english-flag
Search

Συνάντηση του Προεδρείου της ΚΕΕ με τον Αλέξη Τσίπρα

ts1

Συνάντηση με τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κ. Αλέξη Τσίπρα, είχε σήμερα το μεσημέρι ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, συνοδευόμενος από τους κ.κ. Μασούτη Ιωάννη Α΄ Αντιπρόεδρο, Ραβάνη Παύλο Β΄ Αντιπρόεδρο, Χατζηθεοδοσίου Ιωάννη Ε’ Αντιπρόεδρο, Αγνιάδη Παναγιώτη Γενικό Γραμματέα, Δαμούλο Φώτιο Οικονομικό Επόπτη και Αλιφιεράκη Εμμανουήλ Υπεύθυνο ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, στον οποίον παρέδωσαν υπόμνημα με τις θέσεις της Επιμελητηριακής Κοινότητας για την οικονομία, στο πλαίσιο της ΔΕΘ.
Ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ επεσήμανε στον κ. Τσίπρα ότι η Επιμελητηριακή κι Επιχειρηματική Κοινότητα διεκδικεί την προώθηση μιας σειράς αναπτυξιακών μέτρων και μεταρρυθμίσεων που θα επιταχύνουν την ανάπτυξη και παράλληλα θα διασφαλίσουν την κοινωνική συνοχή.
Όπως ανέφερε ο κ. Μίχαλος, θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια για σταθεροποίηση της οικονομίας που επιτεύχθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση και να κεφαλαιοποιήσουμε όσα καταφέραμε μέχρι σήμερα, ώστε στη συνέχεια, να γίνει πραγματικότητα το όραμα της βιώσιμης και διαρκούς ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο αυτό, τα Επιμελητήρια προτείνουν να γίνουν πράξη άμεσα:

