : «14.Αν ο οφειλέτης υπάγεται στη κατηγορία της μεγάλης επιχείρησης, ο συντονιστής που διορίστηκε με την διαδικασία του άρθρου 6, μπορεί, με απόφαση της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την διαπίστωση απαρτίας σύμφωνα με τη παρ. 3, να αντικατασταθεί από συντονιστή από τον τηρούμενο κατάλογο συντονιστών, τον οποίο θα καταρτίσει το Επιμελητήριο, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο οφειλέτης ή η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. Ο διορισμός του συντονιστή από τον τηρούμενο στα Επιμελητήρια ή την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος κατάλογο θα γίνεται με απόφαση του οικείου Προέδρου. Με την ίδια απόφαση οι πιστωτές μπορούν να ορίσουν και άλλο πρόσωπο, μη εγγεγραμμένο στο Μητρώο Συντονιστών για να συνεπικουρεί το νέο συντονιστή στα καθήκοντά του».
Η παρ. 1 του άρθρου 10 αναδιατυπώνεται ως ακολούθως : «1. Αν ο οφειλέτης και οι συμμετέχοντες πιστωτές δεν συμφώνησαν μεγαλύτερη αμοιβή, η αμοιβή του συντονιστή ορίζεται σύμφωνα με την πολιτική αμοιβών, η οποία θα περιλαμβάνεται στον Οδηγό Δεοντολογίας Συντονιστών, ο οποίος θα εκδίδεται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος».
Η παρ. 3 του άρθρου 10 διαγράφεται.

Μετάβαση στο περιεχόμενο