• Η αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων. Παρεμβάσεις όπως η μείωση του συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων από 28% σε 20%, μέσα σε δύο χρόνια και τον φόρο μερισμάτων από 10% σε 5%, η καθιέρωση δύο βασικών συντελεστών ΦΠΑ 11% και 22% από 13% και 24% σήμερα, με διατήρηση του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στο 6%, ο διπλασιασμός του χρόνου για συμψηφισμό ζημιών και δυνατότητα υπεραποσβέσεων για νέες επενδύσεις σε ποσοστό 200%, η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η περαιτέρω μείωση του ΕΝΦΙΑ για τα επιχειρηματικά ακίνητα, η καθιέρωση έκπτωσης για όλες τις εργασίες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης, συντήρησης και αξιοποίησης των κτιρίων, η αναστολή για μια τριετία του φόρου υπεραξίας στις αγοραπωλησίες ακινήτων και τον ΦΠΑ στην οικοδομική δραστηριότητα, θα αποτελέσουν σημαντικά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση.
• Η αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος, το οποίο παραμένει σήμερα σε μεγάλο βαθμό αναξιόπιστο, άδικο, αλλά και αντιαναπτυξιακό, αφού επιβάλλει δυσβάσταχτο μη μισθολογικό κόστος, υπονομεύοντας την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση, τις ίδιες δηλαδή πηγές από τις οποίες χρηματοδοτείται. Η Επιμελητηριακή Κοινότητα έχει και σε αυτό το θέμα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, που αφορούν τη σταδιακή μετάβαση σε ένα σύστημα τριών πυλώνων, με αξιοποίηση της ευρωπαϊκής εμπειρίας και προσαρμογή των πρακτικών άλλων χωρών στις εθνικές ανάγκες. Η σταδιακή μείωση των εισφορών για κύρια σύνταξη από 20% σε 15% θα δώσει περισσότερο οξυγόνο σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους.
• Η άμεση εξυγίανση και βελτίωση του χρηματοδοτικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις. Χωρίς υγιείς τράπεζες, χωρίς νέες πιστώσεις, χωρίς ανταγωνιστικά επιτόκια, δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε βιώσιμη ανάπτυξη. Παρά τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί, εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα έλλειψης φθηνής χρηματοδότησης στην οικονομία, με κύρια έκφανση την περιορισμένη προσφορά προς τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και τα υψηλά επιτόκια που επιβαρύνουν τις μεγάλες επιχειρήσεις, σε σχέση με τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές τους. Προϋπόθεση για να μειωθεί, συγκριτικά με τον ανταγωνισμό, το κόστος δανεισμού των ελληνικών επιχειρήσεων είναι, βεβαίως, η βελτίωση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας, με αντίστοιχη μείωση των spreads των Ελληνικών ομολόγων. Όσον αφορά, ωστόσο, τις τράπεζες, είναι απαραίτητο να ληφθούν δραστικά μέτρα για την απομάκρυνση των αβεβαιοτήτων από τους ισολογισμούς τους, όπως τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, ώστε να μπορέσουν να επιδιώξουν την κεφαλαιακή τους ενίσχυση, προσελκύοντας νέους επενδυτές.
Η Επιμελητηριακή Κοινότητα διεκδικεί, επιπλέον, την προώθηση μιας σειράς μεταρρυθμίσεων και μέτρων, οι οποίες θα επιταχύνουν την ανάπτυξη.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται:
• Πλήρης αξιοποίηση του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και των συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.
• Μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με ριζική απλοποίηση και θέσπιση ρητών προθεσμιών στις διαδικασίες αδειοδότησης, με καθιέρωση της ηλεκτρονικής υπογραφής για πολίτες και επιχειρήσεις και με ταχεία εκδίκαση των προσφυγών για επενδύσεις σε ειδικά τμήματα των δικαστηρίων.
• Μέτρα για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος: επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, προσαρμογή της εργατικής νομοθεσίας στα ευρωπαϊκά δεδομένα, αναμόρφωση του Πτωχευτικού Κώδικα, ολοκλήρωση του εθνικού και χωροταξικού σχεδιασμού και κωδικοποίηση των χρήσεων γης.
• Μεταρρυθμίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη: με στροφή στις ανανεώσιμές πηγές ενέργειας και σταδιακή απεξάρτηση από τον λιγνίτη, με νέα πολιτική για τα απορρίμματα με ανακύκλωση στην πηγή, επαναχρησιμοποίηση υλικών, περιορισμό των πλαστικών μίας χρήσης, και επεξεργασία των υπολειμμάτων των απορριμμάτων για παραγωγή ενέργειας.
• Νέα εθνική πολιτική για τη μεταποίηση: με ανάδειξη και ενίσχυση δυναμικών κλάδων, με πολιτικές για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, με νέα στρατηγική για τη χρηματοδότηση επενδύσεων.
• Μέτρα για την ενίσχυση της Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας: ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία, κίνητρα και παρεμβάσεις που ευνοούν την επιχειρηματική μεγέθυνση, την καλλιέργεια δεξιοτήτων, την εξωστρέφεια, την πρόσβαση στην καινοτομία.
• Αναβάθμιση της εκπαίδευσης: αποτελεσματικότερη σύνδεση των Πανεπιστημίων με τον κόσμο της παραγωγής, δυνατότητα συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, για τη χρηματοδότηση της έρευνας και την αξιοποίηση της γνώσης για την ανάπτυξη της καινοτομίας.
• Άμεση παρέμβαση, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα των μεγάλων καθυστερήσεων στην απονομή της δικαιοσύνης, που πέραν όλων των άλλων προβλημάτων, δημιουργεί τεράστια προσκόμματα στην προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων.
• Στοχευμένες πολιτικές για τη καταπολέμηση της φτώχειας κατάρτισης και εκπαίδευσης με στόχο την επανένταξη στην αγορά εργασίας.

Τα Επιμελητήρια, ως θεσμικός εκφραστής της επιχειρηματικής κοινότητας, θα συνεχίσουν να διατηρούν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, με τους φορείς λήψης αποφάσεων. Θα συνεχίσουν να συμμετέχουν υπεύθυνα και εποικοδομητικά στο διάλογο, ώστε η χώρα να καταφέρει να κάνει το μεγάλο βήμα μπροστά.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αλέξης Τσίπρας, ανέφερε: «Υπάρχουν δυνατότητες σημαντικές για την οικονομία, αλλά και δυσκολίες στον ορίζοντα, τις οποίες δεν πρέπει να παραβλέψουμε. Αρχίζει σιγά-σιγά και διαμορφώνεται μία θετική εικόνα της πορείας της οικονομίας, που με πολύ κόπο καταφέραμε να φέρουμε. Ελπίζω η πορεία αυτή να συνεχιστεί διότι -ανεξαρτήτως σε ποια θέση βρίσκεσαι-, όταν έχεις κάνει τόσο κόπο για να πετύχεις κάτι, είναι σαν το δικό σου παιδί και το παιδί σου θέλεις να πάει καλά. Νομίζω ότι η δική σας συμβολή σε αυτήν τη φάση -εννοώ των Επιμελητηρίων- είναι πολύ σημαντική. Πάντα ήταν και στην κρίση και τώρα».

Μετάβαση στο περιεχόμενο